Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Monday, February 15, 2016

ေသနတ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ယူေက

ေသနတ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္လဲ - ယူေကမွာ တင္းက်ပ္တဲ့ေသနတ္ဥပေဒေတြထိန္းသိမ္းထားတယ္။ အဲဒါဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံေတြၾကား ေသနတ္ပစ္သတ္မႈအနိမ့္ဆံုးအဆင့္ေတြထဲက တခ်ဳိ႕ဘာေၾကာင့္ရွိေနတယ္ဆိုတာ ရွင္းျပႏိုင္တဲ့သေဘာေလာက္ပါပဲ။ တစ္ခုကေတာ့ handgun ေတြကို ေယဘူယ်အားျဖင့္တားျမစ္ထားတယ္။ ရဲအရာရွိေတြ၊ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕အဖြဲ႔ဝင္ေတြနဲ႔ အိုးအိမ္လံုျခံဳေရးအတြက္ အထူးခြင့္ျပဳခ်က္ရထားသူေတြသာ ျခြင္းခ်က္အေနအထားကိုင္ေဆာင္ႏိုင္တာပါ။ စစ္သံုးစတိုင္လက္နက္ေတြကိုလည္း တားျမစ္ထားတယ္။ 

တျခားအမ်ဳိးအစား လက္နက္နဲ႔ လက္နက္ခဲယမ္းေတြအတြက္ တစ္ဦးခ်င္းစီ တင္းက်ပ္တဲ့လိုင္စင္ရရွိေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ရမွာပါ။ ကိုင္ေဆာင္လိုသူေတြမွာ ေသနတ္တစ္လက္ပိုင္ဆိုင္ဖို႔အတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္ေကာင္းေကာင္းတစ္ခုေပးႏိုင္ရမယ္။ အလုပ္လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ အားကစား နဲ႔ အႏၱရာယ္ျပဳႏိုင္တဲ့ ပိုးမႊားတိရစၦာန္ပစ္ခတ္တာကဲ့သို႔ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြပါ။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ကာကြယ္ဖို႔ဆိုတာကေတာ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေကာင္းလို႔ မဆံုးျဖတ္ပါဘူး။ ေဒသခံရဲအရာရွိေတြဟာ ေသနတ္တစ္လက္ပိုင္ဆိုင္ဖို႔အတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူရဲ႕ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ၊ တရားဝင္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုအတည္ျပဳႏိုင္ဖို႔ စစ္ေဆးလိုၾကတယ္။ ဥပမာ- လူတစ္ဦးဟာ ဖ်က္ဆီးတတ္တဲ့ပိုးမႊားတိရစၦာန္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေသနတ္အမ်ဳိးအစားအတိအက်လိုအပ္ၿပီး အဲဒီ သူ/ သူမရဲ႕အိမ္မွာ အဲဒီလိုအႏၱရာယ္တကယ္ပဲ ရွိေနမလားေတြ႔ျမင္စစ္ေဆးလိုၾကတယ္။ ေသနတ္ပိုင္ဆိုင္သူေတြဟာ ေနာက္ေၾကာင္းစစ္ေဆးမႈေတြကိုလည္း ျပဳလုပ္ရမယ္။ ျပစ္မႈဆိုင္ရာမွတ္တမ္း၊ စိတ္က်န္းမာေရး၊ အရက္စြဲေရာဂါ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးစြဲေနမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့သံုးသပ္ခ်က္၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေျခအေန၊ ေနအိမ္မွာရွင္သန္ေနထိုင္မႈပံုစံ၊ ေသနတ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သေဘာထားစတဲ့အခ်က္အလက္ေတြေလ့လာထားတဲ့ အကိုးအကားေတြပါဝင္ၾကတယ္။ လိုင္စင္ေတြကို ၅ ႏွစ္ၾကာတိုင္းအသစ္ျပန္လုပ္ရမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ေသနတ္ပိုင္ရွင္ဟာ အမ်ားျပည္သူလံုျခံဳေရးအတြက္အႏၱရာယ္ႀကီးမယ့္ျပႆနာမ်ဳိး ျပဳလုပ္လာမယ္ ဒါမွမဟုတ္ လိုင္စင္အတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္ေကာင္း မရွိႏိုင္ေတာ့ဘူးဆိုရင္လည္း ရဲက လိုင္စင္ကို ျပန္ရုတ္သိမ္းႏုိင္ပါတယ္။ 

ယူေကမွာ ေသနတ္ပိုင္ရွင္အတြက္ အသက္လိုအပ္ခ်က္ ၁၈ ႏွစ္ပါ။ ေသနတ္ပိုင္ရွင္ဟာ British safety standards ျပည့္မွီတဲ့ ေသနတ္သိမ္းဆည္းသိုေလွာင္မႈကိုလိုက္နာရပါမယ္။ ေသနတ္ပိုင္ရွင္ရဲ႕ မိသားစုဝင္ေတြနဲ႔ တျခား ပတ္သက္သူေတြအပါအဝင္ အထူးသျဖင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိတဲ့ေသနတ္ေတြပိုင္ဆိုင္မႈအလားအလာကို စစ္ေဆးတဲ့ ေဒသခံရဲက သိမ္းဆည္းသိုေလွာင္မႈလံုျခံဳေရးကို စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္ပါတယ္။ 

လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားတဲ့လိုအပ္ခ်က္ေတြထဲမွာ တျခားအဓိကကင္းလြတ္ခြင့္ရတာက - အေထာက္အထားလက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္မထားဘဲနဲ႔ ေသနတ္ကလပ္ေတြမွာ ပါဝင္ႏိုင္တယ္။ "ပစ္မွတ္ကိုခ်ိန္ရြယ္ပစ္တာနဲ႔ ဆက္ႏြယ္တဲ့ ကလပ္အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ပါဝင္တဲ့အခါ" လို႔ Library of Congress ရဲ႕ယူေကဥပေဒအစီရင္ခံစာေတြမွာ ေဖာ္ျပထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီေသနတ္ကလပ္ေတြဟာ ေသနတ္ေတြနဲ႔ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္အတြက္ လံုျခံဳမႈနဲ႔ သိမ္းဆည္းသိုေလွာင္မႈေတြပါဝင္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ရမယ့္မူအမ်ဳိးအစားအားလံုးနဲ႔ စစ္ေဆးခံရမွာပါ။ ေသနတ္ဥပေဒေတြဟာ အင္မတန္တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္သက္ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ဟာ ေသနတ္တစ္လက္ တရားမဝင္လက္ဝယ္ရွိထားတာေတြ႔ရွိခဲ့ရင္ ၅ ႏွစ္ မျဖစ္မေနအနိမ့္ဆံုး အက်ဥ္းသားအျဖစ္စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ခံရမွာပါ။

ယူေကမွာ ေသနတ္ပစ္ခတ္မႈႀကီးႀကီးမားမားေတြျဖစ္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း အမ်ားျပည္သူအထိတ္တလန္႔တံု႔ျပန္လာၾကတာေၾကာင့္ ေသနတ္ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြအမ်ားႀကီး ခ်မွတ္ခဲ့တယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ Connecticut  က Sandy Hook မူလတန္းေက်ာင္းေသနတ္ပစ္ခတ္မႈလိုေခ်ာက္ခ်ားဖြယ္ရာပစ္ခတ္မႈေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ကျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ စေကာ့တလန္၊ Dunblane က မူလတန္းေက်ာင္းမွာဆိုရင္ Thomas Hamilton ဟာ ေက်ာင္းထဲကို လမ္းေလွ်ာက္ဝင္လာၿပီး ပစ္သတ္ခဲ့တယ္။ အသက္ ၄ ႏွစ္ကေန ၅ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးငယ္ေလးေတြ ၁၆ ဦးနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ဆရာက ေက်ာင္းအားကစားကြင္းထဲမွာ ေသဆံုးသြားခဲ့ရတယ္။ ေသနတ္သမားကလည္း ကိုယ့္ကိုယ္ကိုပစ္သတ္ၿပီးေသဆံုးခဲ့တယ္ လို႔ စာေရးဆရာမ Clare Feikert-Ahalt က Library of Congress အတြက္ ေရးသားခဲ့တဲ့စာတမ္းမွာေဖာ္ျပထားတယ္။ မူလတန္းေက်ာင္းအစုအျပံဳလိုက္သတ္ျဖတ္မႈမွာ အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ rifle ၂ လက္နဲ႔ handgun ၄ လက္ကို Hamilton က တရားဝင္ကိုင္ေဆာင္ထားခဲ့တာပါ။ အဲဒီအၾကမ္းဖက္မႈမျဖစ္ပြားခင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ နီးပါး ေသနတ္ေတြကို တရားဝင္ကိုင္ေဆာင္ထားႏိုင္ထားခဲ့တယ္။ Feikert-Ahalt ရဲ႕မွတ္တမ္းမွာ ယူေကက ဥပေဒအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအတြက္ အမ်ားသေဘာတူသတ္မွတ္ၾကတာက ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြဟာ ေသနတ္အၾကမ္းဖက္မႈအားလံုးကို မရပ္တန္႔ႏိုင္ခဲ့ဘူးလို႔ ေဖာ္ျပထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ အကန္႔အသတ္ေတာ့ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ စည္းမ်ဥ္းေတြဟာ  ကန္႔သတ္ထားေပမဲ့လည္း ၂၀၀၈နဲ႔ ၂၀၀၉ တစ္ႏွစ္အတြင္း မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ၇၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ရရွိကိုင္ေဆာင္ထားၾကတာေတြရွိတယ္။ ေသနတ္ပိုင္ဆိုင္မႈဟာ အက်ပ္အတည္းေတြနဲ႔ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရလည္း ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရဖို႔က အေသအခ်ာျဖစ္ႏိုင္ေနဆဲပဲလို႔ အၾကံဳျပဳထားၾကတယ္။
Source: How gun control works in America, compared with 4 other rich countries | www.vox.com
ၿဖိဳးၿဖိဳး

ေသနတ္ဥပေဒေတြ ဘာေၾကာင့္အသက္မဝင္ႏိုင္ျဖစ္ေနရလဲ
http://www.myworld-phyophyo.com/2016/02/blog-post_7.html
ေသနတ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ အေမရိက
http://www.myworld-phyophyo.com/2016/02/blog-post_11.html
ေသနတ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ကေနဒါ
http://www.myworld-phyophyo.com/2016/02/blog-post_15.html
ေသနတ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ဆြစ္ဇာလန္
http://www.myworld-phyophyo.com/2016/06/blog-post_13.html
ေသနတ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ဂ်ပန္

http://www.myworld-phyophyo.com/2016/06/blog-post_11.html

No comments: