Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Thursday, February 11, 2016

ေသနတ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ အေမရိက

သမၼတအိုဘားမားရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲေရးစီမံခ်က္ေတြဟာ အေမရိကမွာ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ေသနတ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို တင္းက်ပ္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ေၾကညာလိုက္တယ္။ အဲဒီေၾကညာခ်က္ဟာ ယူအက္စ္မွာ တျခားဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံေတြထက္ ေသနတ္အၾကမ္းဖက္မႈေတြပိုၿပီးမ်ားေနဆိုတဲ့ ေဝဖန္ေနၾကတဲ့ကိစၥကို အကူအညီရေစမယ့္သေဘာလုိ႔ အိုဘားမားကေျပာပါတယ္။ အေမရိကမွာ တျခားဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံေတြထက္ ေသနတ္အသံုးျပဳသတ္ျဖတ္မႈေတြ ပိုၿပီးမ်ားေနပါတယ္။ အဲဒီကြဲျပားခ်က္ေတြအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုက ေသနတ္ဥပေဒေတြပါ။ ယူအက္စ္မွာ ကမၻာ့တျခားႏိုင္ငံထက္ အေလွ်ာ့ေပါ့ဆံုး ေသနတ္ဥပေဒတခ်ဳိ႕ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီဥပေဒေတြဟာ တိုင္းျပည္ထဲမွာ ဘာေၾကာင့္ လူေတြမ်ားမ်ားေသနတ္ရယူႏိုင္ၾကသလဲ။ ေသနတ္ေတြပိုင္ဆိုင္ထားႏိုင္သလဲဆိုတာ ရွင္းျပေနသလိုပါပဲ။ ၂၀၀၇ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္အရ ယူအက္စ္ဟာ ကမၻာမွာ အရပ္သားေသနတ္ပိုင္ဆိုင္မႈအေရအတြက္အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္ဦးေဆာင္ေနပါတယ္။ ယူအက္စ္က လူ ၁၀၀ မွာ ၈၈.၈ ဦးက ေသနတ္ပိုင္ဆိုင္တယ္။ ဒုတိယလိုက္တာက ရီမန္ပါ။ လူ ၁၀၀ မွာ ၅၄.၈ ဦးပိုင္ဆိုင္ေနၾကတယ္။ 


ဒါေပမဲ့ ယူအက္စ္ေသနတ္ဥပေဒေတြဟာ တျခားဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံထက္ တကယ္ပဲ ကြဲျပားေနတာလား ေမးခြန္းထုတ္စရာပါပဲ။
မီဒီယာေတြကမွတ္တမ္းေတြ၊ ေသနတ္အၾကမ္းဖက္မႈအေၾကာင္း ေလ့လာခ်က္ေတြ၊ အမ်ဳိးသားအဆင့္Database ေတြ၊ အေမရိကန္ေသနတ္ဥပေဒဆိုင္ရာ ေသနတ္အၾကမ္းဖက္ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔ ဥပေဒစင္တာက စိစစ္ေတြ႔ရွိခ်က္နဲ႔ Law Library of Congress ရဲ႕ ကမၻာတစ္ဝွမ္းက ေသနတ္ဥပေဒေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ဆန္းစစ္သံုုးသပ္ခ်က္ေတြကို အေျခခံၿပီး အဲဒီေမးခြန္းရဲ႕ အေျဖကို ၾကည့္ရရင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံေတြအမ်ားအျပားမွာ ေသနတ္ဥပေဒေတြကို ခ်ဳိးေဖာက္ေနၾကတယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။ အဲဒီထဲက တျခားဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ ယူအက္စ္ရဲ႕ ေသနတ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးေဆာင္ရြက္မႈေတြက တင္းက်ပ္မႈမရွိဆံုးပါပဲ။။ Harvard Injury Control Research Center က စုေဆာင္းထားတဲ့အခ်က္အလက္ေတြအေျခခံၿပီးေတာ့လည္းသိရွိႏိုင္ေသးတယ္။ ယူအက္စ္ရဲ႕ေသနတ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးေဆာင္ရြက္မႈေတြအားေလ်ာ့ေနတာက ေသနတ္အၾကမ္းဖက္မႈေတြမွာ ယူအက္စ္ကဦးတည္ေနတယ္ဆိုတဲ့ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္တစ္ခုပါ။ ယူအက္စ္၊ ယူေက၊ ကေနဒါ၊ ဆြစ္ဇာလန္ နဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈေနာက္ခံ ဆင္တူ/ ကြဲျပားၾကတဲ့ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာတဲ့ႏိုင္ငံတခ်ဳိ႕ရဲ႕ ေသနတ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဥပေဒလမ္းညႊန္ခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ေသနတ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ အေမရိက
ေသနတ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္လဲ - အေမရိကမွာ ေသနတ္ဝယ္ယူဖို႔ အတားအဆီးေတြအမ်ားႀကီးပဲ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ရွိဥပေဒေတြမွာ ေယဘူယ်အားျဖင့္ လြတ္ေပါက္ - Loophole ေတြအမ်ားႀကီးပဲရွိေနၾကတယ္။  ေတာ္ေတာ္ေလးတင္းက်ပ္တဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္နဲ႔ ျပည္နယ္ေတြကဥပေဒေတြမွာေတာင္မွ လူအမ်ားစုဟာ အခက္အခဲသိပ္မမ်ားဘဲ ေသနတ္တစ္လက္ဝယ္ယူႏိုင္ၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕လူေတြဟာ ေသနတ္ေတြဝယ္ယူရာမွာ နည္းပညာပိုင္းတားျမစ္ထားတာေတြရွိၾကတယ္။ အသက္မျပည့္သူ(အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္အတြက္ rifle နဲ႔ shortgun ေတြ၊ အသက္ ၂၁ ေအာက္ဆို တျခားေသနတ္ေတြ) ၊ ျပစ္မႈတစ္ခုအတြက္ တစ္ႏွစ္ထက္ေက်ာ္ေထာင္ဒဏ္အျပစ္ေပးခံရဖို႔ စြဲခ်က္တင္ခံထားရသူ ဒါမွမဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်ခံရသူတစ္စံုတစ္ေယာက္၊ တရားစီရင္မႈကေနတိမ္းေရွာင္ေနသူ တရားခံေျပးေတြ၊ ျပင္းျပင္းထန္ထန္စိတ္နာမက်န္းျဖစ္ေနသူ၊ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ပစၥည္းေတြကို တရားမဝင္အသံုးျပဳေနသူေတြ၊ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈေတြနဲ႔ စြဲခ်က္တင္ခံထားရသူေတြနဲ႔ စာရြက္စာတမ္းမရွိတဲ့ ႏိုင္ငံျခားမွေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူေတြဟာ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒအရ ေသနတ္ဝယ္ယူဖို႔ တားျမစ္ျခင္းခံထားရပါတယ္။
တခ်ဳိ႕ေသနတ္အမ်ဳိးအစားေတြကိုလည္း ကန္႔သတ္ထားပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒေအာက္မွာ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္မတိုင္ခင္ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ fully auto လက္နက္ေတြသာ နည္းပညာပိုင္းအရတရားဝင္ေနတယ္။  အဲဒါေၾကာင့္ အသစ္ထုတ္ထားတဲ့ auto လက္နက္အမ်ဳိးအစားေတြကို အရပ္သားေတြကိုင္သံုးခြင့္မရွိပါဘူး။ auto လက္နက္ေတြဟာ တျခားေသနတ္ေတြထက္ ကန္႔သက္ခ်က္ေတြပိုမ်ားၿပီး မွတ္ပံုတင္ဖို႔လိုအပ္ခ်က္ေတြလည္း ပိုမ်ားတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ semiautomatic  နဲ႔ non-automatic ေသနတ္ေတြဟာ ေယဘူယ်အားျဖင့္တရားဝင္ေနတယ္။ ၿပီးေတာ့ တခ်ဳိ႕ျပည္နယ္ေတြမွာ ပမာဏမ်ားတဲ့ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္လက္နက္တိုက္ေတြကိုလည္း တားျမစ္ထားပါတယ္။ ဝယ္ယူသူေတြအေပၚ တားျမစ္ခ်က္ေတြဟာ ထံုးစံအတိုင္း ေနာက္ေၾကာင္းစစ္ေဆးခ်က္အေပၚမွာ ခ်င့္ခ်ိန္ဆံုးျဖတ္ၾကတယ္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ေအာက္မွာ လိုင္စင္ရကုန္သည္ေတြဟာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ေသနတ္တစ္လက္မေရာင္းခင္ အဲဒီလို စစ္ေဆးမႈမ်ဳိးခံယူရဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ ထံုးစံအရေတာ့ ျပစ္မႈမွတ္တမ္း၊ စိတ္က်န္းမာေရးရာဇဝင္နဲ႔ တျခားအခ်က္အလက္ေတြကို FBI က ရယူစစ္ေဆးတယ္။ တစ္ဦးဦးက ေနာက္ေၾကာင္းစစ္ေဆးမႈမွာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ရင္ အဲဒီ သူ ဒါမွမဟုတ္ သူမဟာ တရားဝင္ေသနတ္ဝယ္ယူႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။

ေနာက္ေၾကာင္းစစ္ေဆးမႈေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ဖို႔ အေက်ာ္ၾကားဆံုးနည္းလမ္းက ပုဂၢလိကအေရာင္းေတြဆီကပါ။ တစ္ဦးဦးက ေသနတ္တစ္လက္ကို သူငယ္ခ်င္း ဒါမွမဟုတ္ မိသားစုဝင္ - ပုဂၢလိကေရာင္းခ်သူဆီက ဝယ္ယူခဲ့မယ္ဆိုရင္ ေသနတ္ေနာက္ေၾကာင္းစစ္ေဆးခ်က္မလိုအပ္ပါဘူး။ အဲဒါဟာ ေသနတ္ျပပြဲမွာျဖစ္တတ္တဲ့လြတ္ေပါက္လို မၾကာခဏ အထင္အျမင္မွားေစတတ္တယ္။ သေဘာတရားအရ လူေတြက ေသနတ္ျပပြဲကို အလြယ္တကူသြားၿပီး ေနာက္ေၾကာင္းစစ္ေဆးခ်က္မလုပ္ရဘဲ ေသနတ္တစ္လက္ဝယ္ယူႏိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ လိုင္စင္ရကုန္သည္ေတြဟာ ေသနတ္ျပပြဲေတြမွာ ေနာက္ေၾကာင္းစစ္ေဆးမႈကို တာဝန္ယူျပဳလုပ္ရမွာပါ။ တကယ့္လြတ္ေပါက္ဟာ ေသနတ္ျပပြဲတစ္ခုမွာ ပုဂၢလိကေရာင္းခ်သူတစ္ဦးနဲ႔ ေတြ႔ႏိုင္တာ ဒါမွမဟုတ္ အင္တာနက္ကေတြ႔ၾကတာေတြ ပိုၿပီးမ်ားလာၾကတာပါ။ ၿပီးေတာ့ ေနာက္ေၾကာင္းစစ္ေဆးခ်က္မပါဘဲ ေသနတ္တစ္လက္ဝယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။ တျခားစကားလံုးနဲ႔ ေျပာရရင္ ေသနတ္ျပပြဲေတြက လြတ္ေပါက္တစ္ခုကို ဖန္တီးေနတာမဟုတ္ဘူး။ ပုဂၢလိကအေရာင္းေတြက ျပဳလုပ္ေနတယ္လို႔ပဲ ဆိုရမွာပါ။

ဒါေပမဲ့ တူညီတဲ့ အႀကီးမားဆုံးျပႆနာက ေနာက္ေၾကာင္းစစ္ေဆးခ်က္လိုက္တဲ့စနစ္မွာ ဘ႑ာေငြနည္းပါးတာ၊ ဝန္ထမ္းမလံုေလာက္တာနဲ႔ ပစၥည္းပစၥယမလံုေလာက္တာေတြပါ။ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒေအာက္မွာ ေစာင့္ဆိုင္းကာလမရွိေပမယ့္ စစ္ေဆးခ်က္အတြက္ ရုံးဖြင့္ရက္ ၃ ရက္စာ ထပ္တိုးယူႏိုင္တယ္။ အစိုးရအတြက္ အဲဒီ ၃ ရက္ဟာ အျမင့္ဆံုးပါပဲ။ တစ္ခါတစ္ရံ အဲဒီ ၃ ရက္အတြင္းမွာပဲ FBI စစ္ေဆးမႈမၿပီးေသးဘဲ ရက္ျပည့္သြားေတာ့တယ္။ ဝယ္တဲ့သူကလည္း စစ္ေဆးခ်က္မျပည့္စံုေသးခင္ အဲဒီအေနအထားနဲ႔ပဲ ေသနတ္တစ္လက္ဝယ္ယူလိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ဇြန္လက ေတာင္ကယ္ရိုလိုင္းနား Charleston  လူမည္းဘုရားေက်ာင္းက လူ ၉ ဦးေသဆံုးခဲ့တဲ့ ေသနတ္ပစ္ခတ္မႈတစ္ခုမွာ ေသနတ္ပစ္သူဟာ FBI စစ္ေဆးမႈမျပည့္စံုေသးဘဲ ခြင့္ျပဳခ်က္ရသြားခဲ့တဲ့ျဖစ္စဥ္မ်ဳိးပါ။ အဲဒီကိစၥမ်ဳိးမွာဆိုရင္ ေသနတ္သမားဟာ အရင္တုန္းက တရားမဝင္ကိုင္ေဆာင္ခဲ့ဘူးတဲ့ အျဖစ္အပ်က္မ်ဳိးရွိခဲ့ၿပီး ေနာက္ေၾကာင္းစစ္ေဆးခ်က္မွာ မေအာင္ျမင္သင့္ေပမယ့္ handgun ဝယ္ယူခြင့္ရသြားခဲ့ပါတယ္။ FBI စစ္ေဆးေရးမွဴးဟာ ေသနတ္သမားရဲ႕ မွတ္တမ္းကို အခ်ိန္မီမရရွိခဲ့ပါဘူး။ ဖက္ဒရယ္ေနာက္ေၾကာင္းစစ္ေဆးမႈစနစ္ဟာ စိတ္က်န္းမာေရးရာဇဝင္နဲ႔ ျပစ္မႈမွတ္တမ္းေတြအပါအဝင္ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ မွတ္တမ္းအခ်က္အလက္ေတြေပၚမွာလည္း အဓိကအားျဖင့္မူတည္ေနပါတယ္။ ျပည္နယ္ေတြမွာ အဲဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးဘယ္ေလာက္အသံုးျပဳမယ္ဆိုတဲ့ သူတို႔သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ သူတို႔ဘ႑ာေငြေၾကးပဲရွိၾကတာရယ္ ဒါမွမဟုတ္ ေနာက္ေၾကာင္းစစ္ေဆးခ်က္မႈေတြရဲ႕အယူအဆကို ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရားအရ ဆန္႔က်င္တာေတြလည္းရွိေနႏိုင္တယ္။ ျပည္နယ္ေတြက ေလးစားလိုက္နာမႈမရွိတာေတြဟာ ေသနတ္ရွိေနသူဆီက ေသနတ္မဝယ္သင့္သူတစ္ဦးဦးကို တားဆီးမယ့္စနစ္မေအာင္ျမင္ေစတဲ့ ေနာက္ထပ္နည္းလမ္းတစ္မ်ဳိးဖန္တီးႏိုင္ပါတယ္။ ျပည္နယ္ဥပေဒေတြဟာ အလြန္က်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ျပည္နယ္ေတြမွာ ေသနတ္အမ်ဳိးအစားတိတိက်က် ကန္႔သတ္/ တားျမစ္ထားၾကတယ္။ ျပည္နယ္အနည္းငယ္မွာ တိက်တဲ့ လိုင္စင္ေတြ၊ မွတ္ပံုစင္ ဒါမွမဟုတ္ ဝယ္ယူဖို႔ ေလ့က်င့္မႈလိုအပ္ၾကတယ္။ ျပည္နယ္အမ်ားအျပားကေတာ့ လူျမင္ကြင္းမွာသယ္ေဆာင္သြားလာတာကို တားျမစ္ကန္႔သတ္ပါတယ္။ ဖံုးကြယ္သယ္ေဆာင္တာအတြက္လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္ပါမစ္ေတြလိုအပ္ၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕က ပုဂၢလိကအေရာင္းအတြက္ ေနာက္ေၾကာင္းစစ္ေဆးခ်က္ေတြနဲ႔ ပါမစ္ေတြလိုအပ္ပါတယ္။ ျပည္နယ္ခပ္မ်ားမ်ားက ေသနတ္ ကိုင္ေဆာင္ဖို႔၊ ပိုင္ဆိုင္ဖို႔၊ ၿပီးေတာ့ ေသနတ္ ဘာအမ်ဳိးအစားပဲျဖစ္ျဖစ္ကိုင္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ လြယ္ကူသထက္လြယ္ကူေအာင္ႀကိဳးစားၾကတယ္။ ေသနတ္ကန္႔သတ္ခ်က္အမ်ားႀကီးဟာ ႏိုင္ငံေတာ္တရားရုံးခ်ဳပ္ရဲ႕ Second Amendment အေပၚ လက္ရွိရွင္းလင္းခ်က္ေတြနဲ႔ အကန္႔အသတ္ထားရွိတယ္။ ဥပမာ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ေသနတ္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္နဲ႔ရည္ညႊန္းထားတဲ့ ၂၀၀၈ ဝါရွင္တန္ဒီစီရဲ႕ handgun တားျမစ္ခ်က္ကို တရားရုံးက ပယ္ခ်ခဲ့တယ္။ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ေျပာဆိုေနၾကသလို၊ ေလ့လာခ်က္ေတြမွာေတြ႔ရွိထားၾကတဲ့ ပိုၿပီးတင္းက်ပ္တဲ့ေသနတ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဥပေဒေတြရွိထားတဲ့ျပည္နယ္ေတြမွာ ေသနတ္ေၾကာင့္ေသဆံုးရတာေတြပိုၿပီးနည္းပါးၾကတယ္။ ျပည္နယ္ေတြမွာတင္မဟုတ္ပါဘူး။ ၿမိဳ႕ေတာ္ေတြေရာ တိုင္းျပည္ေတြမွာပါ အဲဒီေလ့လာခ်က္မ်ဳိးရရွိခဲ့ၾကတယ္။ လူမႈစီးပြားအမ်ဳိးမ်ဳိးအေထြေထြနဲ႔ တျခားျပစ္မႈအမ်ဳိးအစားေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ေသနတ္ေတြနည္းပါးသြားေလေလ ေသနတ္အၾကမ္းဖက္မႈေတြနည္းပါးသြားေလေလပါ။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ စာရင္းထဲမွာ အေမရိကရဲ႔ ေသနတ္ဥပေဒေတြဟာ တျခားႏိုင္ငံေတြထက္ ပိုၿပီးေလ်ာ့ပါးေနၾကတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႔ၿမိဳ႕နယ္ ဒါမွမဟုတ္ ျပည္နယ္က ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြမ်ားလွတယ္ဆိုရင္ေတာင္ ျပည္နယ္အခ်င္းခ်င္းခရီးသြားလာဖို႔က သိပ္ကိုလြယ္ကူပါတယ္။ အဲဒီလို ခရီးသြားဖို႔အင္မတန္လြယ္ကူေနေတာ့ ၿငိစြန္းေနတဲ့ တခ်ဳိ႕ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ဥပေဒေတြကိုေရွာင္ရွားၿပီး တျခားျပည္နယ္ကိုကူးၿပီး ေသနတ္တစ္လက္ဝယ္ယူႏိုင္ၾကတာပါပဲ။ ခ်ီကာဂို နဲ႔ အီလီႏြိဳက္တို႔လို ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားတဲ့ေနရာေတြက စိစစ္ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြမွာ အဲဒီလိုအတိအက်ပဲ ၿမိဳ႕ေတာ္ခပ္မ်ားမ်ားနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြမွာ ဘာေတြျဖစ္ပ်က္ေနလဲ ေတြ႔ရွိႏိုင္တယ္။ ေသနတ္ေတြဟာထံုးစံအတိုင္း ေလ်ာ့ရဲေနတဲ့ေသနတ္ဥပေဒေတြနဲ႔အတူ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ေတြရွိေနတဲ့ အိမ္နီးခ်င္း၊ အနီးအနားကေန တလိမ့္လိမ့္ဝင္ေနၾကတယ္။ အက်ဳိးဆက္ကေတာ့ အေမရိကမွာ ကိုယ္က ေသနတ္တစ္လက္ဝယ္ယူခ်င္ရင္ အဲဒီမွာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့နည္းလမ္းအေသအခ်ုာကို ရွိေနပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ ေဒသဥပေဒေတြကို ဂရုမထားဘဲနဲ႔ေပါ့။     ။
Source: How gun control works in America, compared with 4 other rich countries | www.vox.com
ၿဖိဳးၿဖိဳး

(ဆက္ရန္) -
 
ေသနတ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ကေနဒါ

ေသနတ္ဥပေဒေတြ ဘာေၾကာင့္အသက္မဝင္ႏိုင္ျဖစ္ေနရလဲ
http://www.myworld-phyophyo.com/2016/02/blog-post_7.html
ေသနတ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ကေနဒါ
http://www.myworld-phyophyo.com/2016/02/blog-post_15.html
ေသနတ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ယူေက
http://www.myworld-phyophyo.com/2016/02/blog-post_66.html
ေသနတ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ဆြစ္ဇာလန္
http://www.myworld-phyophyo.com/2016/06/blog-post_13.html
ေသနတ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ဂ်ပန္
http://www.myworld-phyophyo.com/2016/06/blog-post_11.html

No comments: