Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Tuesday, September 16, 2014

မိန္္းမႏွင့္ ရက္ေရာမႈ

စုမီေအာင္
(မိန္းမ - ၇)

 ကြၽန္မတြင္ ရက္ေရာမႈမရွိပါ။ ရက္ေရာမႈဆိုသည္ကို ကြၽန္မအေနႏွင့္ ဘယ္ေသာအခါမွ် လုပ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ဟု ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အထင္ရွိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္မွာ ကြၽန္မသည္ ထုိရက္ေရာမႈအလုပ္ကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာလက္ခံလ်က္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အံၾသဖြယ္ ေတြ႕ရွိရေလၿပီ။
           မာေက်ာ ခက္ထန္သည့္  ကြၽန္မ၏ ႏွလံုးသားအတြင္းသို႔ ရက္ေရာမႈဆိုသည့္ အရာကုိ ထာဝရ ရွင္သန္ ကိန္းဝပ္ေစရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေပးခဲ့သူမွာ ေျမနီကုန္း ကားဂိတ္အနီးတစ္ဝုိက္တြင္ အျမဲလုိလို ေတြ႕ျမင္ေနရတတ္သည့္ ေယာဂီဝတ္ႏွင့္ အဘြားအိုတစ္ဦးပင္ျဖစ္သည္။

xxxxx


Three things cannot be taught:  generosity, poetry and singing voice .
သင္၍မေသာအရာသံုးခုသည္ 'ရက္ေရာမႈ' ကဗ်ာစပ္မႈ' 'ေတးဆိုသံ' တို႔ျဖစ္သည္ဟု အုိင္းရစ္လူမ်ိဳးတုိ႔၏ စကားပံုမွာ  ကြၽန္မေတြ႕ရသည္။ ကြၽန္မ ထင္ပါသည္။ ကဗ်ာစပ္္ဆိုမႈကို သင္၍ ရႏိုင္ပါသည္။ ကဗ်ာစပ္နည္း စာအုပ္ေတြ ကြၽန္မမွာ အပံုအပင္ ရွိသည္။ ထုိစာအုပ္မ်ားကို ေလ့လာ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ားသူငါ ေရးထားသည့္ (ကြၽန္မအႀကိဳက္)ကဗ်ားမ်ားကို ဖတ္႐ႈေလ့လာၿပီးေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကြၽန္မ ကဗ်ာစပ္္ဆို  ဖူးပါသည္။ သင္ေပးသူ မရွိေသာ္ျငား ကဗ်ာစပ္ဆိုျခင္းအမႈကို တတ္ေျမာက္ခဲ့ျခင္းမွာ ထူးဆန္းသည့္ျဖစ္ရပ္တစ္ခု မဟုတ္ပါ။ အတုျမင္ အတတ္သင္ဆုိသလုိပင္  ကြၽန္မ တတ္ေျမာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
          အိုင္းရစ္လူမ်ိဳးေတြမွာ ေတးဆုိသင္တန္းမရွိဘူးလား။ ကြၽန္မ ေနထိုင္ရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ဦးေစာႏုအဆုိသင္တန္းရွိပါသည္။ ကြၽန္မ၏ေတးဆိုသံသည္ အခန္းေဖာ္  သူငယ္ခ်င္းမ်ားနားအတြင္း ဂြမ္းဆို႔ထားရသည္အထိ အင္မတန္ကႀကိဳးကေၾကာင္ႏိုင္ လွေသာ အသံပဲျဖစ္၏။ ထုိသင္တနု္းတက္ေရာက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ကြၽန္မ၏ေတးဆိုသံသည္ မူလကအသံႏွင့္ နည္းနည္းမွ မသက္ဆုိင္ေတာ့ပါ။အ႐ႈိက္အငင္၊ အဆြဲအရစ္တို႔ ေသသပ္ က်နစြာ ရင္မွလာေသာအသံျဖင့္ အဆင္ေခ်ာေခ်ာ သီက်ဴးတတ္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။
          ထုိစကားပံုသည္  အိုင္းရစ္ေတြအေနႏွင့္ ေသြးထြက္ေအာင္ မွန္ေကာင္းမွန္ႏိုင္ ေသာ္ျငား ကြၽန္မအေနႏွင့္ေတာ့ လံုးလံုးလ်ားလ်ား မွန္သည္ မဆိုႏိုင္ပါ။  ယခင္က မတတ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ ကဗ်ာစပ္ဆိုမႈႏွင့္ ေတးဆိုသံတို႔ကို ကြၽန္မ ယခုအခါ တတ္ေျမာက္ခဲ့ ၿပီျဖစ္၍ ထုိအရာတုိ႔သည္ သင္၍ရေသာ အရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ကြၽန္မ လက္ခံခဲ့ေလၿပီ။ ဤျဖစ္ရပ္တို႔ကို ေထာက္႐ႈျခင္းျဖင့္ ေလာက၌ အမွန္ပင္ သင္၍မရေသာအရာသည္ တစ္ခုသာရွိပါသည္။
          ထုိအရာသည္ အခ်ိဳ႕လူမ်ားတြင္ အျပည့္အဝရွိေသာ၊ အခ်ိဳ႕လူမ်ားတြင္ တစ္ ဝက္တစ္ပ်က္သာရွိေသာ၊ အခ်ိဳ႕လူမ်ားတြင္ စိုးစဥ္းမွ်မရွိေသာ 'ရက္ေရာမႈ'ပဲျဖစ္ပါသည္။
xxxxx
          အက်ႌႏွစ္ထည္ရွိေသာသူသည္ အက်ႌမရွိသူအား မွ်ေစ၊ စားစရာရွိေသာ သူသည္လည္း ထုိနည္းတူျပဳေစဟု သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ပါရွိပါသည္။ ကြၽန္မတို႔ ငယ္စဥ္ကတည္းက မရွိဆင္းရဲသူမ်ားအား ထုိသုိ႔ရက္ေရာစြာ ေဝမွ်ခံစားတတ္ေစရန္ ေမေမက မ်ားစြာေလ့က်င့္မႈေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေမေမ့ေလ့က်င့္ေပးမႈ ညံ့ဖ်င္း၍ပဲလား ကြၽန္မကပဲ အသိေခါက္ခက္အဝင္နက္ျဖစ္၍ပဲလားမသိ၊ ကြၽန္မ မတတ္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ အသက္ အရြယ္အပုိင္းအျခားအလုိက္ တတ္သင့္တတ္ထုိက္သည့္ အရာမွန္သမွ် တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ခဲ့ပါေသာ္လည္း၊ ထုိအရာကား အသက္အရြယ္ႀကီးျပင္း သည့္တုိင္ ကြၽန္မအေနႏွင့္ တတ္ေျမာက္ျခင္းငွာ မစြမ္းသာခဲ့ပါေခ်။ အသစ္ အသစ္ေသာ အက်ႌမ်ား၊ ကစားစရာမ်ား၊ ကြၽန္မတြင္ ထပ္၍ထပ္၍ပုိင္ဆိုင္မႈရွိလာေသာ္ျငား အေဟာင္း ျဖစ္သည္တို႔ကို သူတစ္ပါးအား ရက္ေရာစြာ ေပးကမ္းျခင္းမရွိခဲ့။ သမာသမတ္က်ေသာ က်မ္းစာအလုိကုိ ကြၽန္မသည္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္ခဲ့သည္။
          ကြၽန္မ၌ ရက္ေရာမႈ မရွိပါ။ ေငြေၾကးအရာ၌ ရက္ေရာမႈမရွိသည္သာမက၊ ခ်စ္ျခင္းအရာ၌လည္း ကြၽန္မသည္ ရက္ေရာမႈမရွိပါ။ အစ္မႀကီးကေမြးေသာ တူေလးမွ တစ္ပါး အျခားေသာကေလးမ်ားကို ကြၽန္မ ခ်စ္ခင္ျခင္းမရွိပါ။ အိမ္နီးခ်င္းကေလးမ်ား အိမ္တြင္ တယ္လီေဗးရွင္းလာၾကည့္ၾကလွ်င္ ကြၽန္မ စိတ္႐ႈပ္စြာေမာင္းထုတ္တတ္ပါသည္။  ကြၽန္မ၌ အရာခပ္သိမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရက္ေရာမႈမရွိပါေၾကာင္း ေသခ်ာပါသည္။
xxxxx
          ရက္ေရာမႈအေၾကာင္း စဥ္းစားမိလုိက္သည္ႏွင့္ ကြၽန္မ၏ စိတ္မ်က္လံုးအတြင္း သုိ႔ လမ္းမေပၚကလူမ်ားသည္ တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ အလွ်ိဳအလွ်ိဳ ဝင္လာၾကေတာ့သည္။
          အခ်ိဳ႕သည္ လသားအရြယ္ မိမိတို႔၏ကေလးမ်ားကုိ ခ်ီပိုးလ်က္၊ အခ်ိဳ႕သည္ လမ္းေလွ်ာက္တတ္ၿပီျဖစ္ေသာ ကေလးတုိ႔ကုိ လက္တြဲလ်က္၊ အခ်ိဳ႕ကား တစ္ကုိယ္ေရ အထီးက်န္၊ အခ်ိဳ႕မူကား အုပ္စုဖြဲ႕၍ ပံုစံအေနအထား အမ်ိဳးမ်ိဳးအေထြေထြ ရွိတတ္ေသာ္ ျငား သူတို႔အားလံုး၏ရည္ရြယ္ခ်က္တုိ႔သည္ တစ္ခုတည္းသာျဖစ္လ်က္ လားရာ တူညီေနၾကသည္။
          ၄င္းမွာ လူတကာစြန္႔ႀကဲမည့္ ေငြေၾကးစတုိ႔ကုိ မရွက္မေၾကာက္၊ (တခ်ိဳ႔လည္း ရွက္ေၾကာက္ေကာင္း ရွက္ေၾကာက္ပါလိမ့္မည္) ေတာင္ခံတတ္ၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
တစ္နည္းအားျဖင့္ဆုိရပါလွ်င္ လူတကာထံမွ ရက္ေရာမႈကို ေတာင္းခံျခင္းပင္။
xxxxx
          ကြၽန္မ၌ ရက္ေရာမႈမရွိပါ။ ကြၽန္မေရွ႕သုိ႔ လက္ျဖန္႔ေတာင္းခံလာသူမ်ား၏ မ်က္ႏွာမ်ားကုိလည္း ေစ့ေစ့မွ်ပင္မၾကည့္ဖူးပါ။ အားတံု႔အားနာစိတ္ကေလးပင္ မျဖစ္မိ။ ကြၽန္မ၏ စိတ္ဖုိင္တြဲထဲ၌ 'ကန္ေတာ့ပါေသးရဲ႕'ဟူေသာစကားတစ္ခြန္းကို ေကာ္ပီ အထပ္ထပ္ကူး၍ သိမ္းဆည္းထားသည္။ တစ္ႀကိမ္ထုတ္၍ သံုးစြဲလုိက္ရသည္ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ေကာ္ပီႏွစ္ခု ထပ္ပြားမိသည္အထိ ကြၽန္မ အားစုိက္မႈပုိကဲခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ခံပါသည္။ ကြၽန္မသည္ ဤမွ် မာေၾကာခက္ထန္သူသာျဖစ္၏။ ကြၽန္မ၌ ရက္ေရာမႈမရွိပါ။
          ယခုအခါ ရက္ေရာမႈအတတ္ပညာကို သင္ၾကားေပးမည့္ ကြၽန္မ၏ ေမေမလည္း  ကြၽန္မအနားမွာ မရွိေတာ့ပါ။ အိမ္အျပင္သုိ႔ထြက္လုိက္သည္ႏွင့္ ကြၽန္မ၏မ်က္စိႏွစ္လံုး ေရွ႕တြင္ လက္ျဖန္႔ေတာင္းခံသူမ်ား အခ်ိန္မေရြး ေနရာမေရြး ေတြ႕ရတတ္သလုိ၊ ထိုလူမ်ား ထံ ရက္ေရာစြာ ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲေနသူမ်ားကုိလည္း အျမဲလုိ ျမင္ေတြ႕ရတတ္ပါသည္။ကြၽန္မ၏ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ထုိသုိ႔ ရက္ေရာသူမ်ားကို အခ်ိန္ေနရာမေရြး ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ပါ ေသာ္လည္း ကြၽန္မကား ကဗ်ာစပ္ျခင္း၊ ေတးဆုိျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ စံနမူနာယူ၍အတုခုိးရေကာင္း မွန္းမသိခဲ့။ အမ်ားနည္းတူ ေပးကမ္းျခင္းးမရွိသည့္အျပင္ လက္မ်ားကိုတင္းတင္းပုိက္၍ ရပ္ၾကည့္ေနခဲ့သည္။ ေငြစကၠဴအမ်ိဳးမ်ိဳးအစားစား ဆြဲထုတ္ေပးကမ္းလ်က္ရွိေသာ ထုိရက္ ေရာသူတို႔၏လက္မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ေနရျခင္းသည္ ကြၽန္မအတြက္ေတာ့ အံ့ဖြယ္ျပဇာတ္ တစ္ပုဒ္ကုိ ၾကည့္႐ႈေနရသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနျပန္သည္။ ကြၽန္မသည္ ထုိလူမ်ားကိုေတြ႕တိုင္း ပြဲၾကည့္စင္ေဘးမွေန၍ ေငးေမာၾကည့္ေနတတ္သည့္ ပရိသတ္တစ္ဦးသာလွ်င္ ျဖစ္ခဲ့၏။ ထုိျပဇာတ္တြင္ ပါဝင္ကျပလုိစိတ္ အလ်ဥ္းမရွိခဲ့။ ထုိအခ်ိန္ ကြၽန္မ၏ စိတ္ထဲ၌ အံ့ၾသသည့္ခံစားမႈမွတစ္ပါး အျခားမရွိခဲ့ပါ။ ကြၽန္မ၌ ရက္ေရာမႈမရွိပါ။
          ကေလးငယ္တစ္ေယာက္ကုိ ခါးထစ္ခြင္ခ်ီေပြ႕လာေသာ မိန္းမတစ္ေယာက္ ကြၽန္မေရွ႕လာရပ္ကာ လက္ျဖန္႔ေတာင္းခံလာသည္ကုိ ေစ်းကအျပန္ ကြၽန္မ ေတြ႕စဥ္ အခ်ိန္က ကြၽန္မစိတ္ထဲ၌ အသင့္ရွိၿပီးသား ေကာ္ပီစကားတစ္ခြန္းသည္ ကြၽန္မ၏ႏႈတ္ ဖ်ားမွ သူ႔အလုိလုိ ခုန္ထြက္သြားခဲ့ဖူးသည္။ ကြၽန္မ၏သားေရပုိက္ဆံအိတ္အတြြင္း၌ ေငြစကၠဴမ်ားအစား ေစာေစာကခုန္ထြက္သြားခဲ့ေသာ စကားတစ္ခြန္းက ဟီးေလးခုိကာ ကပ္ပါသြားခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အနားမွျဖတ္သြားေသာ ပဲျပဳတ္သည္တစ္ဦးက အသင့္ထုတ္လာပံုရေသာ ေငြစကၠဴတစ္စကို ထိုမိန္းမထံကမ္းေပးလုိက္သည္ကို ကြၽန္မ၏ မ်က္လံုးမ်ားက မထင္မွတ္ဘဲျမင္ေတြ႕သြားခဲ့၏။ ကြၽန္မ၏ဦးေခါင္းကမူ ခ်ာခနဲပင္ လွည့္ပစ္ကာ မျမင္ဟန္ျပဳမိခဲ့ေသးသည္။ ကြၽန္မ၌ ရက္ေရာမႈမရွိပါ။
          ဘတ္စ္ကားဂိတ္တြင္ ကားရပ္ေစာင့္ရင္း အိုအိခ်ိအာလူးေၾကာ္ထုပ္ ေဖာက္စားေနခိုက္ ကေလးငယ္တစ္ေယာက္ အနားသုိ႔ေရာက္လာကာ ထံုးစံအတုိင္း ကြၽန္မထံ လက္ျဖန္႔ေတာင္းခံလာသည္။ 'အစ္မႀကီးရယ္ အဲဒီမုန္႔ေလးေကြၽးပါခင္ဗ်ာ'ဟု မ်က္ႏွာေလးငယ္ငယ္ျဖင့္ေတာင္းခံလာေသာ ကေလးငယ္တစ္ေယာက္ကို ႐ုတ္ျခည္းပင္ မ်က္ႏွာလႊဲကာ ကြၽန္မ ေက်ာေပးရပ္ေနလိုက္မိသည္။ ကြၽန္မလြယ္ထားေသာ ေက်ာပိုးအိတ္ အတြင္း၌ အုိအိခ်ိအသစ္တစ္ထုပ္ ရွိေနေသာ္ျငား မည္သည့္အထုပ္မွ် ကြၽန္မ မေပးခဲ့။ ကြၽန္မ၌ ရက္ေရာမႈမရွိပါ။
          တာေမြအဝိုင္းထိပ္တြင္ မီးပြိဳင့္မိ၍ကားမ်ားရပ္ေနခိုက္ ႏြမ္းစုတ္စုတ္မိန္းမ သံုး-ေလးေယာက္တို႔သည္ ကေလးကုိယ္စီခ်ီ လြယ္အိတ္ကိုယ္စီ လြယ္သိုင္းကာ ရပ္ေနေသာ ကားမ်ားအနီးသို႔ အေျပးအလႊား ေရာက္လာၾကၿပီး အလုအယက္ လက္ျဖန္႔ေတာင္းခံၾက သည္။ တကၠစီတစ္စီး၏ အေနာက္ခန္းအတြင္း ခပ္မွီမွီထုိင္လုိက္လာေသာ ကြၽန္မသည္ ကားမွန္ျပတင္းအနား ရစ္သီရစ္သီလုပ္ေနၾကေသာ ကေလးတြဲေလာင္းႏွင့္ထုိမိန္းမတို႔ကုိ မၾကည့္ေတာ့ဘဲ မ်က္လံုးမ်ားကိုတင္းတင္းပိတ္ကာ အိပ္ေပ်ာ္ေနဟန္ျပဳလုိက္ေသးသည္။ ကြၽန္မ၌ရက္ေရာမႈမရွိပါ။
          ၃၅ လမ္းထဲမွအထြက္ မဟာဗႏၶဳလလမ္း လမ္းေဘးပလက္ေဖာင္းတစ္ေနရာ တြင္ မိန္းမတစ္ေယာက္အနားသို႔ေရာက္လာကာ ငိုသံပါပါႏွင့္'သမီးေလးရယ္၊ ခဏေလး နားေထာင္ပါ၊ အေဒၚ ဘုရားကအျပန္ ပိုက္ဆံအိတ္က်ေပ်ာက္လို႔ အဲဒါ...ကားခေလး...' ဟု ဆုိ႐ံုရွိေသး၊ ကြၽန္မသည္ ဆံုးေအာင္ပင္ နားမေထာင္ေတာ့ဘဲ ခ်ာခနဲလွည့္ထြက္ လာခဲ့သည္။ ထုိမိန္းမတစ္ေယာက္တည္း ညည္းတြားငိုယိုၿပီး က်န္ခဲ့ေလသလား၊ ကြၽန္မအား ေရရြတ္က်ိန္ဆဲရင္း က်န္ခဲ့ေလသလား၊ ဘာဆိုဘာမွ စိတ္မဝင္စား။ ကြၽန္မ ၌ ရက္ေရာမႈမရွိပါ။
          စေန၊ တနဂၤေႏြမွတစ္ပါး အျခားရက္ နံနက္ ၇နာရီအခ်ိန္တုိင္း ကြၽန္မသည္ ေက်ာက္ေျမာင္းသို႔ က်ဴရွင္တစ္ခု သြားတက္ရပါသည္။ ေျမနီကုန္းတြင္ ေက်ာက္ေျမာင္း သြားသည့္ကားမ်ားေပါသျဖင့္ လွည္းတန္း(ကမာရြတ္)မွာေနေသာ ကြၽန္မသည္ က်ဴရွင္အမီတက္ႏိုင္ရန္ ေျမနီကုန္းမွတစ္ဆင့္ ကားေျပာင္းစီးရေလ့ရွိ၏။ နံနက္ေစာေစာ ေျမနီကုန္း ကားဂိတ္မွာ ကားရပ္ေစာင့္တိုင္း လမ္းသြားလမ္းလာ လူတကာထံမွ ရက္ေရာမႈမ်ားကို ရလုိရျငား လိုက္လံေတာင္းခံေနတတ္သည့္ အဘြားအိုတစ္ဦးကို ကြၽန္မ ေတြ႕ရတတ္သည္။ ေျမနီကုန္း ကားဂိတ္(ရတနာလမ္းထိပ္)တြင္ ကားေစာင့္ဖူးသူတုိင္း ထုိအဘြားအိုကုိ ေကာင္းေကာင္းႀကီးသိၾကေပလိမ့္မည္။
          အဘြားအိုသည္ အက်ႌ လံုခ်ည္တို႔ကုိ ေယာဂီအေရာင္သာ ဝတ္ဆင္ေလ့ရွိၿပီး  ေယာဂီေရာင္ အဝတ္တစ္စျဖင့္ ေခါင္းေပါင္းထားတတ္သည္။ လည္ပင္းတြင္ အညိဳေရာင္ စိတ္ပုတီးတစ္ကံုးကုိ ဆြဲထားေသးသည္။ ေဟာင္းႏြမ္းေနေသာအဝတ္တုိ႔က အခ်ိဳ႕ေနရာတြင္ အဆင္းအေရာင္ မပီျပင္ေတာ့။ ညိဳေဖ်ာ႔ေဖ်ာ႔အဝတ္အစားမ်ားသည္ ေနပူဒဏ္ကို သူတကာ ထက္ပို၍ ခံေနရေၾကာင္း ေဖာ္ျပသကဲ့သို႔ရွိ၏။ လက္ထဲတြင္ ဝါးဆစ္တုတ္တစ္ေခ်ာင္းကုိ ေတာင္ေဝွးပမာ ကိုင္ေထာက္၍ လမ္းေလွ်ာက္တတ္ေသာ အဘြားအိုသည္ အသက္အားျဖင့္ မည္သည့္အပိုင္းအျခားသို႔ေရာက္ၿပီဟု ကြၽန္မ မခန္႔မွန္းတတ္ပါ။ တုန္ခ်ိ တုန္လႈပ္ျဖင့္သာ သြားလာႏိုင္ပံုရေသာ္လည္း ဘတ္စ္ကားမ်ားထုိးအရပ္ အတက္အဆင္းျပဳၾကသူမ်ားထံ လက္ျဖန္႔ေတာင္းခံစဥ္မွာေတာ့ အဘြားအို၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းအျပည့္ ျဖင့္ သြက္လက္ျမန္ဆန္ေနတတ္သည္။
          'ေဆးဘုိးဝါးခေလး ေပးခဲ့ၾကပါ'ဟု တဖြဖြေရရြတ္လ်က္ တုန္ခ်ိခ်ိလက္မ်ား ျဖင့္ ေတာင္းခံသည့္အခါတိုင္း ထိုအဘြားအိုကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈသူ မရွိၾကပါ။ အဘြားအုိသည္ ထုိသုိ႔ေတာင္းခံၿပီးလွ်င္ ပါးစပ္ကလည္းတတြတ္တြတ္ျဖင့္ က်န္းမာခ်မ္းသာပါေစေၾကာင္း အစရွိသည့္ဆုမ်ားကို တသီတတန္းႀကီးေပးတတ္ျပန္ေသးသည္။ လုိခ်င္တာကို ေတာင္းခံလုိက္၊ သူေပးႏိုင္သည့္ဆုမ်ားကို ျပန္ေပးလုိက္ျဖင့္ ဘတ္စ္ကား မထြက္မခ်င္း ထိုကားအေပါက္ဝနားတြင္ ဇြဲေကာင္းေကာင္းရပ္လ်က္ ေတာင္းလုိက္ ေပးလုိက္ အလုပ္ကို အဘြားအိုလုပ္ေနတတ္သည္။ ကြၽန္မ ေတြ႔ျမင္ေနရသမွ် အဘြားအုိကို မည္သူမွ် မ်က္ႏွာမလႊဲၾကပါ။ တခ်ိဳ႕သည္ ကားေပၚတက္သြားၿပီးမွ အဘြားအုိကုိ ျမင္သည္ႏွင့္ ျပန္ဆင္းလာကာ မေမ့မေလ်ာ႔ေပးတတ္ၾကေသးသည္။ မေပးသူဟူ၍ ကြၽန္မ တစ္ေယာက္သာရွိသည္ထင္၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း ကြၽန္မ ရွက္ရြ႕ံျခင္းအလ်ဥ္းမျဖစ္မိ။ ကြၽန္မ၌ ရက္ေရာမႈမရွိပါ။
          တစ္ေန႔နံနက္၌ ကြၽန္မ အိပ္ယာထ ေနာက္က်ခဲ့သည္။ ရတနာလမ္းထိပ္တြင္ လူမ်ားသည္ ပ်ားအံုကို အံုခဲျပံဳတိုးေနၾကေသာ ပ်ားေကာင္မ်ားပမာ လႈပ္လႈပ္ရြရြျဖင့္ ကားမ်ားေပၚသို႔ စုျပံုအုံခဲလုယက္ တက္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕လိုက္ရ၏။ သည္လူအုပ္ႏွင့္ေတာ့ ကြၽန္မ ကားေပၚေရာက္မည္မထင္ပါ။ ဒီေန႔အဖို႔ က်ဴရွင္ေတာ့ ေကာင္းေကာင္းေနာက္က်ပါၿပီဟု ေတြးလ်က္ ကြၽန္မ စိတ္ညစ္သြားမိသည္။ ကြၽန္မစီးေနက် ၃၂ ဘတ္စ္ကားသည္လည္း ေတာ္ေတာ္ႏွင့္မလာႏိုင္သျဖင့္ ကြၽန္မ စိတ္ေတြ မရိုးမရြျဖစ္ကာ အိပ္ယာထေနာက္က်သည့္ ကြၽန္မကိုယ္ကြၽန္မလည္း စိတ္တုိ၊ မလာႏိုင္သည့္ ကားကိုလည္းစိတ္တို၊ တစ္စတစ္စမ်ားျပားကာ လိမ္ဖယ္တိုးေဝွ႕ေနၾကသည့္ လူအုပ္ႀကီးကိုလည္း စိတ္တိုႏွင့္ အၾကပ္႐ိုက္ေနမိသည္။
          လူက်ပ္လွသည့္ နံပါတ္ ၅ဝ ကားကုိပင္ ေအာင့္အီးစီးသြားၿပီး တာေမြဗလီထိပ္ တြင္ဆင္းကာ တစ္မွတ္တိုင္ ဆိုက္ကားစီးသြားမည္ဟု စိတ္တြင္ႀကိဳတင္ စဥ္းစား ထားလိုက္သည္။ စဥ္းစားထားသည့္အတိုင္း ၅ဝ ကားေရာက္လာလွ်င္ ကြၽန္မ အေျပး တက္လိုက္မိသည္။ လူက်ပ္လွေသာေၾကာင့္ ကြၽန္မ၏ေျခေထာက္မ်ားသည္ ေနာက္တစ္ဆင့္ ထပ္တက္၍မရ။ အေပါက္ဝေျခနင္းခံုတြင္ ကေသာင္းကနင္းျဖစ္ေနေသာ ကြၽန္မသည္ ၃၂ဘတ္စ္ကားလာၿပီဟု ေျပာသံၾကားလွ်င္ၾကားခ်င္း အတင္းတိုးထြက္ ျပန္ဆင္းခ်လာကာ ၃၂ ကားရွိရာသုိ႔ အေျပးအလႊားပင္ထြက္သြားမိသည္။
          ကြၽန္မေရွ႕ ပလက္ေဖာင္းေပၚတြင္ ၃၂ ကားထုိးရပ္ရာသို႔ ဦးတည္ေျပးသြား ေနသည့္လူမ်ား မ်ားစြာရွိေနပါသည္။ သူမ်ားထက္ အရင္ဦးစြာေရာက္လုိသျဖင့္ ကြၽန္မအနီးအနားလူမ်ားကို တြန္းထုိးတုိက္ခိုက္ကာ ေျပးသြားမိသည္။ ၅ဝ ကားႏွင့္ ေနာက္မွ ေရာက္လာသည့္ ၃၂ ကားတို႔အၾကား ကားႏွစ္စီးရွိေနေၾကာင္း ကြၽန္မ သတိမျပဳမိပါေခ်။
ထုိႏွစ္စီးအနက္ တစ္စီးသည္ (နံပါတ္ ၃ ကားျဖစ္မည္ထင္၏) ၅ဝ ကား၏ေနာက္ပိုင္းကုိ ႐ုတ္တရက္ ဝုိက္ေကြ႕ကာ အရွိန္တင္လ်က္ ထြက္ခြာလာ၏။
          ထုိကား၏ေရွ႕တည့္တည့္သို႔ ကြၽန္မေရာက္ေနေၾကာင္းသိလုိက္ရသည္ႏွင့္ ေျပးေနမိေသာ ေျခေထာက္မ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္း ရပ္တန္႔လိုက္ကာ လြတ္ရာသို႔ တိမ္းေရွာင္ရန္ ႀကိဳးစားလုိက္ေသာ္လည္း ကြၽန္မမ်ားစြာ ေနာက္က်သြားေလၿပီ။ ကားသည္ ကြၽန္မထံ တည့္တည့္ ေျပးဝင္လာေတာ့၏။ ကားသည္ ကြၽန္မႏွင့္ လက္တစ္ကမ္းသာ ရွိေတာ့ သည္ဟု သိလုိက္ရသည့္အခ်ိန္အခိုက္အတံ့ေလးတြင္ ကြၽန္မ မ်က္လံုးမ်ား ျပာေဝ ကာ မူးမိုက္သြားေတာ့သည္။ ကြၽန္မ၏ရင္ဘတ္သည္ ေအာင့္ခနဲျဖစ္လ်က္ ကြၽန္မ ေျမျပင္ တစ္ေနရာသုိ႔ လဲက်သြားသည္ထင္ပါသည္။
xxxxx
          'ဟာ'
        'ဟင္'
        'အုိ'
          အာေမဍိတ္သံမ်ားအၾကား ကြၽန္မသည္ နာက်င္သြားေသာ ရင္ဘတ္ကိုဖိလ်က္ ျပန္၍လူးလဲ ထလာႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း တအံ့တၾသသိလုိက္ရပါသည္။
          ကြၽန္မေဘးတြင္မူ ကြၽန္မကိုယ္စား လဲက်ေနသည့္ ခႏၶာတစ္ခု။
          ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္ထလာႏုိင္မည္မဟုတ္ေသာ ေယာဂီေရာင္ဝတ္ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခု ကုိ ရင္နင့္စဖြယ္ ျမင္ေတြ႕လုိက္ရသည္။ ဘာေတြျဖစ္ပ်က္ကုန္သနည္း။ အျဖစ္သနစ္တုိ႔ကုိ ကြၽန္မ နားမလည္ႏိုင္ေတာ့ပါ။
          'ကြၽတ္..ကြၽတ္...ကြၽတ္'
        'သနားစရာပဲဗ်ာ'
        'ဟုိ ကေလးမကို တြန္းဖယ္ေပးလုိက္တာေလ၊ ဒါ့ေၾကာင့္ျဖစ္ရရွာတာ'
        'ကေလးမေလး ကံႀကီးေပလုိ႔ေပါ့'
        'ဝဋ္ကြၽတ္တာေပါ့ဗ်ာ...ဒါလည္း ေကာင္းပါတယ္'
          က်စ္က်စ္ပါေအာင္ဆုပ္ထားပံုရေသာ ခပ္ႏြမ္းႏြမ္း ေငြစကၠဴစတုိ႔သည္ ေသြးစ ေသြးနမ်ား စြန္းထင္း ေပက်ံလ်က္၊ သက္မဲ့ခႏၶာႏွင့္အတူ ၿငိမ္သက္စြာရွိေနသည္ကို ျမင္လုိက္ရသည္တြင္ အေျခအေန အျဖစ္အပ်က္တို႔ကို ကြၽန္မ ေကာင္းစြာသိရွိ သေဘာေပါက္ရေတာ့သည္။
          အသက္ကုိပင္ မငဲ့ဘဲ ရက္ေရာစြာ သူကယ္တင္ေပးခဲ့ေသာ မိန္းကေလးသည္ သူ လက္ျဖန္႔ေတာင္း ခံေလတိုင္း ပစ္ပစ္ခါခါတံု႔ျပန္တတ္သည့္မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ (ကြၽန္မ)ျဖစ္မွန္းသာ အဘြားအိုတစ္ေယာက္ သိခဲ့မည္ဆိုပါလွ်င္......။
          ထုိအေတြးက ကြၽန္မရင္ကို တစ္သက္စာဖူလံုေအာင္ နာက်င္ေနေစေတာ့မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။
          ထုိအခ်ိန္က အခိုက္အတံ့အားျဖင့္ ၾကက္ေသေသလ်က္ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိ ခဲ့ေသာ ကြၽန္မသည္ ေနာင္ေသာအခါ ကြၽန္မဘာလုပ္သင့္သည္ကို ကြၽန္မဘာသာ နားလည္လုိက္ရေတာ့သည္။ အမွန္ကိုဆိုရပါလွ်င္..........
          ဘဝတြင္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် ရက္ေရာရ ေကာင္းမွန္းမသိခဲ့သည့္ ကြၽန္မအား ထုိအဘြားအိုက မည္သူမွမတတ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ရက္ေရာမႈအတတ္ပညာအေၾကာင္းကို သူ႔ဘဝႏွင့္ရင္းကာ သင္ျပေပးခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

စုမီေအာင္
( ၂ဝဝ၃၊ ဇန္နဝါရီ၊Fashion Image မဂၢဇင္း)

No comments: