Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Tuesday, June 24, 2014

ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ျခင္း

Myanmar Knowledge Society (MKS)နဲ႔ ေရးျဖစ္တဲ့ စာတစ္အုပ္ပါ။ က်မ ေရးျဖစ္တဲ့အပိုင္းက တာဝန္မယူတဲ့ “အာဏာယူျခင္း”
(တာဝန္ယူမႈမလိုအပ္တဲ့ အာဏာ) ပါ။

MKS ရဲ႕ Facebook မွာေတာ့ ဒီစာအုပ္ကို ဒီလိုညႊန္းထားပါတယ္။
"ယခုစာအုပ္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားမွ နိုင္ငံေတာ္၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ခိုင္မာေအာင္တည္ေဆာက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ လူမ်ိဳးစုလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး၊ လူမ်ိဳးစုနဲ႕ ဘာသာေရးပဋိပကၡ၊ ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈနဲ႕ အိုင္ဒီယိုလိုဂ်ီိဆိုင္ရာ ျပသနာေတြကို မေပၚေပါက္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားျပီး ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ လံုျခံဳေရးကို အာမခံႏိုင္မယ္ဆိုတဲ့အျမင္ရႈေထာင့္က တင္ျပထားတာျဖစ္တယ္။"

စာအုပ္ေနာက္ေက်ာဖံုးမွာ ဒီလုိေရးထားပါတယ္။
(ယခု စာအုပ္ပါ အျမင္ေတြမွာ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ျခင္း(၀ါ) အမ်ိဳးသားေရး တည္ေဆာက္ျခင္းဘက္ကေန ၾကည့္ရႈထားတာမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ျခင္းState-building ဘက္ကေန ၾကည့္ထားျခင္းသာလွ်င္ ျဖစ္တယ္။အမ်ိဳးသားေရးတည္ေဆာက္ျခင္း(၀ါ)လူမ်ိဳးစုပဋိပကၡနဲ႔ လူမ်ိဳးစုေတြအေပၚ အားမွ်ေျခတည္ေဆာက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ခုိင္မာတဲ့ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ရပ္တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာမယ္ဆုိတဲ့ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ျခင္း nation-buildingသေဘာထက္ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ခုိင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ လူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး လူမ်ိဳးစုနဲ႔ဘာသာေရးပဋိပကၡ ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈနဲ႔ အုိင္ဒီယုိလုိဂ်ီဆုိင္ရာ အေရးေတြကုိ မေပၚေပါက္ ေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ၿပီး ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ လံုျခံဳေရးကုိလည္း အာမခံေပးႏိုင္မယ္ဆုိတဲ့ အျမင္ကေန ၾကည့္ရႈထားတာ ျဖစ္တယ္။)


********* *********

တာဝန္မယူတဲ့ “အာဏာယူျခင္း”
(တာဝန္ယူမႈမလိုအပ္တဲ့ အာဏာ)
Philip Cunliffe

မိတ္ဆက္
စစ္ေအးတိုက္ပြဲၿပီးၿပီးခ်င္းႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေတြထဲမွာ ထူးျခားလွတဲ့လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုမဟုတ္ေပမယ့္ ၾသဇာႀကီးတဲ့ကိစၥရပ္ကေတာ့ လြတ္လပ္တဲ့အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနဲ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ နန္းခ်ပြဲေတြပါ။ အဲဒါဟာ ႏိုင္ငံတကာက ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြရဲ႕လုပ္ထံုးလုပ္နည္းလိုျဖစ္ေနပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ေဝဖန္ေရးသမားေတြက အဲဒီလိုအခ်ဳပ္အျခာအာဏာဟာ Westphalia လို႔ေခၚတဲ့ ၁၂ ရာစုသမိုင္းထဲက ဂ်ာမန္ေဒသမွာေနထိုင္ၾကသူေတြရဲ႕ေခတ္အလြန္မွာ ထြက္ေပၚလာခဲ့တယ္လို႔ ရည္ညႊန္းခဲ့ၾကတယ္။ (Westphalia ရိုင္းျမစ္အေရွ႕ဘက္ ဂ်ာမန္အေနာက္အလယ္ပိုင္းၿမိဳ႕စားအုပ္စိုးတဲ့ေခတ္ သမိုင္းထဲကေဒသတစ္ခုပါ။ ၁၂ရာစုမွာစတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ၁၈၀၇ခုႏွစ္မွာ နပိုလီယံဟာ Westphalia ဘုရင္ႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ခဲ့တယ္။) 
ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ဆက္ဆံေရးလႈပ္လႈပ္ရွားရွားရွိလာတဲ့ရာစုႏွစ္ေတြေရာက္လာေတာ့ အဲဒီစနစ္ဟာ ရုတ္တရက္ႀကီးက်ဆံုးသြားပါတယ္။ ကြဲျပားမႈကိုေျပာရရင္ ၂၁ရာစုအေစာပိုင္းကာမွာ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးထဲမွာ အလႊမ္းမိုးဆံုးအေၾကာင္းအရာဟာ ၁၉၉၀ခုႏွစ္ေတြထဲကအေျခအေနေတြနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ေခါက္ခ်ဳိးညီေနဟန္ရွိတယ္။ ခ်က္ခ်င္းေတာင္းဆိုလာၾကတာက လက္ေတြ႕က်ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မ်ဳိးရွိတဲ့ႏိုင္ငံမ်ဳိးေတြပါ။ ေတာင္းဆိုၾကတဲ့အတိုင္း ေျပာင္းလဲလာသလိုရွိေပမယ့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသမိုင္းထဲက ဟန္ျပေလ်ာက်ရုံေလးပါပဲ။ ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံေရးကိစၥေတြဟာ အခုဆိုရင္ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ေနတဲ့ဂီယာနဲ႔ သြားေနသလိုပဲ။ ႏိုင္ငံေတြဟာ ေနာက္ျပန္လည္က်ေနတယ္။ ကေနဒါႏိုင္ငံရဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Paul Martin က ေျပာပါတယ္။ အခုလို ေနာက္ျပန္လွည့္ကုန္ၾကတာ - အားနည္းတဲ့ႏိုင္ငံေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုအေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ကူညီႏုိင္ၾကပါ့မလဲ။ ကူညီႏိုင္မွ သူတို႔ရဲ႕လူမ်ဳိးနဲ႔ တျခားအေရးေတြအတြက္ ပိုၿပီး တာဝန္ေက်ေအာင္ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မယ္လို႔ ဆိုတယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးျခင္း နဲ႔  ျပည္သူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြပါဝင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္း စတာေတြမရွိတဲ့တိုင္းျပည္တစ္ခုျဖစ္ေနရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံတကာက ေထာက္ပံ့ကူညီမႈအားလံုးဟာ ေလးနက္တဲ့အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈျဖစ္လာမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့အစိုးရေပၚမွာမူတည္ေနတယ္။ အားေကာင္းတဲ့ႏိုင္ငံအျဖစ္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ငံဖို႔က ဒီေခတ္ႀကီးထဲဘာေၾကာင့္အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္လာတာလဲဆိုရင္ - Fransis Fukuyama က အဲဒါကို ရွင္းလင္းတယ္။ “ကမၻာ့အုပ္စုထဲမွာ ႏိုင္ငံထူေထာင္ေရးဟာ အေရးအႀကီးဆံုးကိစၥေတြထဲကတစ္ခုျဖစ္လာရတာက ဆင္းရဲမြဲေတမႈကေန AIDS ၊ မူးယစ္ေဆးဝါး၊ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ ဆိုတဲ့ ကမၻာႀကီးရဲ႕ စိုးရိမ္ရဆံုးျပႆနာေတြအမ်ားႀကီးျဖစ္လာႏိုင္ေစတဲ့ အရင္းအျမစ္က အားနည္း ဒါမွမဟုတ္ က်ရႈံးႏိုင္ငံေတြပါ” တဲ့။ 
(Yoshihiro Fransis Fukuyama ဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္၊ ႏိုင္ငံေရးစီးပြားေရးပါရဂူ၊ စာေရးဆရာတစ္ဦးပါ။ ၁၉၉၂ က ဖူကူယားမားေရးသားခဲ့တဲ့ The End of History and the Last Man စာအုပ္ေၾကာင့္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့ပါတယ္။) 

သမၼတဘုရွ္ကလည္း သူ႔ရဲ႕ ေနာက္ထပ္သမၼတသက္တမ္းရာထူးအပ္အခမ္းအနားမိန္႔ခြန္းမွာ ေရွ႕အလားအလာအေၾကာင္းဆိုတယ္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ထိခိုက္ၿပိဳလဲလြယ္အေျခအေနကိုျမင္ေနရပါၿပီ။ ၿပီးေတာ့ အနက္နဲဆံုးအေၾကာင္းရင္းကိုလည္းျမင္ေနရၿပီ။ အဓမၼအုပ္စိုးျခင္းနဲ႔ မေက်မနပ္ျဖစ္မႈေတြ ကမၻာထဲကေဒသေတြမွာ ပြက္ပြက္ဆူခ်ိန္ၾကာရွည္လာေလေလ လူေတြရဲ႕အယူဝါဒမွာ မုန္းတီးနာက်ည္းမႈေတြနဲ႔အတူ သတ္ျဖတ္မႈေတြအတြက္ ဆင္ေျခဆင္လက္ေတြ ျဖည့္တင္းလာမယ္။ အၾကမ္းဖက္မႈေတြစုရံုးလာၿပီးေတာ့ ဥပေဒအာဏာပ်က္စီးလိမ့္မယ္။ နယ္နမိတ္ျဖတ္ေက်ာ္ဆန္႔က်င္တာေတြနဲ႔ အေသအေပ်ာက္ရွိတဲ့ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြဆီဦးတည္ကုန္မွာပါပဲ”။ သမၼတရဲ႕ဒုတိယသမၼတသက္တမ္းအခမ္းအနားမိန္႔ခြန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဝါရွင္တန္တိုင္းမ္စ္သတင္းစာ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ရဲ႕ မွတ္ခ်က္မွာ “ေလးႏွစ္ၾကာၿပီးတဲ့ေနာက္ ေဂ်ာ့ခ်္ဒဗလ်ဴဘုရွ္ဟာ သံသယေတြနဲ႔ ပလံုစီေနရၿပီ။ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးမဖံုးမကြယ္ဘဲရွင္းျပသြားတယ္။ ကမၻာႀကီး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖို႔ သူ မေန႔က ကတိေပးသြားခဲ့တယ္” လို႔ သံုးသပ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီအခန္းရဲ႕ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္က လူေျပာသူေျပာမ်ားလာတဲ့ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးရဲ႕ အေရးပါမႈကို ခ်င့္တြက္ၾကည့္ႏိုင္ဖို႔ပါ။ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ သုေတသနလုပ္ငန္းစဥ္ထဲမွာေတာ့ အခုေရးသားထားတဲ့အေျပာင္းအေရႊ႕နည္းလမ္းေတြကို အၾကံျပဳခ်င္ပါတယ္။ ပထမေျပာင္းလဲမႈက ကိုလိုနီစနစ္၊ အင္ပါယာစနစ္နဲ႔ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ေတြကေန ရုန္းထြက္မႈပါ။ အဲဒီစနစ္ေတြဟာ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လက္ေတြ႕က်တဲ့အခ်က္ေတြကို အဆင္အျခင္မဲ့သံုးစြဲျပစ္လိုက္တာေၾကာင့္ပါ။ ဒုတိယေျပာင္းလဲမႈက ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လက္ရွိသုေတသနလုပ္ငန္းစဥ္မွာေတြ႕ရွိတာက သမိုင္းထဲေနာက္ျပန္စြဲေရွးရိုစြဲဝါဒဆုပ္ကိုင္ထားတာဟာ ေခတ္ၿပိဳင္ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအစီအစဥ္ေတြနဲ႔ သဟဇာတမျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ တိုက္တြန္းခ်င္တာက ၁၉၉၀ခုႏွစ္ေတြထဲမွာေပၚေပါက္လာတဲ့ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ေတြနဲ႔ အျပည့္အဝလက္တြဲဖို႔ပါ။ ႏိုင္ငံထူေထာင္ေရးသမိုင္းမွတ္တမ္းေတြကိုေလ့လာၿပီး ဒီေန႔ေခတ္နဲ႔ အသင့္ေတာ္ဆံုးေလ့လာသင့္ပါတယ္။ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ဆက္ၿပီးေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ စစ္ေအးတိုက္ပြဲအလြန္ ႏိုင္ငံေရးေျခရႈပ္မႈေတြေျပာင္းလဲလာတယ္။ လႈပ္အားကန္အားေကာင္းလာတဲ့ပံုစံရွိေပမယ့္ အဲဒါနဲ႔ပဲ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲေနလို႔မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ေခတ္ၿပိဳင္ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးမွာ အသာစီးရေနတဲ့အေျခခံလမ္းေၾကာင္းႏွစ္ခုဟာ စစ္ေအးေခတ္လြန္ကာလႏိုင္ငံေရးလုႈပ္ရွားမွႈေတြမွာ အလႊမ္းမိုးဆံုးလို႔ ေျပာႏိုင္တဲ့ အေရးေပၚအေျခအေနႏိုင္ငံေရးေျခရႈပ္မႈေတြ နဲ႔ တာဝန္ယူမႈမလိုအပ္တဲ့ အာဏာပိုင္ဆိုင္ထားမႈေတြပါပဲ။ ဒီအဓိပၸါယ္နဲ႔ ဂယက္ရိုက္ခတ္မႈအေၾကာင္းေတြကိုေတာ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ရွင္းပါဦးမယ္။

ပထမရွင္းျပခ်င္တာက ဘာေတြလုပ္ရမယ္ဆိုတာကို ေရးသားေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးသေဘာကြဲလြဲမႈေတြ၊ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးေလ့လာမႈမွာ သမိုင္း နဲ႔ ေခတ္ၿပိဳင္ကိစၥေတြ စနစ္တက်အလုပ္လုပ္ေနတာေတြကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္ စစ္ေဆးမေနသင့္ပါဘူး။ သမိုင္းမွတ္တမ္းေတြကို အေသးစိတ္ခ်ျပမေနသင့္ပါဘူး။ ဘယ္မူဝါဒကိုနားလည္ခဲ့တယ္။ ဘယ္မူဝါဒက ျပည့္စံုတယ္ဆိုတဲ့ အလုပ္လုပ္ႏိုင္မယ့္ အေတြးအေခၚအခ်က္အလက္ေတြကိုသာ လိုက္လံရွာေဖြၾကည့္တာပါ။ Hedley Bull ရဲ႕ “တရားမွ်တမႈအေလ့အက်င့္ေပၚမွာ အျပည့္အဝယံုၾကည္အားထားျခင္းျဖင့္” ဆိုတဲ့စကားလံုးေတြအတိုင္း လက္ေတြ႔က်တဲ့ဥပမာေတြရွိတဲ့ လက္တြဲေဆာင္ရြက္မႈေတြဟာ သိသာထင္ရွားလာမွာပါပဲ။ ေယဘူယ်အၾကံျပဳခ်က္ေတြဟာ အတိအက်ကိုက္ညီတာထက္ သင့္တင့္တဲ့အၾကံျပဳခ်က္မွ်သာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ဆက္ဆံေရးမွာ ရွင္းလင္းတဲ့ခ်ဥ္းကပ္မႈလို႔ တိတိက်က်ေထာက္ခံခ်က္မေပးႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒီအခန္းတစ္ခုလံုးရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က စမ္းသပ္ဖို႔ထက္ စူးစမ္းရွာေဖြဖို႔ပါ။ ေဖာင္ေဒးရွင္းတစ္ခုအတြက္ သုေတသန နဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ပိုၿပီးလုပ္ႏိုင္ေစဖို႔ ေထာက္ပံ့ေပးတာပါ။ ပ်က္စီးၿပိဳလဲသြားတဲ့ ဘုရင္အာဏာရွင္စနစ္ကေန ႏိုင္ငံျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ရုတ္တရက္ျဖစ္လာတတ္တဲ့ေျပာင္းလဲမႈမ်ဳိးကို ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ ဒီအခန္းထဲကေလ့လာစုစည္းထားမႈေတြဟာ Bull သံုးႏႈန္းတဲ့စကားျဖစ္တဲ့“ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံေရးကစားကြက္”ကို ဆုပ္ကိုင္ဖို႔/ အမ်ဳိးအစားခြဲဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႀကိဳးစားႏိုင္မွာပါပဲ။ သြက္လက္စြမ္းအားထက္ၿပီး ရႈေထာင့္အမ်ဳိးစံုရွိႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံေရးကို အမိအရဖမ္းဆုပ္ႏိုင္ၿပီဆိုရင္ Robert Jackson ရဲ႕ စကားလံုးေတြအတိုင္း “ျပည္သူေတြရဲ႕ စိတ္ႏွလံုးအတိုင္းလုပ္ႏိုင္စြမ္း နဲ႔ ျပည္သူေတြဟာ ကိုယ္တိုင္ျပန္ရွာေဖြေတြရွိႏိုင္တဲ့အေျခအေန” ကိုရရွိပါလိမ့္မယ္။
(မွတ္ခ်က္ -
Hedley Bull - ၾသစေၾတးလ်အမ်ဳိးသားတကၠသိုလ္၊ လန္ဒန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ နဲ႔ ေအာက္စ္ဖိုဒ္တကၠသိုလ္က ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးပညာရွင္ ပေရာ္ဖက္ဆာတစ္ဦးပါ။ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္ကေရးသားထုတ္ေဝခဲ့တဲ့ “The Anarchial Society” စာအုပ္ဟာ လူသိမ်ားလွတဲ့စာတစ္အုပ္ပါ။ 
Robert Houghwout Jackson(၁၈၉၂-၁၉၄၁) - ယူအက္စ္တရားရုံးခ်ဳပ္ေရွ႕ေနျဖစ္ၿပီး နာဇီဂ်ာမနီစစ္ရာဇဝတ္သားေတြကို ဒုတိယကမၻာစစ္မဟာမိတ္တပ္ေတြဦးေဆာင္တရားစြဲဆိုခဲတဲ့ Nuremberg Trial တရားလိုေရွ႕ေနအႀကီးအကဲတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။)

အဓိကအခ်က္
၂၀၀၁ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈအၿပီးမွာ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးကို အေၾကာင္းအရာအသစ္အဆန္းတစ္ခုလို ေဆြးေႏြးဖို႔ ႏိုးထလာၾကတာပါ။ တခ်ဳိ႕ ေဝဖန္ေရးသမားေတြက သတ္မွတ္တာကေတာ့ “ေခတ္အေျပာင္းအလဲ(မင္းေျပာင္းမင္းလြဲ)ကာလအဆံုးသတ္” လိုပဲတဲ့။ Fukuyama ဆီကေန ကၽြန္ေတာ္ျငင္းဆိုခ်င္တာက ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး နဲ႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆိုတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ဟာ မင္းေျပာင္းမင္းလြဲအလြန္ကာလ အေျခအေနေတြထဲက ကြဲျပားတဲ့တစ္ခုလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စစ္ေအးတိုက္ပြဲကာလအလြန္မွာ ေခတ္ႏွစ္ေခတ္ လကၡဏာေတြပါဝင္ေနတယ္။ အဲဒီႏွစ္ခုရဲ႕ ဆက္စပ္မႈကို စဥ္းစားၾကည့္ရင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအရဝင္တဲ့ၾကားဝင္မႈမ်ဳိးကို သတိထားျငင္းဆန္တာေတြရွိတယ္။ Fukuyama ေျပာတာက ႏိုင္ငံျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကိစၥရပ္ေပၚထြက္လာတာက Washington Consensus ကို အယံုအၾကည္မရွိၾကတာေၾကာင့္လို႔ဆိုတယ္။ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးဟာ ၁၉၉၀ခုႏွစ္ေတြက Westphalian ဘုရင္ေခတ္လြန္ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနရမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ေျပာခ်င္တယ္။ စီးပြားေရးကိစၥေတြထက္ ပိုတဲ့ကိစၥေတြရွိပါတယ္။ 
(မွတ္ခ်က္ -
Washington Consensus ဟာ စီးပြားေရးပညာရွင္ John Williamson ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ လြတ္လပ္တဲ့ေစ်းကြက္စီးပြားေရးမူဝါဒပါ။ အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြအတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္ နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရံပံုေငြအဖြဲ႕(IMF) တို႔လို႔အဖြဲ႔အစည္းေတြက စီးပြားေရးအေထာက္အပံ့ေပးတဲ့မူဝါဒ ၁၀ခ်က္ပါရွိတယ္။  ၁၉၈၀-၂၀၀၈ ခုႏွစ္ က G20 ႏိုင္ငံေတြအပါအဝင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြပါဝင္ကာ အေထာက္အပံ့ေပးတဲ့ Washington Consensus လြတ္လပ္တဲ့ေစ်းကြက္စီးပြားေရးမူဝါဒဟာ မေအာင္ျမင္မႈနဲ႔အတူ အဲဒီအားနည္းမႈမ်ဳိးေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတြမွာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းကိစၥရပ္ေပၚထြက္လာတယ္ လို႔ Fukuyama ကေရးပါတယ္။)

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျငင္းခံုေဆြးေႏြးမႈရဲ႕ အေျခခံအက်ဆံုးက Westphalian အလြန္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေတြထဲက ႏိုင္ငံေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ(အဓိက ကေတာ့ လူအခြင့္အေရးကိစၥေတြေပၚထြက္လာမႈ နဲ႔ ဆြယ္ယူတဲ့ “ၾကားဝင္မႈဝါဒသစ္”-ေကာ္ေရာ္လာရီ လို႔ေခၚတဲ့ ဆံုးျဖတ္ၿပီးသားကိုလက္ခံရမယ္ဆိုတဲ့ဝါဒမ်ဳိး နဲ႔ လက္ရွိ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြၾကားမွာ ခက္ခဲတဲ့ခ်ိတ္ဆက္မႈတစ္ခုရွိေနတာပါ။

အဲဒီခ်ိတ္ဆက္မႈက “တာဝန္ယူမႈမလိုအပ္တဲ့ အာဏာ” ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္မႈပါပဲ။ အဲဒီအဓိပၸါယ္ကေတာ့ အက်ဳိးေတြအေၾကာင္းေတြ ကိုယ္စားျပဳတာေတြနဲ႔ လိုအပ္ခ်က္အရ အာဏာယူထားတဲ့သူေတြဟာ ျပင္ပတာဝန္ယူေတြကို လက္မခံတာပါ။ ၁၉၉၀ ကာလေတြမွာ လူအခြင့္အေရးကိုအထူးအေရးေပးစီမံတဲ့ အက်ပ္အတည္းေတြဟာ တင္းမာျပင္းထန္လာခဲ့တယ္။  ဒါေပမဲ့ အမ်ားစုကေတာ့ ေပါ့ေပါ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ပါပဲ။ ၿပီးေတာ့ အေနာက္ကမၻာျခမ္းကေန အာဏာကို အေနာက္ကမၻာျခမ္းကမဟုတ္တဲ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြဆီ ေျပာင္းေရႊ႕တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ၾကတယ္။ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ လမ္းေၾကာင္းထဲကို လူအဖြဲ႔အစည္းေတြ ပိုလို႔ပိုလို႔ က်ဆံုးလာခဲ့ပါတယ္။ တိုက္ရိုက္လႊမ္းမိုးႏိုင္မယ့္ အဖြဲ႔အစည္းေတြျဖန္႔က်က္ထားျခင္းအားျဖင့္ ဝန္ေလးစရာမရွိေအာင္၊ ဝန္ေလးဖြယ္ရာကိစၥေတြကို ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ေအာင္လို႔ပါ။ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲကမၻာမွာ အေပးအယူမွ်တဲ့ အားႀကီးတဲ့ႏိုင္ငံေတြတည္ေဆာက္ေပးၾကတယ္။ စစ္ေအးတိုက္ပြဲအတြင္း ကိုလိုနီစနစ္ကလြတ္ကၽြတ္လာတဲ့ႏိုင္ငံေတြအမ်ားစုရွိေပမယ့္ သီအိုရီပိုင္းအရေရာ လက္ေတြ႔အရေရာ အဲဒီ အားႀကီးႏိုင္ငံျဖစ္ဖို႔ အရွိန္ယူေနတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္နည္းပါးပါတယ္။ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြက ၾသဇာလႊမ္းဖို႔ႀကိဳးစားထိန္းသိမ္းေနေပမယ့္လည္း ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးဟာ သူ႔သဘာဝအရ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအရလႊမ္းမိုးမႈေတြ ေလွ်ာက်လာတဲ့ ယႏၱရားတစ္ခုပါ။  ဘာေၾကာင့္ တာဝန္ယူမႈမလိုအပ္တဲ့အာဏာရဲ႕ စြမ္းေဆာင္မႈဟာ စစ္ေအးေခတ္လြန္ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးပံုစံ လကၡဏာမ်ဳိးျဖစ္ေနရသလဲဆိုတာကို ရွင္းလင္းသံုးသပ္မိပါတယ္။ ပညာရွင္တစ္ဦးသံုးႏႈန္းသလို အဲဒါဟာ ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံေရးမွာ “အေရးအႀကီးဆံုးအက်ပ္အတည္းအဆင့္” ကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားတဲ့ပံုစံပါ။ ပိုၿပီးလက္ေတြ႕က်က်ေျပာရင္ေတာ့ Fukuyama ရဲ႕ “သမိုင္းရဲ႕ အဆံုးသတ္” သုေတသနစာတမ္းကို ကၽြန္ေတာ္ ေဆြးေႏြးၾကည့္ရရင္ ရွင္သန္ျဖစ္ေျမာက္မယ့္ဖြဲ႔စည္းပံုကို တည္ေဆာက္ဖို႔ မတတ္ႏိုင္တဲ့ဝါဒလြန္ပါပဲ။ တာဝန္ယူမႈမလိုအပ္တဲ့ အာဏာကိုတည္ေဆာက္တာဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လုပ္ႏိုင္စြမ္းေတြကို ၿဖိဳဖ်က္ၿပီး အခ်ိန္နဲ႔အမွ်ဘယ္လိုအေျခအေနေတြကြဲျပားလာမလဲဆိုတာအကဲျဖတ္ေနတာပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ပဲ ႏိုင္ငံေရးေလာကမွာတရားဥပေဒစိုးမိုးမွ်တမႈတည္ေဆာက္ေရးကို အားစိုက္ဖို႔အေရးပါလာပါတယ္။

ေခတ္ကာလတစ္ခုမွ တျခားတစ္ခုဆီကိုလား
၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေတြကိုပဲ ျပန္ညႊန္းရင္ အဲဒီခုႏွစ္ေတြမွာ တစ္ခုတည္းေသာအေၾကာင္းအရာက  ထူးျခားတဲ့ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေတြပါ။ လူေျပာသူေျပာမ်ားတဲ့ အခ်ဳပ္အျခာသံုးႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အရွိန္အဝါက်ဆံုးတဲ့ေခတ္လို႔ေျပာၾကတယ္။ သတင္းမွတ္တမ္းေတြမွာ ႏိုင္ငံေတြကို “ေသဆံုးႏိုင္ငံ” လို႔ ခ်ဲ႕ကားေျပာဆိုၾကတာေတြရွိေပမယ့္ အလံုးစံုေသဆံုးၿပိဳလဲသြားတာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ ခ်ဲ႕ကားေျပာဆိုခံရတဲ့“ေသဆံုးႏိုင္ငံ” တစ္ခုစီရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းကြဲျပားမႈေတြကိုမ်က္ႏွာလႊဲေနလို႔မရပါဘူး။ မွတ္တမ္းေတြထဲကေန ဘယ္ေဒသ၊ အက်ယ္အဝန္းဘယ္ေလာက္စတာေတြကို ေသခ်ာျပန္ၿပီးေလ့လာၾကည့္ၾကရမွာပါ။  စစ္ေအးေခတ္အလြန္မွာ ကမၻာျပဳမႈ၊  အစိုးရမဟုတ္တဲ့အဖြဲ႔အစည္း နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအစုအဖြဲ႔ေတြ တိုးတက္ပြားမ်ားလာတာေၾကာင့္ စီးပြားေရးအျပန္အလွန္အားကိုးေနရတဲ့အေျခအေနမ်ဳိးျဖစ္လာပါတယ္။ အဲဒီအစုအဖြဲ႔ေတြဟာ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြရဲ႕ လႈပ္အားကန္အားကို ဦးတည္ၿပီး ႏိုင္ငံေတြဆီဝင္ေရာက္ႏိုင္ဖို႔ ေတာင္းဆိုေမးျမန္းလာၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕ပညာတတ္ေစာင့္ၾကပ္အဖြဲ႕ေတြရဲ႕လႈပ္ရွားမႈေတြ အဲဒီေနရာေတြမွာရွိလာၾကတာကို ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာရွိ ႏိုင္ငံေတြကအမိန္႔ေပး/ လက္ခံမလဲဆိုတာ ေမးျမန္းခဲ့ၾကတယ္။ တကၠသိုလ္၊ ေလ့လာေရးအသင္းအဖြဲ႕ေလာကမွာေတာ့ ဒီေျပာင္းလဲမႈေတြဟာ “ႏိုင္ငံတစ္ခုအလြန္” သုေတသနလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုရဲ႕ ခိုင္ခံ့မႈကို ေရာင္ျပန္ဟပ္တာလို႔ဆိုတယ္။ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခ်င္းစီကေတာ့ ယထာဘူယ်က်က် ရႈပ္ေထြးတဲ့ေခတ္ေနာက္ျပန္မႈလို႔ဆိုၾကၿပီး လြတ္လပ္တဲ့အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေတြၾကားမွာ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈေတြ စီမံကိန္းခ်ဖို႔ ရည္ညႊန္းၾကတယ္။

ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးမွာ ႏိုင္ငံရဲ႕ ပိုင္နက္ထဲခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္တဲ့ တျခားအဓိကအေၾကာင္းအရာကေတာ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ စစ္ေအးေခတ္လြန္ႏိုင္ငံတကာဥပေဒကို တိုးျမွင့္ေပးခံရတာပါ။ အဲဒါက “ၾကားဝင္မႈဝါဒသစ္”-ေကာ္ေရာ္လာရီကို လက္ခံရဖို႔ျဖစ္လာတယ္။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးကိုကာကြယ္ေရး၊ ၿပီးေတာ့ လက္နက္နဲ႔ၾကားဝင္မႈမလုပ္ဘဲ “ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အခြင့္အေရး”အေၾကာင္းေတာင္းဆိုေမးျမန္းမႈေတြကို အေနာက္ႏိုင္ငံေတြကေန အတင္းအက်ပ္အင္အားသံုးတိုက္တြန္းတာေတြ တိုး၍တိုး၍လုပ္လာၾကတယ္။ Martin Jacques ရဲ႕ မွတ္တမ္းမွာ အဲဒါဟာ လြတ္လပ္တဲ့အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏိုင္ငံေတြကို ဂုဏ္သိကၡာဖ်က္ဆီးဖို႔ ဖက္ရွင္က်က်လုပ္ေဆာင္လာၾကတာလို႔ဆိုတယ္။ ျငင္းခံုေဆြးေႏြးမႈေတြကေတာ့ အေလ့အက်င့္ေကာင္းစြာရေစပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို အဓိကဦးတည္ဖို႔မဟုတ္ပါဘူး။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈကို ႏိုင္ငံတစ္ခုဆီ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခ်င္တဲ့အခါသံုးတဲ့ဆင္ေျခအျဖစ္ အသံုးမခ်သင့္ပါဘူး။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္စနစ္ရဲ႕ တရားဥပေဒလိုအပ္ခ်က္ေတြကိုဦးတည္ ပယ္ဖ်က္သင့္တာပါ။ Ken Booth ကေတာ့ ထိတ္လန္႔ေခ်ာက္ခ်ားစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ေျပာထားပါတယ္။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္စနစ္ နဲ႔ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္စနစ္သံုးႏိုင္ငံေတြရဲ႕ စနစ္ဟာ ၁၇ ရာစု ကေန ၂၀ရာစုအထိ တည္ေဆာက္ထားပံု တင္းမာျပင္းထန္လြန္းလို႔ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈေတြ နဲ႔ အဏုျမဳစစ္ပြဲဆင္ႏႊဲမႈေတြဆီ ဦးတည္ခဲ့တာလို႔ ဆိုတယ္။ သူေျပာခ်င္တာက ေသေၾကပ်က္စီးမႈေတြျဖစ္ခဲ့တဲ့ေဒသေတြျဖစ္တဲ့ Westphalia က Dachau ေဒသ နဲ႔ ဟီရိုရွီးမားကိုပါ။
(မွတ္ခ်က္-
Martin Jacques - အဂၤလိပ္သတင္းသမားတစ္ဦးပါ။ When China Rules the World: The End of the Western World and the Birth of a New Global Order စာအုပ္ကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာေရးသားခဲ့ပါတယ္။
Ken Booth -  အဂၤလိပ္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးသီအိုရီပညာရွင္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊ ႏိုင္ငံေရးစာအုပ္မ်ားစြာေရးသားခဲ့ၿပီး ၁၉၉၉ ခုႏွစ္က ေရးသားခဲ့တဲ့ Three Tyrannies ဟာ အေက်ာ္ၾကားဆံုးျဖစ္ခဲ့တယ္။)

စစ္ေအးတုိက္ပြဲအလြန္ေခတ္ကို ၂၀၀၁ စက္တင္ဘာ ၁၁ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈက ျဖတ္ေတာက္လိုက္ပါတယ္။ “မၿပီးခင္” နဲ႔ “ၿပီးေနာက္” အေျခအေနပါ။ 9/11 အလြန္ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအသစ္အဆန္းျဖစ္မႈေတြဟာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္စနစ္ အၿပီးမသတ္ေသးတဲ့ လြတ္လပ္အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ကို ျပန္အသက္သြင္းသလို ပူးေပါင္းမိသြားပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတြမွာ မေျပလည္မႈေတြျပန္ၿပီးျဖစ္လာတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာငင္းကို Martin Jacques က Mary Kaldor ရဲ႕ Global Civil Society : An Answer to War နဲ႔ အက္ေဆးတစ္ပုဒ္ထဲက စာသားကို ျပန္ညႊန္းျပထားတယ္။
“Kaldor ရဲ႕စာ ၿပီးခါနီးမွာ ေရးထားတာက : “ၿပီးခဲတဲ့ဆယ္စုႏွစ္ကို ‘ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႔တဲ ၉၀ ခုႏွစ္ေတြ’  လိုသေဘာထားၿပီး ျပန္ၾကည့္မလား? ကမၻာလံုးဆိုင္ရာသေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြၾကားက ေခတ္အေျပာင္းအလဲတစ္ခုဟာ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာျပည္သူ႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးေတြ၊ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာတရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ဒါမွမဟုတ္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာျပည္သူ႔တရားမွ်တမႈဆိုတဲ့ လက္ေတြ႔မက်တဲ့အေတြးအေခၚေတြကို တကယ္ျဖစ္လာေစခဲ့လား? ဒါမွမဟုတ္ တျခားအသံုးအႏႈန္းတစ္ခု ကမၻာလံုးဆိုင္ရာျပည္သူ႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဟာ ရင့္က်က္လာခဲ့တဲ့အခိုက္အတန္႔လား? ကၽြန္မ ေၾကာက္ရြံမိတယ္။ အေျဖက ေတာ္ေတာ္ႀကီးရွင္းေနခဲ့ပါၿပီ”

Jacques သိျမင္ခဲ့တဲ့ ‘အေျဖ’ က ၁၉၉၀ခုႏွစ္ေတြဟာ စစ္ေအးတိုက္ပြဲအဆံုးသတ္ နဲ႔ ေနာက္ေခတ္တစ္ခုကို အစ လမ္းေပ်ာက္ေနတဲ့ ကာလတိုတစ္ခုပါ။ ယူအက္စ္ဟာ ဟိုက္ပါပါဝါ(hyperpower)အင္အားႀကီးႏိုင္ငံအျဖစ္ ေပၚထြက္လာျခင္းပါ။
ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြ အၿပိဳင္းအရိုင္းေပၚထြက္လာ တစ္စတစ္စႀကီးပြားလာတာဟာ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာအုပ္စုရဲ႕ အေျခတည္စအေျခအေနကို သိသာေစတဲ့အခ်က္ေတြပါ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ ယိမ္းယိုင္မႈေတြေၾကာင့္ လြတ္လပ္တဲ့အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ခြန္အားနဲ႔ အေရးပါမႈေတြေလ်ာ့က်သြားတဲ့ပံုစံမ်ဳိး ေဝဖန္ေစာင့္ၾကည့္သူေတြကို ထင္ျမင္ေစတယ္။ တစ္ဖက္သတ္ဟိုက္ပါပါဝါႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ယူအက္စ္ေပၚထြက္လာမႈဟာ ပါဝါအာဏာ ဘယ္ေနရာမွာတကယ္ရွိေနသလဲလို႔ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းျပန္လည္ေတြးေတာစရာျဖစ္ေနပါတယ္။ တရုတ္ႏုိင္ငံကလည္း စူပါပါဝါႏိုင္ငံလိုအေျခအေနေရာက္လာတယ္။ အိႏၵိယ လည္း ခပ္လွမ္းလွမ္းကလိုက္လာေနၿပီ။ အဲဒီလမ္းေၾကာင္းေတြက လြတ္လပ္အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အေရးပါမႈငုပ္လွ်ဳိးေနတာကို စစ္ကူေပးဖို႔သာလွ်င္ျဖစ္လာပါၿပီ။
ႏိုင္ငံေတြရဲ႕အဆင့္အတန္းအကဲျဖတ္ဖို႔လိုအပ္တဲ့အခါ ေခတ္ၿပိဳင္ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ပံု အမ်ဳိးအစားသံုးမ်ဳိးျဖန္႔က်က္ ေလ့လာထားၾကတာကို Robert Cooper နဲ႔ Robert Kagan တို႔ရဲ႕ စာအုပ္ေတြမွာေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲကမၻာထဲက ကိုလိုနီေခတ္လြန္ ‘အားနည္း’ ႏိုင္ငံေတြကို Pre-modern / ယူအက္စ္ ကိုေတာ့ modern နဲ႔ ဥေရာပယူနီယံကိုေတာ့ Post-modern ဆိုၿပီး အမ်ဳိးအစားသတ္မွတ္ထားၾကတယ္။ 
(မွတ္ခ်က္ - 
Robert Cooper - အဂၤလိပ္သံတမန္၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ဥေရာပေကာင္စီ ရဲ႕ အဖြဲ႔ဝင္၊ ဥေရာပ ျပင္ပအေရးယူေဆာက္ရြက္မႈအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးပါ။ Cooper ရဲ႕ The breaking of Nations : Order and Chaos in the Twenty-first Century, London စာအုပ္မွာေရးသားထားပါတယ္။
Rober Kagan - အေမရိကန္သမိုင္းပညာရွင္၊ စာေရးဆရာ နဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒေဝဖန္ေရးဆရာပါ။ Kagan ရဲ႕ Paradise and Power : America and Europe in the New World Order စာအုပ္ကိုညႊန္းထားပါတယ္။ Kagan ရဲ႕ The World America Made စာအုပ္မွာ ယူအက္စ္သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမား လက္မွတ္ထိုးေပးခဲ့တယ္။)

ဒီအခ်က္ကို အေလးထားဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြထဲက ေခတ္စားေနတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ နာမည္တပ္ထားၾကတဲ့ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး(အာဖဂန္နစၥတန္ နဲ႔ အီရတ္မွာ ပဋိပကၡအလြန္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး)ကိစၥမ်ဳိးမဟုတ္ပါဘူး။ Fukuyama ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးထုတ္စာအုပ္ရဲ႕ ေရစိုခံပလပ္စတစ္အဖံုးေလး အကာအကြယ္ေပးသလိုမ်ဳိး အကူအညီရေစတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔သတိရစရာပါ။ ‘ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူေတြထဲက ဦးေဆာင္လမ္းျပတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ Francis Fukuyaja ဟာ အခ်က္က်က်ပိုင္ႏိုင္ၿပီးဆိုမွ ေဖာ္ထုတ္ေရးသားတတ္တဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္တဲ့အတိုင္း ေနာက္ထပ္ေဝဖန္ျငင္းခံုစရာ စာတစ္အုပ္ေရးသားဖို႔ရွိေနဦးမွာပါ။ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး အျမင္သေဘာထားဟာ တျခားမူဝါဒၿပိဳင္ပြဲေတြနဲ႔ တိုးတိုက္ေတြ႕ေနၾကသလို၊ လံုျခံဳေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကိစၥေတြ နဲ႔ အစၥေရး- ပါလက္စတိုင္း ပဋိပကၡေတြအပါအဝင္ ေရရွည္ႏိုင္ငံတကာကိစၥေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဥေရာပယူနီယံေကာင္စီရဲ႕ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး နဲ႔ အီးယူႏိုင္ငံျခားေရးနဲ႔ လံုျခံဳေရးမူဝါဒ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္ Javier Solana က အခိုင္အမာဆုိတယ္။ “အမွန္စင္စစ္ ၿပီးခဲ့တဲ့ရာစုႏွစ္ေတြရဲ႕ လံုျခံဳေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈဟာ အားႀကီးႏိုင္ငံေတြဆီကလာတယ္။ ၂၁ရာစုၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြကေတာ့ အားနည္း/ က်ရႈံးႏိုင္ငံေတြဆီကလာေနပါတယ္” တဲ့၊ (ႏိုင္ငံအတိအက်ေတြထည့္ေျပာသြားပါေသးတယ္)။ Solana ထပ္ၿပီးမွတ္ခ်က္ခ်တာက ‘ႏိုင္ငံတကာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလံုျခံဳမႈရွိဖို႔ဆိုရင္ တည္ေဆာက္ရမယ့္တျခားႏိုင္ငံတစ္ခုရွိေသးတယ္။ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြက ၂၀၀၅ ကို ရွင္သန္/ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး ဒီမိုကရက္တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာမယ့္ ပါလက္စတိုင္းႏိုင္ငံအျဖစ္တည္ေဆာက္ရမယ့္ ကန္႔သတ္ေနာက္ဆံုးကာလအျဖစ္သတ္မွတ္ထားခဲ့ၾကတယ္။ အာရပ္သတင္းစာဆရာတစ္ဦးအျမင္အရဆို “ပါလက္စတိုင္းမွာ ဂါထာမႏၱန္ လိုပဲ ‘ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ႏိုင္စြမ္း’ ဆိုတဲ့စကားလံုးကို ထပ္ခါထပ္ခါၾကားေနရလိမ့္မယ္။ ဘယ္ေနရာပဲသြားသြား အားလံုးေျပာေနၾကတဲ့စကားက ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအေၾကာင္းခ်ည္းပါပဲ” လို႔ေျပာသြားပါတယ္။
ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရံပံုေငြအဖြဲ႕(IMF) စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ Rodrigo de Rato က မွတ္ခ်က္ေပးပါတယ္။ ‘အက်ပ္အတည္းကိုကာကြယ္သလို၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ရမယ္။ ဆင္းရဲတဲ့တိုင္းျပည္ေတြဟာ သူတုိ႔ကိုယ္တိုင္ပဲ သူတို႔ရဲ႕ အစိုးရတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္လည္း ေထာက္ခံလုပ္ေဆာင္ရမယ္”။

ေဝဖန္ေရးဆရာတစ္ဦးကလည္း ႏြမ္းလ်စြာပဲ ေျပာပါတယ္။ 
‘ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအသြင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြ အာသီသရွိေနစဥ္မွာ၊ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာလြတ္လပ္ေရးအတြက္ သမၼတ ေဂ်ာခ်္႕ဘုရွ္ရဲ႕ ခရူးဆိတ္ဘာသာေရးစစ္ပြဲက ေသြးေဆာင္ထၾကြေစတယ္။ ေက်နပ္အားရတဲ့ လကၡဏာမရွိပါဘူး။ သူတို႔ေတြဟာ ဝါးႏိုင္တာထက္ပိုပိုၿပီးကိုက္ျဖတ္ၾကတဲ့ အက်င့္ရွိေနၾကၿပီ။ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးစာရင္းဝင္ႏိုင္ငံေတြပိုမ်ားလာၿပီ။ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြလည္း ပိုပိုၿပီးႀကီးထြားပြားမ်ားလာတာပဲ။ မစၥတာဘုရွ္ရဲ႕ စာရင္းထဲမွာ တစ္ေန႔ ဇင္ဘာေဘြ၊ ဆူဒန္၊ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ ဘားမား နဲ႔ ဘီလာရုစ္ ႏိုင္ငံေတြလည္းပါလာႏိုင္ေသးတယ္’ တဲ့။
ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးမွာ အမ်ားသေဘာတူညီေပါင္းစည္းလာၾကတယ္လို႔လည္း Javier Solana က ေရးပါတယ္။

အဲဒီမွာ အတၱလႏၱိတ္သမုဒၵရာျဖတ္ေက်ာ္သေဘာတူညီခ်က္ရွိလာၿပီ။ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ အရည္အေသြးဟာ အစိုးရရဲ႕အရည္အေသြးေပၚမွာမူတည္ပါတယ္။ အဲဒါအေျခခံက်တဲ့အခ်က္ပါ။ အမွန္စင္စစ္ ၿပီးခဲ့တဲ့ရာစုႏွစ္ေတြရဲ႕ လံုျခံဳေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈဟာ အားႀကီးႏိုင္ငံေတြဆီကလာတယ္။ ၂၁ရာစုၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြကေတာ့ အားနည္း/ က်ရႈံးႏိုင္ငံေတြဆီကလာေနပါတယ္။ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအသစ္ေတြကေတာ့ စုရုံးျဖန္႔က်က္ၿပီးေတာ့လာေနၾကတယ္။ အဲဒါကို ‘ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး’လို႔ပဲေခၚေခၚ ‘တည္ၿငိမ္ေစျခင္း နဲ႔ ျပည္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း’ လို႔ပဲဆိုဆို လုပ္ရမယ့္အလုပ္ကေတာ့ ေရွ႕မွာေရာက္ေနပါၿပီ။ အဂၤလိပ္သတင္းစာဆရာ Simon Tisdall က ‘အတၱလႏၱိတ္သမုဒၵရာျဖတ္ေက်ာ္သေဘာတူညီခ်က္’ မွန္ေၾကာင္းအခိုင္အမာဆိုတယ္။ သမၼတဘုရွ္ ဂ်ာမနီကိုသြားလည္တဲ့အခ်ိန္သူသတင္းပို႔ေနတဲ့အခ်ိန္မွာပါ။ သူသတိျပဳမိတာက ဂ်ာမန္အဓိပတိရဲ႕ေျပာတာတာက ဥေရာပအေရးအတြက္ ဒီလို ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရျခင္းပါတဲ့။  ‘blue sky’ အခ်က္အလက္ေတြထဲက လက္ရွိသက္ဝင္လႈပ္ရွားေနတဲ့ကိစၥေတြက အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ နဲ႔ ၾကားဝင္ျခင္း (ICISS ရဲ႕ မွတ္တမ္း- Responsibility to Protect နဲ႔ High Level Panel မွတ္တမ္း) ႏွစ္ခုလံုးဟာ ‘ၾကားဝင္ႏိုင္မႈ အခြင့္အေရး”ကို အာရုံစိုက္တာထက္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအခန္းက႑ကို ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ႀကိဳးစားၾကဖို႔ပါ။ blue sky ဥပေဒဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ကန္ဆက္ျပည္နယ္မွာ ၁၉၁၁ ခုႏွစ္က ထုတ္ျပန္ျပဌာန္းခဲ့တဲ့ ကိုယ္ပိုင္လံုျခံဳေရးထားရွိခြင့္ဥပေဒပါ။ ဒီသေဘာတရားမွာ “တာဝန္ခံ/ တာဝန္ယူတဲ့ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ” ဟာ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ေျပာင္းလဲမႈတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပါပဲ။ High Level Panel အဆိုျပဳခဲ့တဲ့ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္တဲ့ေကာ္မရွင္” ဟာ အျငင္းပြားစရာမဟုတ္ခဲ့ပါဘူး။ ဖြ႔ံၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြမွာ “ၾကားဝင္ႏိုင္မႈအခြင့္အေရး”ကို ေဆြးေႏြးဖို႔အျပင္းအထန္ဆန္႔က်င္ၾကၿပီး ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး(အနည္းဆံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္/ ပဋိပကၡအလြန္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး)အတြက္ေတာ့  လက္ခံႀကိဳဆိုၾကပါတယ္။ ဥပမာ တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕အျမင္က ပဋိပကၡျဖစ္တဲ့ေဒသျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးမွာ ‘တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး’ ကိုအားေကာင္းေစဖို႔ ျပည္တြင္းတပ္သားကိုပဲအားျဖည့္မယ္။ အဲဒီနည္းနဲ႔ပဲ  ႏိုင္ငံတကာတရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို အားေကာင္းေစႏိုင္တယ္လို႔ ျမင္ၾကတယ္။ ၾကားဝင္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔ကြက္လိုတဲ့သေဘာပါ။

တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ဟာ ေခတ္မီလူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ စုစည္းအားေကာင္းမႈပါ။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈဟာ ႏိုင္ငံတကာၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ လံုျခံဳေရးကို ေစာင့္ထိန္းကာကြယ္/ ေလးစားလိုက္နာ ေပးရပါမယ္။ တိုင္းျပည္အားလံုးဟာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းသာတူညီမွ်ရွိၿပီး ျပည္တြင္းပဋိပကၡေတြအတြက္ ၾကားဝင္အေရးယူမႈမရွိရဆိုတဲ့ ယူအန္ပဋိညာဉ္စာတမ္းကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္လိုက္နာသင့္ပါတယ္။ လက္ရွိအဆင့္မွာ ယူအန္ရဲ႕ အေရးႀကီးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုက ပဋိပကၡျဖစ္တဲ့ေဒသေတြရဲ႕ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ အေထာက္အပံ့ေတြကိုသာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔စီစဥ္ေပးဖို႔ပါ။ ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းေတြကလည္း လုပ္ငန္းေတြကိုျဖတ္ေတာက္ျခင္းနဲ႔ ျပစ္ဒဏ္သတ္မွတ္တာထက္ ျပည္တြင္းအေျခအေနေတြအားေကာင္းဖို႔ဦးတည္ၿပီး လမ္းညႊန္မႈအေထာက္အပံ့ေပးျခင္းျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္သင့္ပါတယ္။

ဖြ႔ံၿဖိဳးဆဲတိုင္းျပည္တစ္ခုရဲ႕ သံတမန္တစ္ဦးဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ (အေျခခံလူ႔အေဆာက္အဦ တည္ေဆာက္မႈ)ေတြမွာ တပ္သားေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္း စစ္ဆင္ေရးတပ္သားေတြအျဖစ္ျဖည့္တင္းေပးၿပီး အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္တဲ့ ယူအန္ပဋိညာဉ္စာတမ္း အခန္း ၄ အမိန္႔အာဏာနဲ႔ ၿပိဳလဲေအာင္လုပ္ဖို႔မလိုအပ္ပါဘူး။ (ယူအန္ပဋိညာဉ္စာတမ္းဟာ ယူအန္ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ ကာကြယ္ခြင့္အတြက္ အင္အားသံုးခြင့္ျပဳထားတာပါ)။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီအခြင့္အာဏာဟာ ပဋိပကၡဇံုထဲက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္သားေတြကိုေစာင့္ၾကပ္ဖို႔အတြက္ တပ္သားေတြျဖန္႔ခ်အင္အားသံုးခြင့္ျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြပါဝင္လုပ္ကိုင္ဖို႔မဟုတ္ပါဘူး)။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ဆိုရရင္ေတာ့ အားႀကီးတဲ့ႏိုင္ငံေတြဟာ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးေတြမွာ လိုအပ္ပါတယ္။ ၁၉၉၀ခုႏွစ္ေတြမွာတုန္းကေတာ့ အားႀကီးႏိုင္ငံေတြရဲ႕တံု႔ျပန္ေဆာက္ရြက္မႈေတြဟာ ရန္ျပဳႏွိမ္နင္းတဲ့ပံုစံ၊ အသံုးမဝင္တဲ့စီးပြားေရးစံႏႈန္းေတြနဲ႔ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကေပမယ့္ ဒီေန႔မွာေတာ့ က်ယ္ျပန္႔တဲ့သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္ဖို႔ႀကိဳးစားေနၾကပါတယ္။

ႏိုင္ငံ ျပန္လည္အသက္သြင္းတဲ့အခါ
အားႀကီးတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာ အမ်ားသေဘာတူညီခ်က္အသစ္တစ္ခုရဲ႕ ေကာက္ေၾကာင္းဆြဲထုတ္ရရင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဖိႏိွပ္မႈ နဲ႔ ႏိုင္ငံျပည္လည္တည္ေဆာက္ ကာလႏွစ္ခုအပိုင္းအျခားမွာ ဘာေတြဆက္ႏြယ္ေနလည္းဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေမးၾကတယ္။ တစ္ခုကေနာက္တစ္ခုကို ဘယ္လိုေျပာင္းလဲေစႏိုင္သလဲတဲ့။ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအေၾကာင္းေျပာေတာ့မယ္ဆိုရင္ ေခတ္ေနာက္ဆြဲေနတယ္ပဲ ျမင္ျမင္၊ သမိုင္းထဲက ထူးျခားမႈျဖစ္စဥ္ေတြကို စစ္ထုတ္ေလ့လာရမွာပါ။ Fukuyama က Washington consensus ရဲ႕ အားနည္းရႈံးနိမ့္မႈေတြက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေျပာသြားတယ္။ နီယိုလစ္ဘရယ္(လစ္ဘရယ္အသစ္)လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ႏိုင္ငံကို ျပန္အသက္သြင္းတယ္ဆိုေပမယ့္ ႏိုင္ငံရဲ႕လုပ္ႏိုင္စြမ္းေရာ၊ အစိုးရအေပၚယံုၾကည္အားထားမႈေတြေရာ ပ်က္စီးမႈေတြကိုဦးတည္ေစခဲ့တယ္လို႔ စြပ္စြဲခဲ့ပါတယ္။ နီယိုလစ္ဘရယ္ဝါဒလႊမ္းမိုးေနခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြဆုပ္ကိုင္ထားမႈဟာ အားနည္းႏိုင္ငံေတြကို ထူးျခားကြဲျပားေအာင္မတတ္စြမ္းပါဘူး။ Fukuyama ကဆိုတယ္။ ၂၀၀၁ စက္တင္ဘာ ၁၁ အၾကမ္းဖက္ဟာ အားနည္းႏုိင္ငံကေနျဖစ္ေစခဲ့တာပါတဲ့။ အၾကမ္းဖက္မႈကို တုံ႔ျပန္တဲ့အခါ အသားေပးလုပ္ေဆာင္လာၾကတာက “ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ႏိုင္စြမ္း”ျဖစ္ၿပီး ၁၉၈၀ နဲ႔ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ နီယိုလစ္ဘရယ္လုပ္ငန္းစဥ္ကို မယံုမၾကည္ျဖစ္လာၾကတာေတြကိုေတာ့ ခ်ိန္ညိွဖို႔လုိအပ္တဲ့အတြက္လည္း စီစဥ္ေနၾကပါတယ္။

ေခတ္ၿပိဳင္သံခင္းတမန္ခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ေတြထဲမွာ တျခားအလုပ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးကို တိုးတက္လာေအာင္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးဟာ ၁၉၉၀ခုႏွစ္ေတြကို တန္ျပန္တာဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္ျငင္းဆိုခ်င္တာက Washington Consesus ကိုတ႔ံုျပန္တာနည္းနည္းပါ။ မ်ားမ်ားတန္ျပန္ၾကတာက Westphalian ေခတ္အလြန္ ႏိုင္ငံေရးအလႈပ္အေရြ႕ေတြကိုပါ။ ၿပီးေတာ့ ၾကားဝင္မႈဝါဒသစ္ကိုေပါ့။ အစပိုင္းမွာ အျငင္းအခံုျဖစ္ၾကတာကေတာ့ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးဆီ ေျပာင္းေရႊ႕မႈပါ။ ရလာဒ္က လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးၾကားဝင္လႈပ္ရွားမႈေတြဟာ ေရရွည္အတြက္ စီမံ/ ဖြဲ႔စည္း/ ရွင္သန္/ ေထာက္ပံ့ေနဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ David Chandler အက်ယ္တဝင့္ေဆြးေႏြးတာက တာဝန္ယူမႈမလိုအပ္တဲ့ႏိုင္ငံအာဏာပိုင္ေတြ ပူပန္ေၾကာင့္က်တာက လူ႔အခြင့္အေရးေတြပါတဲ့။ Jennifer Welsh က အၾကံျပဳခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံေရးအရတရားဝင္မႈ နဲ႔ ကိုယ္က်င့္သိကၡာညီတဲ့ၾသဇာအာဏာ ပံုစံသစ္ကို ရွာေဖြၿပီး စစ္ေအးတိုက္ပြဲအတြင္းက ရွင္သန္ခဲ့တဲ့မူဝါဒလမ္းစဥ္ေတြကိုတိုက္ထုတ္ႏိုင္ဖို႔ဟာ စစ္ေအးတုိက္ပြဲအလြန္မွာေတာ့ ႏိုင္ငံေရးၾကားဝင္မႈေတြၾကားထဲ ငုပ္လွ်ဳိးေနတဲ့အဓိကလိုအပ္ခ်က္ပါလို႔ဆိုတယ္။ အတူတူပါပဲ။ David Chandler ကလည္း ‘အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ နည္းလမ္းအသစ္ေတြအတြက္ ပံုစံေရာ၊ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေတြပါ အေနာက္ကမၻာကအစိုးရပံုစံလုပ္ငန္းစဥ္ေတြရဲ႕ ကိုယ္တိုင္မေျပလည္မႈေတြပါ။ ႏိုင္ငံေရးမေျပလည္မႈတစ္ခုအေၾကာင္း တစ္ေနရာကတစ္ေနရာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဝဖန္မွတ္ခ်က္ခ်ၾကေပမယ့္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးလမ္းစဥ္ေတြရဲ႕ စည္းကမ္းေတြကိုေတာ့ ႏႈိင္းယွဥ္ေဝဖန္မႈ နည္းနည္းပဲရွိၾကတယ္’ လို႔ဆိုတယ္။ လက္ဝဲ/ လက္ယာ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြမွာ ႏိုင္ငံေရးအျမင္ကြဲျပားမႈေတြရွိေနလည္းပဲ ႏွစ္ဘက္စလံုးအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥေတြကေတာ့ အင္မတန္ဆြဲေဆာင္ပါတယ္။

အေနာက္ကမၻာျခမ္းႏိုင္ငံေတြအတြက္ သမားရိုးက်မဟုတ္တဲ့ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဆိုဗီယက္ယူနီယံ ၿပိဳကြဲက်ဆံုးမႈနဲ႔အတူ ႏိုင္ငံတကာနယ္ပယ္ဟာ အေနာက္ႏိုင္ငံအစိုးရလုပ္ငန္းစဥ္ေတြရဲ႕ ျပည္တြင္းျပႆနာထက္ ပိုၿပီးျပဳျပင္ပံုသြင္းလို႔ေကာင္းလာပါတယ္ လို႔ Chandler က ေျပာပါတယ္။ 
ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ေဒသအတြက္ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒနဲ႔ မေသမခ်ာရွိလွတဲ့ ျပည္တြင္းေရးမူဝါဒ ကြဲျပားခ်က္ကိုေတာ့ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔မေဖာ္ျပၾကပါဘူး။ သမၼတေဂ်ာ့ရွ္ဘုရွ္ဟာ အာဖဂန္နစၥတန္နဲ႔ အီရတ္ကို အေရးယူတိုက္ခိုက္မႈအတြက္ တိုနီဘလဲလ္က ဘုရွ္ဘက္ကရပ္တည္ခဲ့တာအတြက္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသားခ်ီးက်ဴးခဲ့တယ္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဟာအံ့ၾသစရာပဲ။ သေဘာထားစစ္တမ္းေကာက္ယူစရာမလို၊ သူ႔ကိုေထာက္ခံမယ့္ အုပ္စုတစ္ခုမွမလို။ အမွန္ နဲ႔ အမွားၾကားက ကြဲျပားခ်က္ကိုလည္းစူးစမ္းစရာမလိုပဲနဲ႔ သူလုပ္ခ်င္ရာလုပ္လိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ Füredi က ေလ့လာစူးစမ္းထားတာကိုေျပာပါတယ္။ ‘လန္ဒန္ၿမိဳ႕တြင္း နဲ႔ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕လယ္က ျပႆနာေတြကိုရွင္းဖို႔ မတတ္ႏိုင္တဲ့/ မေအာင္ျမင္တဲ့ႏိုင္ငံေရးသမားေတြဟာ အိႏိၵယသမုဒၵရာထဲက ဆိုမာလီယာၿမိဳ႕ေတာ္ မိုဂါဒစ္ရႈးဆီ ရဟတ္ယာဥ္/ တပ္သားအခ်ဳိ႕ ပို႔လႊတ္တိုက္ခိုက္ၿပီး အေျခအေနေတြထိန္းသိမ္းေပးလိုက္တယ္။ အဲဒါကမွ သူတို႔အတြက္ပိုၿပီး သက္ေတာင့္သက္သာရွိေနတယ္’ တဲ့။ အေနာက္က ႏိုင္ငံေရးအဆိုအေျပာေတြမွာ ဆိုဗီယက္ယူနီယံတည္ရွိမႈကို ေမးခြန္းထုတ္ေျပာဆိုတာမ်ဳိးဘယ္တုန္းကမွမရွိဘဲ၊ ျပည္တြင္းထက္ ႏိုင္ငံတကာက လူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္းကို အားေပးတိုက္တြန္းေနၾကတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေနမႈဟာ အေနာက္ႏိုင္ငံကႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးစရိတ္စကအကုန္အက်နည္းနည္းနဲ႔ ဆုတံဆိပ္ေတြ ခ်က္ခ်င္းသိမ္းယူခ်င္သလိုပံုစံမ်ဳိးျဖစ္ေနပါတယ္။ စစ္ေအးေခတ္လြန္ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒမွာ သတိထားစရာရွိေနတာက ကိုယ့္အတြက္မဲ ဆြယ္ယူလိုတဲ့အခါမွာလိုသလိုသံုးေနၾကတာပါ။ ကလင္တန္ဟာ တစ္မဲရႈံးခဲ့တယ္ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ရဝမ္ဒါလူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈကို ရပ္တန္႔ဖို႔၊ အကာအကြယ္ေပးဖို႔ မေရြးခ်ယ္တာေၾကာင့္ပါ။ ကလင္တန္ နဲ႔ ဘလဲ မဲတစ္မဲ ရယူႏိုင္ခဲ့တာက ကိုဆိုဗိုနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမွာ ပါဝင္ခဲ့တာေၾကာင့္ျဖစ္ေနပါတယ္။ Chandler ရဲ႕ စာထဲမွာ ‘ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ဒီမိုကရက္တစ္အခြင့္အေရးေတြကို ျငင္းပယ္ၿပီး လူသားေတြရဲ႕ လုပ္ႏိုင္စြမ္းကိစၥကို အဆမတန္ခ်ဲ႕ကားျခင္း ဒါမွမဟုတ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲက လူမႈ/ စီးပြား မညီမွ်မႈေတြကို မသိက်ဳိးကၽြံျပဳထားျခင္းေတြရွိေနတယ္။ အမ်ားလိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ လုပ္ႏိုင္စြမ္းေတြ(လူအခြင့္အေရးအရ)ဟာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအနိမ့္ဆံုးအဆင့္ထိ အေသအခ်ာလိုအပ္ပါတယ္။
(မွတ္ခ်က္ - 
David Candler -  University of Westminster ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဌာနက ဒီမိုကေရစီေလ့လာေရးစင္တာက ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ပေရာ္ဖက္ဆာ၊ သုေတသနဒါရိုက္တာပါ။ ဒီမိုကရက္တစ္သီအိုရီ၊ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး၊ ၾကားဝင္အေရးယူမႈနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ စာအုပ္မ်ားစြာေရးသားခဲ့ပါတယ္။ "Intervention and State Building" ဂ်ာနယ္ရဲ႕ အယ္ဒီတာတစ္ဦးပါ။ ၂၀၀၂ နဲ႔ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ From Kosovo to Kabul (and Beyond): Human Rights and International Intervention ထုတ္ေဝခဲ့ပါတယ္။  ၂၀၁၃ မွာ Freedom vs. Necessity in International Relations: Human-Centred Approaches to Security and Development ကို ေရးသားခဲ့တယ္။
Frank Furedi - ယူေက University of Kent က လူမႈေရးပညာ ပေရာ္ဖက္ဆာျဖစ္ၿပီး "Sociology of Fear" စာအုပ္ေၾကာင့္ေက်ာ္ၾကားပါတယ္။ ဟန္ေဂရီ၊ ဘူဒါပက္စ္မွာ ေမြးဖြားခဲ့သူပါ။ ၁၉၇၈ က ဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ့ Revolutionary Communist Party (UK) ရဲ႕ တည္ေထာင္သူ၊ ဥကၠဌ ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ စာအုပ္ေပါင္းမ်ားစြာေရးသားခဲ့ၿပီး ယူေကပံုႏွိပ္ေလာကမွာ အမ်ားစုကိုးကားခံရတဲ့ လူမႈေရးပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၇ က ေရးသားခဲ့တဲ့ 9/11 အၾကမ္းဖက္မႈအေၾကာင္း ေလ့လာေရးသားခဲ့တဲ့ "The Expanding Empire of the Unknown" ဟာလည္း ထင္ရွားပါတယ္။)

ႏိုင္ငံတကာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးျမင့္မားလာရျခင္းအေၾကာင္းဟာ အစိုးရေတြအတြက္ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရးကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုတဲ့သူေတြနဲ႔ မိမိတို႔ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရတယ္လို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေနသူေတြကိုယ္တိုင္က အဲဒီလူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ဘယ္လိုအခ်ိန္အခါ/ ဘယ္လိုေနရာမွာ လုပ္သင့္တယ္/ လုပ္ရမယ္ဆိုၿပီး အဆံုးအျဖတ္ေပးေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ Chandler အာေဘာ္အရဆိုရရင္ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာတာ၀န္သိရွိမႈဟာ ႏိုင္ငံေရးအရတာ၀န္ယူမႈအတြက္ ဘယ္ေတာ့မွ အစားထိုးခံမျဖစ္ေစရဆိုတဲ့ ျပႆနာပါပဲ။ အမွန္စင္စစ္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာတာ၀န္သိရွိမႈကို ေတာင္းဆိုျခင္းဟာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္အေပၚ ၿဖိဳဖ်က္္ရာေရာက္ပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးတြင္ပါ၀င္တဲ့အရာေတြကို အဲဒီလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့အႏွစ္သာရေတြ ထည့္မစဥ္းစားဘဲ မူၾကမ္းေရးဆြဲၿပီးျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ျငင္းဆိုဖြယ္ရာ ျပဌာန္းခ်က္ေတြကို ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုအေပၚတာဝန္ေပးျခင္းနဲ႔ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာရပါမယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ လူသားဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားဟာ ကိုယ္ပိုင္အေတြးအျမင္တစ္ခုတည္းနဲ႔ မသက္ဆိုင္ဘဲ ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕အျမင္ ပါ၀င္စုဖြဲ႔ဖို႔ လိုအပ္ေနေသာေၾကာင့္ပါ။ လူ႔အခြင့္အေရးရဲ႕ အတြင္းစိတ္ ယုတၱိပိုင္းဆိုင္ရာ အေတြးအေခၚသေဘာအရ အခြင့္အေရးေတာင္းဆိုတဲ့ သူေတြနဲ႔ ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းကိုယ္စားလွယ္တို႔ၾကား ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ားရွိေနႏိုင္တယ္။ အဲဒီကိစၥရပ္ေၾကာင့္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေရးမွာ မေက်မခ်မ္းႏိုင္ေလာက္တဲ့ စိတ္ဝမ္းကြဲျပားမႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးကအစပ်ိဳးလိုက္တဲ့ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျပႆနာေပါင္းေသာင္းေျခာက္ေထာင္ထဲမွာ (၁) ႏိုင္ငံတစ္ခုက မိမိႏိုင္ငံ၏ တာ၀န္ယူမႈအပိုင္းကို မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေတာ့တဲ့အခါ ဘယ္သူ ဝင္ေရာက္ေျဖရွင္းေပးမွာလဲ။ ဒီလိုအေျခအေနမွာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဘယ္သူက ဖိအားေပး ေဆာင္ရြက္သြားမွာလဲ။ (၂) ႏိုင္ငံတကာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ တာ၀န္ယူေခါင္းခံၿပီး အင္တိုက္အားတိုက္ေဆာင္ရြက္မယ့္သူက ဘယ္သူျဖစ္သင့္သလဲ စတဲ့အခ်က္ေတြ ပါဝင္ေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီေမးခြန္းေတြဟာ သူ႔ဟာသူပဲ အေျဖျပန္ေပးသြားခဲ့တယ္။ အႀကီးမားဆံုး လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားထဲမွာ မည္သူမည္ဝါဆိုတဲ့ေမးခြန္းထက္ ဦးစားေပးစဥ္းစားရမွာက လူ႔က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသာျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ အာဏာစြဲကိုင္ထားတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ေတြရဲ႕လက္ထဲ အဲဒီလို အာဏာရူးဆန္ဆန္လုပ္ရပ္ေတြဟာ မျဖစ္မေနေပၚေပါက္တတ္စၿမဲပါ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရရင္ ထိုအာဏာရွင္ေတြဟာ တကယ့္လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမရွိဘဲ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ လူ႔အခြင့္အေရး၏ အအုပ္အထိန္းမ်ားအျဖစ္ အခိုင္အမာသတ္မွတ္ပစ္လိုက္ၾကေတာ့တယ္။ ယူဂိုစလားဗီးယားကို ဆန္႔က်င္တဲ့ ေနတိုးတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟာ  အႀကီးမားဆံုးေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုအျဖစ္ ျမင္သာထင္သာရွိခဲ့ေပမယ့္ လူ႔အခြင့္အေရး၏ လမ္းေၾကာင္းလြဲေခ်ာ္သြားျခင္းလည္းျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆခဲ့ၾကတယ္။

တကယ့္ျပႆနာတစ္ခုက စစ္မွန္တဲ့လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးကိုလံုး၀မ်က္ကြယ္ျပဳကာ လူသားအေရးကိုပဲ ေရွ႕ရႈတယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္ပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ ယူဂိုဆလားဗီးယားအေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေနတိုးရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို လူ႔က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ အကူအညီေပးမႈပံုစံနဲ႔ ဖံုးဖိေပးခဲ့သည့္အျပင္ အျပစ္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးခဲ့ေလတယ္။ အဲဒီစကားဆက္မွာ ျပည္သူလူထုကို ႏိုင္ငံေရးအျခင္းအရာမ်ားထဲဆဲြမထည့္ေတာ့ပဲ ခိုကိုးရာမဲ့ ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ ေတြးျမင္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒုကၡသည္အေရးကိစၥမွာ ျပႆနာရွိေနေသးပါတယ္။ ဆာဘီးရားစစ္ေသြးၾကြေတြလက္ထဲက အယ္လ္ေဘးနီးယန္း ဒုကၡသည္ေတြကို ကူညီကယ္တင္ခဲ့ျခင္းဟာ တကယ္ေကာင္းမြန္တဲ့လုပ္ရပ္တစ္ခုဟုဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း အဲဒီဒုကၡသည္ေတြကို ကိုယ္ပိုင္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္တို႔ကိုေတာ့ ေဆာင္ၾကဥ္းမေပးခဲ့ပါဘူး။ ဒုကၡသည္ေတြအျဖစ္နဲ႔သာ ဆက္လက္ထားရွိခဲ့တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ စိတ္ပညာရွင္ Sigmund Freud ရဲ႕ မသိစိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာအေျပာအဆိုအမူအက်င့္ဆိုင္ရာသီအိုရီအရ ေနတိုးအဖြဲ႔၏ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ နည္းဗ်ဴဟာမွာ လမ္းလြဲေရာက္ေနတယ္လို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ထားတာကိုေတြ႔ခဲ့ရတယ္။

အထက္ကကိစၥမွာ လက္ရွိျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အေရးႀကီးဆံုးအဓိကရုဏ္းၿပီးဆံုးဖို႔အတြက္ ေနာက္ျဖစ္လာမယ့္အက်ိဳးဆက္မ်ားအေပၚအာရံုမထားဘဲ ေနာင္ျဖစ္မွေနာင္ရွင္းသေဘာနဲ႔ ေျဖရွင္းခဲ့ၾကတယ္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္မႈလမ္းစဥ္ေတြဟာလည္း ၀ိေသသလကၡဏာ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား (realpolitik) ျဖစ္ေရးေနာက္သို႔ လိုက္ေနရေတာ့တယ္။ ရလာဒ္ကေတာ့ အေလာတႀကီးလုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈတံု႔ျပန္ခ်က္ေတြမွာ မေသမသပ္ဟာကြက္မ်ားစြာျဖစ္သြားၿပီး ႀကိဳတင္မျမင္ႏိုင္တဲ့ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးေတြရဲ႕ ထိုးနွက္ခ်က္ေတြကိုပါ ခံစားလာရပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ Chandler က တကယ့္ကို ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့ခဲ့တဲ့ ကိုဆိုဗိုစစ္ပြဲအေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ခဲ့တယ္။ အဲဒီအျဖစ္အပ်က္မွာ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း သံတမန္ဆက္ဆံကာေျပလည္ရမည့္အစား စစ္ေရးအသြင္ကူးေျပာင္းခဲ့တာေၾကာင့္ ေဒသတြင္း စီးပြားပ်က္ကာ အငတ္ေဘးဆိုက္ခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒါကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္လုပ္ရပ္တစ္ခုအထမေျမာက္ခင္ ထိုလုပ္ရပ္၏ အက်ိဳးဆက္ေတြကို ႀကိဳတင္ပံုေဖာ္ႏိုင္မယ့္ အျမင္ရွိဖို႔လည္းလိုအပ္တာကို မီးေမာင္းထိုးျပျခင္းပါပဲ။

အဲဒါေၾကာင့္ Susan Woodward က ယူေကႏိုင္ငံ၊ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာႏိုင္ငံျခားေရးရာေကာ္မတီရံုး (UK House of Commons Foreign Affairs Committee)မွာ အဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ ရွင္းလင္းျပတ္သားတဲ့ အမ်ိဳးသားေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြ မရွိခဲ့ပါလို႔ ျပစ္တင္ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ တကယ့္လက္ေတြ႔မွာ အမ်ိဳးသားေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြဟာ အလြန္အားနည္းၿပီး အခ်ိန္နွင့္အမွ် နည္းဗ်ဴဟာေျပာင္းလဲတတ္တာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ အလြန္အမင္းဒုကၡေတြ႔ခဲ့ရတယ္လို႔ ဆိုတယ္။ အဲဒီေကာ္မတီရဲ႕ နိဂံုးခ်ဳပ္မွာ ေနတိုးအဖြဲ႔ဟာ ရွင္းလင္းျပတ္သားတဲ့ လုပ္ငန္းေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မရွိခဲ့ဘူးလို႔ ေဝဖန္သံုးသပ္ခဲ့ပါတယ္။ အတူတူပါပဲ။ စစ္ေရးရည္မွန္းခ်က္မျပတ္သားတဲ့ ေနာက္္ထပ္ျဖစ္ရပ္တစ္ခုမွာ World Trade Centre ပ်က္စီးၿပီးတဲ့အခါ အာဖဂန္နစၥတန္ကို အေမရိကန္တို႔တိုက္ခိုက္ခဲ့တဲ့စစ္ပြဲပါပဲ။ အေမရိကန္နဲ႔ ၿဗိတိန္အစိုးရရဲ႕ ေနွာင့္ေနွးၾကန္႔ၾကာမႈေၾကာင့္ တစ္လတိတိ ဘာလႈပ္ရွားမႈမွမရွိ၊ မေရမရာျဖစ္ခဲ့ၿပီး စစ္ေရးအေရးယူမႈစတင္ခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္ စစ္ပြဲ စသည့္ေန႔မွာေတာ့ ဘင္လာဒင္ေျခကုတ္စခန္းကို ရွာေဖြမေတြ႔ရွိခဲ့ေတာ့ပါဘူး။ ဘင္လာဒင္ဖမ္းဆီးေရးစီမံခ်က္အစား တာလီဘန္တပ္ရင္းကို အေျခအေနပ်က္ယြင္းေစမယ့္ စီမံခ်က္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလိုက္ရေတာ့တယ္။
(မွတ္ခ်က္ -
Susan Woodward - The Graduate Center of the City University of New York(CUNY) ၊ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပရိုဂရမ္က ပေရာ္ဖက္ဆာတစ္ဦးပါ။ ဘဲလ္ကန္ေဒသ၊ အေရွ႕ဥေရာပ နဲ႔ ဆိုဗီယက္အလြန္ကိစၥေတြ၊ ျပည္တြင္းစစ္ၾကားဝင္ေျဖရွင္းမႈေတြ နဲ႔ ပဋိပကၡအၿပီးျပည္လည္တည္ေဆာက္ေရးေတြမွာ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ပညာရွင္ပါ။ Balkan Tragedy : Chaos and Dissolution after the Cold Wear စာအုပ္နဲ႔ Socialist Unemployment: The Political  Economy of Yugoslavia စာအုပ္ကို ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွာ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။ UN Secretary General ရဲ႕ အထူးကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၁၉၉၄ မွာအလုပ္လုပ္ခဲ့တယ္။)

ကာဒစၥတန္၊ ေဘာ့စနီးယားနဲ႔ ဆိုမာလီယာ အေရးကိစၥေတြမွာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးမူဝါဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရအေရးတယူျပဳကာ အေျပာင္းအလဲေတြျပဳလုပ္ေပးခဲ့တယ္။ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ဟာ စစ္ေအးလြန္ကာမွာေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ စကားလံုးအရင္းအျမစ္သစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး တိုင္းျပည္အသီးသီးက ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရလာၾကတဲ့အခ်ိန္အခါလည္းျဖစ္ပါတယ္။

အေနာက္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ စည္းစနစ္မက်နတဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ သူတို႔ကို ေမွ်ာ္လင့္မထားတဲ့အေနအထားဆီ ဦးတည္သြားေစခဲ့တယ္။ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားနွင့္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္စစ္ပြဲေတြ ဆင္ႏႊဲျခင္းဟာ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ၾသဇာအာဏာကမာၻတစ္ဝွမ္း ပရမ္းပတာ ပ်ံ႕နွ႔ံသြားေစခဲ့တာပါပဲ။ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ က်ေရာက္ေနတဲ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဟာလည္း ပိုလို႔ပိုလို႔ ဆင္းရဲတြင္းနက္လာကာ ကပ္ဆိုက္တဲ့အျဖစ္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေတာတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္လာႏိုင္တဲ့ ဘယ္လိုၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ိဳးကိုမဆို ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီက ႏိုင္ငံတကာဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး ျပင္းထန္တဲ့တံု႔ျပန္မႈေတြနဲ႔ ျပန္လည္တံု႔ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါဟာ ပိုလို႔ေခတ္စားလာတဲ့ ဗ်ဴရိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေၾကာင္းကို ဆိုလုိျခင္းေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ သမိုင္းေၾကာင္းကိုျပန္ၾကည့္ရင္ ကုလသမဂၢဟာ လူ႔အခြင့္အေရးနွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားမွာ ပိုမိုထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးခဲ့ပါတယ္။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားနွင့္ လက္ေအာက္ခံ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကား ဆက္ဆံေရးအေျခအေနကေတာ့ ေမးခြန္းထုတ္စရာပါ။ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာတာဝန္ယူမႈမ်ားရဲ႕ အေရးပါျခင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအရတာဝန္ယူမႈကင္းမဲ့ျခင္းေတြၾကား အေပးအယူမမွ်ဘဲ ၾကားဆက္ျပတ္သြားျခင္းဟာ အေနာက္နိုင္ငံေတြရဲ႕လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေပးမႈအခန္းက႑ကို ပိုလို႔ ရုပ္လံုးေပၚလာေစၿပီး ၾသဇာအာဏာစက္ျဖန္႔က်က္လိုက္သလိုျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ထူေထာင္ျခင္းဟာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၿပီး လုပ္ေဆာင္တတ္ဖို႔လိုအပ္လာခဲ့တယ္။ စစ္ေအးလြန္ကာလမွာ တာဝန္ယူမႈမလိုအပ္တဲ့ အာဏာကို ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္းဟာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ၏လုပ္ငန္းစဥ္ပင္ျဖစ္ၿပီး ထူေထာင္စႏိုင္ငံသစ္ကိုလဲ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနွင့္ ယဥ္ပါးေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရာေရာက္ပါတယ္။ ဒီေန႔အခ်ိန္မွာ တာဝန္ယူမႈမလိုအပ္တဲ့အာဏာကို ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္မႈပံုစံဟာကြဲျပားသြားၿပီး အလားအလာရွိတဲ့ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္လာဖို႔ရည္ညႊန္းကာ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းပါ။ အင္တိုက္အားတိုက္ တည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြခ်မွတ္ေပးျခင္းနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲေတြက်င္းပေပးၾကၿပီး၊ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြဟာ လက္ေအာက္ခံတိုင္းျပည္အတြင္း သူတုိ႔ရဲ႕ ရပ္တည္မႈကိုရုတ္သိမ္းၿပီး၊ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးဖုိ႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၾကပါတယ္။ Ignatieff က နယ္ခ်ဲ႕သမားေတြဟာ ရလဒ္တစ္ခုအျမန္ရဖို႔ စိတ္ရွည္သည္းခံတတ္သူမ်ားျဖစ္ၾကတယ္လို႔ ဆိုတယ္။ အဲဒီအခ်က္ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရြးေကာက္ပြဲေတြက်င္းပၿပီး လြတ္လပ္၍ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေသာ မူလအေနအထားသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာဖို႔ အေရးႀကီးေၾကာင္း သူက ေဖာ္ျပထားတယ္။
(မွတ္ခ်က္ - 
Ignatieff - ကေနဒီးယန္း စာေရးဆရာ ႏိုင္ငံေရးသမားေဟာင္းပါ။ သမိုင္းပညာရွင္တစ္ဦးအျဖစ္ေက်ာ္ၾကားပါတယ္။ စိတ္ကူးယဥ္ဝတၳဳ၊ ႏိုင္ငံေရးဝတၳဳ နဲ႔ ႏိုင္ငံေရး ေဆာင္းပါးမ်ားစြာေရးသားခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က ထုတ္ေဝခဲ့တဲ့ Empire Lite: Nation-Building in Bosnia, Kosovo and Afghanistan, Minerva စာအုပ္ဟာ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးကိစၥေတြေဆြးေႏြးရွင္းျပထားတဲ့စာအုပ္ပါ။)

တခ်ဳိ႕က ယံုမွတ္လႊဲအပ္ခံအဖြဲ႔အစည္း (Trusteeship Council) စနစ္ ျပန္လည္ႏိုးထလာျခင္းအေၾကာင္းနဲပစပ္လ်ဥ္းၿပီး ထင္ေၾကးေပးၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္တဲ့ ေကာ္မရွင္ ဒါမွမဟုတ္ ယံုမွတ္လႊဲအပ္ခံအဖြဲ႔အစည္းစနစ္ ျပန္လည္ႏိုးထလာျခင္းထက္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထတိုင္းျပည္ထူေထာင္မယ့္ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ေပၚေပါက္လာေနျခင္းမွာ အသိသာအထင္အရွားပါပဲ။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြက္ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရေတြရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ယံုမွတ္လႊဲအပ္ခံ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ဖြဲ႔စည္းေပးတာဟာ အဲဒီႏိုင္ငံရဲ႕တရားဥပေဒ ေလ်ာ့ရဲၿပိဳယြင္းေနတာကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ အလ်င္အျမန္တိုးတက္လာေနတဲ့ ဒီေန႔ကမာၻႀကီးရဲ႕ ျပင္းထန္တဲ့အေျခအေနဖိအားအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ေအာက္မွာ ကိုယ့္စြမ္းကိုယ္စနဲ႔ ၾကံ႕ၾကံ႕ခံ ရပ္တည္ႏိုင္စြမ္းမရွိေသးတဲ့ႏိုင္ငံငယ္တို႔ကို ႀကီးၾကပ္ရန္ ယံုၾကည္ထိုက္တဲ့အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းနဲံ႔ ျပည္သူတို႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔လူမႈေရးတို႔ကို တာ၀န္ယူကာ ေရရွည္ ထိန္းေက်ာင္းျပဳျပင္ေပးသြားရပါလိမ့္မယ္။ ယံုၾကည္ထိုက္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း (Trusteeship Council)ေတြဟာ သယံဇာတအရင္းအႏွီးေပါၾကြယ္ဝျခင္း၊ အေတြ႕အၾကံဳရင့္က်က္တည္ၿငိမ္ျခင္း၊ ပထ၀ီဝင္အေနအထားေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္တတ္ျခင္း၊ ေကာင္းစြာတာ၀န္ယူႏိုင္ျခင္းစတဲ့ အဂၤါရပ္မ်ားနဲ႔ျပည့္စုံတဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ရပါမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းအကူအညီမယူဘဲ ကိုယ္ထူကိုယ္ထအားျဖင့္ တိုင္းျပည္ထူေထာင္မည္ဆိုရင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံေတြရဲ႕တာဝန္ယူမႈ မလိုအပ္တဲ့အာဏာ (Power without responsibility) ကို အသံုးျပဳရမွာပါ။ အဲဒီ ႏိုင္ငံႀကီးေတြက ႏိုင္ငံေရးအရတိုက္ရိုက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ေရွာင္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထႏိုင္ငံတည္ေဆာက္သူေတြကို တိုင္းျပည္ထူေထာင္ျခင္းကျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ရလာဒ္ေကာင္းမ်ားအတြက္ခ်ီးမြမ္းခန္းဖြင့္ႏိုင္သလို၊ မႏိုင္ဝန္ထမ္းၿပီး ရလာဒ္ဆိုးမ်ားထြက္ေပၚလာျခင္းအတြက္လည္း ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ႏိုင္ပါတယ္။ Timor Leste ႏိုင္ငံဟာ၂၀၀၂ ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔မွာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ေနာင္လာမယ့္အနာဂတ္မွာေတာ့ တီေမာရဲ႕ယံုၾကည္အားထားမႈအေလ်ာက္ တီေမာေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ  ႏိုင္ငံတကာကအင္တိုက္အားတိုက္ ဆက္လက္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနေပလိမ့္မယ္ လို႔ Chesterman က ေကာက္ခ်က္ခ်လိုက္တယ္။  ေနာက္ထပ္ Chesterman က ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္နွစ္မ်ားက ေဘာ့စနီးယား၊ ကိုဆိုဗို၊ အေရွ႕တီေမာႏိုင္ငံစသည္တို႔တြင္ တာဝန္ယူမႈမလိုအပ္တဲ့အာဏာစနစ္သည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားထက္ အေပၚယံအထက္အလႊာႏိုင္ငံ့အာဏာပိုင္ေတြလက္ထဲတြင္သာ အခြင့္ထူးမ်ား ျပန္လည္ဦးတည္ေရာက္ရွိသြားခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္ပါပဲ။ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားအေနျဖင့္ အနည္းဆံုးထားရွိရမည့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္သည့္ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေလွ်ာက္လႊာ/ အသနားခံစာ/ ေက်းလက္ေဒသအထိ လိုက္လံကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈျခင္းေတြ/ စစ္တမ္းေကာက္ရန္ ေမးခြန္းလႊာေတြ နဲ႔ သတင္းေပးပို႔ခ်က္ေတြ စတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြမွာ ႏိုင္ငံအာဏာပိုင္မ်ားက ၾကားဝင္ကန္႔သတ္ျခင္းေတြျဖစ္လာခဲ့တယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရရင္ တာ၀န္ယူမႈမလိုအပ္ေသာ အာဏာကို ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္းဟာလည္း သိသာျမင္သာတဲ့ဆန္႔က်င္ဘက္အေျခအေနနွစ္ခုကို ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္တယ္။ ပထမအေျခအေနမွာ ကိုယ္ထူကိုယ္ထႏိုင္ငံေတြဟာ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာျပန္ျဖစ္သြားမယ္။ ေနာက္အေျခအေနတစ္ခုက ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၏ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းေအာက္တြင္ ႏိုင္ငံျပန္လည္ထူေထာင္လာႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

အက်ပ္အတည္း ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ဟာ
စစ္ေအးေခတ္လြန္ေသာ္  ပါ၀ါစြမ္းအင္ မျဖစ္မေန သုံးခဲ့မွဳမ်ား အေပၚ တာ၀န္မဲ့လုပ္ရပ္အားလုံးကို ဘာ့ေႀကာင့္မ်ား ေတာင္းပန္ေစသလဲတဲ့။ အေမးရွိေနတယ္။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက အေက်ာ္အေမာ္ေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးၾသဇာ လႊမ္းမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ အသက္ဆက္ေပးျခင္းျဖင့္ ဘာေၾကာင့္ ေသာကျဖစ္ဖြယ္ ျပဳရသလဲ။ အေလးထားစရာကိစၥကို  အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေစလ်က္ ဘာေႀကာင့္ လူသိရွင္ႀကား ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ျပဳလုပ္ေနၾကသလဲတဲ့။ ဘာေႀကာင့္ မေဖါက္ဖ်က္ မက်ဴးလြန္ဘဲ ပ်က္ျပယ္ခဲ့ရသလဲ။ အနာဂတ္ အေရွ႔ တိုင္းႏိုင္ငံေတြရဲ႕ျမင္ကြင္းေတြဟာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳ မရွိလို႔ပဲလား။  အနာဂတ္္အတြက္  မစ္ရွင္တစ္ခု  စီမံရာထား ႏိုင္စြမ္းရွိရင္ေတာ့ အေရွ႔တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေတာ္ပါလိမ့္မယ္။ စစ္ေအးေခတ္လစ္ဟာမွဳေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးေသာက ဒုကၡထူေျပာျခင္းႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္း အခက္အခဲနဲ႔ ၾကံဳေတြ႕ရျခင္ကို Fukujama က ျပန္ေျပာင္းေျပာဆိုပါတယ္။

Zaki Laïdi ဟာ ဒီေဆြးေႏြးျငင္းခုံခ်က္မွာ မလိုအပ္ဘဲ  အက်ယ္ခ်ဲ႕အမႊန္းတင္လြန္းေနတယ္။ စစ္ေအးေခတ္ၿပီးဆုံးျခင္းဟာ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒ ၿပီးဆံုးျခင္းသတင္းမဟုတ္ပါဘူး။ ေရွ႕မွာ လုပ္ေဆာင္စရာေတြ တေမွ်ာ္တေခၚႀကီးရွိေနပါေသးတယ္။ စစ္ေအးေခတ္ၿပီးဆုံးျခင္းကိုပိုပိုမိုမို လြန္လြန္ကဲကဲ  ထပ္ၿပီးေဆြးေႏြးျပဖို႔ မလိုေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အနာဂတ္ကာလမွာ ထပ္ၿပီး ၿပိဳလဲႏိုင္ေသးတာကိုသိရွိေစဖို႔ ေရးသားေနရျခင္းပါပဲ။ Laidi က “ဒီမိုကေရစီ ေစ်းကြက္မွာ ထိေရာက္တဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္အသစ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ ေပၚထြန္းရန္  ဆႏၵျပင္းျပေနတယ္”လို႔ ဆိုတယ္။ စစ္မွန္/ လက္ေတြ႔က်တဲ့  ဥပေဒႏွင့္ညီတဲ့ လုပ္ေဆာင္မွဳကို  ရိုးသားစြာ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းႏိုင္ရမယ္ လို ဆိုေနတယ္။ ဒီပံုျပင္ဇာတ္လမ္းဟာ ဇာတ္ေႀကာင္းကို ခမ္းခမ္းနားနား ျပန္ေျပာင္းတည္ေဆာက္ထားတယ္။ Jean Francois Lyotard ရဲ႕ စကားေျပဟာ အသစ္အဆန္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ေ၀းလံတဲ့တစ္ေခတ္တစ္ခါ(၁၉၆၈)ကပင္ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္။ ဒီၿပိဳလဲပ်က္စီးျခင္းရဲ႕ ဂယက္ရိုက္ခတ္မႈက future-oriented projects ေတြအတြက္ ေတာ္ေတာ္ေလးနစ္နာေစပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ တိုင္းျပည္အက်ိဳးေဆာင္ရြက္ခ်က္  ႏိုင္ငံေရးအေတြးအျမင္ေတြကိုပါ နားလည္သေဘာေပါက္ေစတယ္ လုိ႔ Laidi က ေတြးေခၚတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ မူလေမးခြန္းကိုျပန္လည္ အေသအခ်ာ  အထူးၿပဳရန္လိုပါတယ္။

“သမိုင္းအျမင္ႏွင့္ေတြးေခၚႀကည့္လွ်င္ တာ၀န္ယူျခင္းဆိုတာဟာ စိတ္ေစတနာေကာင္းနဲ႔ ကိုင္တြယ္ျခင္းလို႔ ဆိုႏိုင္တယ္”လို႔ US လူမွဳဆက္ဆံေရး သမိုင္းဆရာ Christopher Lasch က ဆိုတယ္။ သူ႔ရဲ႕ “အေက်ာ္အေမာ္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရး” စာတမ္းမွာေဖၚျပခဲ့တယ္။ လြန္ခဲ့သည့္၂၀ရာစုႏွစ္ေတြ အေစာပိုင္းက ေတာ္လွန္ဆန္႔က်င္မွဳကို တံု႔ျပန္သူ José Ortega y Gasset ကမူ  The Revolt  of the Masses (1932) စာတမ္းကို ကန္႔ကြက္ျငင္းဆန္ခဲ့ပါတယ္။ ထိုစဥ္က ႀကီးမားလွတဲ့ ႏိုင္ငံေရးလွဳပ္ရွားမႈေတြဟာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကို အႀကီးအက်ယ္ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုတယ္။ အဲဒီလူထုစည္းေ၀းပြဲမွာ Ortega ပါ၀င္မႈဟာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။ Lasch ကေတာ့ ဥပေဒနဲ႔အညီ လုပ္ရန္သာ ေျပာပါတယ္။ သူက လူအစုအေ၀းကို အျပစ္တင္တယ္။ ဆန့္က်င္ခဲ့ပါတယ္။ ယေန႔ အေက်ာ္အေမာ္ေတြဟာ ဥပေဒႏွင့္အညီ တရား၀င္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္တယ္လို႔ သူက ေဆာ္ၾသတယ္။ အေရွ႔ဘက္ႏိုင္ငံေတြ႕ရဲ႕အနာဂတ္သက္သက္အတြက္သာ သူက  ေရွ႕ရႈပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ တာ၀န္တစ္ရပ္အေနနဲ႔ေတာ့ အျမင္အယူအဆမရွိပါဘူး။ Ortega ရဲ႕ေခတ္ နဲ႔  မ်က္ေမွာက္ခတ္ ေတာ္ေတာ္ႀကီးကြာျခားမွဳရွိေနတယ္။ သပြတ္အူလို လိမ္ရႈပ္ေနတဲ့သမိုင္းဟု Ortega က ျမင္တယ္။ သူက အေက်ာ္အေမာ္ေတြရဲ႕ ၿပဳစုပ်ိဳးေထာင္မွဳကိုတန္ဘိုး ရွိရွိ တာ၀န္သိသိ ေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ရြက္မွဳ/ အားထုတ္မႈေတြလို႔ ညႊန္ျပပါတယ္။ တာ၀န္ယူျခင္းဆိုတာဟာ အနည္းဆုံး ၿပဳရန္လုပ္ငန္းကိစၥေတြကို ေကာင္းစြာကိုင္တြယ္ႏိုင္ျခင္းလို႔ နားလည္သေဘာေပါက္ၾကတယ္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေပြလိမ္ယွက္ႏြယ္လွ်က္ရွိတဲ့၊ ေျဖမလြတ္တဲ့လုပ္ငန္းအ၀၀ကို သမိုင္းေပးတာ၀န္အရ စြမ္းရည္ရွိသလိုေျဖာင့္မတ္စြာ ေထာက္ပ့ံ/ေျဖရွင္းျခင္းကိုဆိုတယ္။ အေျပာင္းအလဲကို လူထုက ျမင္ႏိုင္စြမ္းရပါမယ္။ အတိတ္ႏွင့္ပစၥဳပၸန္ရဲ႕ စီမံခ်က္ေတြဟာ အနာဂတ္ကာလအတြက္ တလွည့္စီ စံျပဳစရာျဖစ္ေနလိမ့္မယ္။ စစ္ေအးတိုက္ပြဲအတြင္းျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိမႈေတြကို တရားစီရင္ ဆုံးျဖတ္တဲ့အခါ ဘယ္လိုေပတံမ်ဳိးႏွင့္ တိုင္းတာမလဲ။ Fukuyama ရဲ႕ လူ႔ စိတ္ကူးသေဘာတရားနဲ႔ဆိုင္တဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ/ သမိုင္းဆိုင္ရာဆက္ႏြယ္မွဳေတြကို တိုတိုတုတ္တုတ္ လိုရင္းခ်ဳပ္ရန္  ေၾကာင္းက်ဳိးေလ်ာ္ညီ အဆုံးသတ္ႏိုင္ရမယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာ အသိမခၽြတ္ေခ်ာ္ဘဲ ကြာဟခ်က္ေတြကို စြမ္းရည္ရွိရွိ/ အခ်ိတ္အဆက္က်က်/ အဓိပၸါယ္ရွိရွိ ကာကြယ္ခုခံရမယ္ လို႔ဆိုထားတယ္။ မေျဖရွင္းႏိုင္ဘူးဆိုတာ မရွိပါဘူးတဲ့။ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္တဲ့အခါ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံစရာေတြ ရွိေနတယ္။ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြဟာ  အေလ့အက်င့္ေကာင္းေကာင္းရွိတဲ့ တန္ခိုးအာဏာ ပါ၀ါစြမ္းအင္နဲ႔သာ တာ၀န္မဲ့ျပဳမူရန္ႀကိဳးစားၾကတယ္။ သရုပ္သ႑ာန္ေပၚလြင္ေစတဲ့၀ါဒ  ထြန္းကားလာခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေရးအရ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အခါ ႏိုင္လိုမင္းထက္ျပဳက်င့္/ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းတို႔ဟာ ေနာက္ထပ္ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ ထပ္ျဖစ္ေစတယ္။ အျဖစ္အပ်က္ေတြဟာ  ရိုးေျဖာင့္မွဳမရွိ္၊ အဓိပၸါယ္ျပည့္၀ျခင္းမရွိ၊ အေျပာႏွင့္အေဟာ မကိုက္ညီခဲ့ပါဘူး။ အလယ္အလပ္က်တဲ့ႏိုင္ငံေရးအမ်ိဳးအစားလို  လက္ေတြ႔ဘ၀နဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့ စိတ္ကူးယဥ္၀ါဒ ၿပီးဆုံးခ်ိန္မွာေတာ့ အေရးေပၚ ႏိုးထလာတဲ့ အေရးႀကီးကိစၥတစ္ခုအျဖစ္သာ အေျဖထြက္္လာေတာ့တယ္။ အမွန္စင္စစ္ အနီးအေ၀းအျမင္အာရံုမွာ ျမင္သာထင္သာရွိတာဟာ လူေတြ ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာ အေရးေပၚအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လူမႈ၀န္းက်င္ဘ၀ထဲမွာ စီမံရာထားခ်က္ရဲ႕ ေရာင္ျပန္ဟပ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့  ျပႆနာေတြရဲ႕ အေရးေပၚလုပ္ေဆာင္ရမယ့္ကိစၥအျဖစ္က ျငင္းပယ္ထားတယ္။ စီမံကိန္းရဲ႕ ဖြင့္ဆိုခ်က္ ပထမအဆင့္ဟာ အေရးေပၚ  တရား၀င္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မဟုတ္/ မရည္ညႊန္းပါဘူး။ ႏိုးၾကားတက္ၾကြတဲ့ ျငင္းဆိုခ်က္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

နိဂံုးဆိုရရင္
 ဒီအခန္းမွာ ကၽြန္ေတာ္ေဆြးေႏြးခ်င္တာက ၁၉၉၀ခုႏွစ္ေတြနဲ႔ ၂၁ရာစုအတြင္း ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးထဲ ႏိုင္ငံရဲ႕အခန္းက႑ အခ်ိတ္အဆက္ေတြပါ။ အထူးသျဖင့္ ၂၁ရာစုဟာ အားႀကီးႏိုင္ငံေတြအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးက႑ရွိလာၿပီး ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေတြက အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏိုင္ငံေတြကို ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ထိန္းဖို႔ျဖစ္လာတာပါပဲ။  ၁၉၉၀ခုႏွစ္ က အာဏာရွင္ႏိုင္ငံဘ၀မ်ိဳးပံုစံကြဲျပားသြားၿပီလို႔ ယူဆႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပံုစံေလာက္ပါပဲ။ အတြင္းကအုပ္ခ်ဳပ္သူေတြ၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြ အားလံုးေျပာင္းလဲသြားတာမ်ဳိးမဟုတ္ေသးပါဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ၀ကိုျပည့္မွီဖို႔က ကာလႏွစ္ခုလုံးမွာ တာ၀န္ယူမႈမလိုအပ္တဲ့အာဏာကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္တဲ့ အေလ့အက်င့္မ်ိဳးလိုအပ္ေနပါတယ္။ စစ္ေအးေခတ္ေနာက္ပိုင္းၾကားကာလမွာ တာဝန္မခံႏိုင္တဲ့အာဏာ အေလ့အက်င့္အားနည္းမႈေၾကာင့္ အဲဒီေမာင္းႏွင္အားဟာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏိုင္ငံေတြကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္/ ပိုင္နက္က်ဴးေက်ာ္မႈနဲ႔ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ထိန္းမႈနဲ႔ ဦးတည္ေတာ့တယ္။ အဓိကအားျဖင့္ ၾကားဝင္မႈဝါဒသစ္ ျဖစ္လာတာပါ။ အဲဒီမွာ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ အခြင့္အေရးဟာ အဲဒီႏိုင္ငံေတြရဲ႕အခြင့္အေရးထက္ပိုၿပီး ျမင့္တက္လာခဲ့တယ္။ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္မႈဟာ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြအတြက္ေတာ့ တာဝန္မယူႏိုင္တဲ့လူေတြကိုယ္စား အာဏာကိုအေလ့အက်င့္ျဖစ္ေအာင္ အေျခအေနေပးခဲ့တာပါ။ လူအခြင့္အေရးေဘာင္ခတ္မႈဟာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာေတြရဲ႕ အေျဖကိုရွာေဖြဖို႔ထက္ အက်ပ္အတည္းေတြကိုစီမံေျဖရွင္းေရးအတြက္ကိုပဲ ဂရုစိုက္ေနသလိုျဖစ္ေနခဲ့တယ္။ အဲဒီျဖစ္စဥ္ဟာ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြက အေနာက္ကမၻာျခမ္းကမဟုတ္တဲ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို အာဏာပါဝါပိုျပႏိုင္ဖို႔ စုရုံးေစခဲ့သလိုပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ တာဝန္ယူမႈမလိုအပ္တဲ့အာဏာယူျခင္းရဲ႕ စြမ္းေဆာင္မႈဟာ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားျဖတ္ေက်ာ္လာတဲ့အတိုင္း အက်ဳိးရလာဒ္ႏွစ္မ်ုိးထြက္ေပၚလာခဲ့တယ္။ အပိုင္းအျခားတစ္ မွာ ႏိုင္ငံေတြဖြဲ႔စည္းမႈၿပိဳကြဲတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ တည္ေဆာက္ေရးအပိုင္းပါ။ စစ္ေအးတိုက္ပြဲေနာက္ပိုင္း တာဝန္ယူမႈကင္းမဲ့ခဲ့တ့ဲ အာဏာအေလ့အက်င့္ဟာ သမိုင္းထဲကအသိတရားေတြကို ျငင္းဆန္ပိတ္ဆို႔လိုက္တယ္။ အဲဒီေနရာမွာ အာဏာအေလ့အက်င့္ အကဲျဖတ္/ ေနရာခ်ဖို႔ စံေပတံေတာ့ရွိမေနပါဘူး။        ။

ၿဖိဳးၿဖိဳး

No comments: