Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Sunday, January 06, 2013

ေငြေသာင္ယံဦး ႏွင့္ အျခားကဗ်ာမ်ား ( ၂ )


  • ငါေသေသာခါ
  • မယ့္လြမ္းကဗ်ာ
  • ရွိေစဦး
  • ကိုဘာ့ေႀကာင့္္မလာ

ငါေသေသာခါ

ငါေသေသာခါ၊သက္ျမညွာရယ္၊
သဲလႊာႏုတြင္း၊
လြမ္းေတးခ်င္းကို၊
ပူျပင္းရွဳိက္ခါ ၊ မဆိုပါႏွင့္။

ငါေသေသာခါ၊
လြန္စြာပ်ံ႕ႀကိဳင္၊ရနံ႔လွဳိင္သည့္၊
 ပန္းခိုင္ႏွင္းဆီ၊ ပြင့္နီနီကို၊
ဤသည္ေခါင္းဘက္၊ ေျမပုံထက္၌၊
ႏွစ္သက္ဖြယ္ရာ။ မစိုက္လာႏွင့္။

ရိပ္ခိုစရာ၊ ေအးရိပ္သာမည့္၊
ဘဇာပင္မွ၊ မစိုက္ခ်ႏွင့္၊
သဘာ၀အလ်င္း။ျမက္ခင္းစိမ္းစိမ္း၊
ႏွင္းရည္လိမ္းလ်က္၊ တစက္စက္ႏွင့္၊
က်လ်က္သာဘဲ ရွိေစလို။

ကိုကိုေမ့ခ်င္ ေမ့လိုက္ပါ။
သိမွတ္လိုက သိမွတ္ပါ။

သည္ကတလီ၊ ၿပီတီတီႏွင့္၊
သာသည္သီခ်င္း၊လြမ္းေတးညွင္းလ်က္၊
ႏိုက္တင္းေဂးလ္ေခၚ၊
ညငွက္ေတာ္၏၊သာေပ်ာ္ခ်ိဳေအး၊
ေတးသံေလးကို ၊
 ခင္ေလး မႀကားႏိုင္ေတာ့ပါ။

ဆည္းဆာေနျခည္၊ အိပ္မက္ျပည္တြင္၊
အတည္မက်၊ ေမ့ဘ၀ကို ၊ ႏိုးထႏိုင္စြမ္းမရွိပါ။      ။

၁၉၅၄ခုႏွစ္ ျပ႒ာန္းစာအုပ္ပါ (Golden Gate) မွ ( Christina Rossetti) ၏ (Song) ကဗ်ာကို မွီးသည္။
***************************

မယ့္လြမ္းကဗ်ာ

ေမွ်ာ္မွန္းမိပါ၊ဂိမႏၱာ၌၊ကုန္ရာသီေျပာင္း၊
လတေပါင္းမို႔၊ညွာေညာင္းရြက္ေတြ၊
ေႀကြလြင့္ေလခဲ့၊ေဆြးဖြယ့္ေတးခ်င္း၊
သံစုံက်င္းသည္၊ငွက္မင္းဥႀသ၊
လြမ္းသံေႏွာ၍။

ေရာ္ရမ္းမိပါ၊၀ႆႏၱာ၌၊
တိမ္လႊာရစ္ဆိုင္း၊ၿမဴသင္တိုင္းတို႔၊
ၿခံဳသိုင္း၀ဠာ၊ထက္အာကာမွ၊
သြင္သြင္ရြာခ်၊ မစဲလွ၍။

ေအာ္လြမ္းမိပါ၊ ယခုခါ၌၊
ေဟမႏ ၱေရာက္၊ခ်မ္းစေပါက္လည္း၊
စိတ္ေနာက္မသာ၊ မယ္တရြာႏွင့္၊
ေမာင့္မွာ တၿမိဳ႔။ေ၀းကြာလို႔ပင္၊
ဘယ္သို႔ ေရာ္ရမ္း၊ေခြကာႏြမ္းလိမ့္၊
အလြမ္းကဗ်ာ စီမိ၏။        ။

၁၉၅၅ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလထုတ္ အေနာ္ရထာစာေစာင္ (ကဗ်ာတကၠသိုလ္ က႑ တြင္ ေဖၚျပပါရွိၿပီးျဖစ္သည္)
***************************

ရွိေစဦး

ရွိေစဦးေတာ့၊ စိတ္ကိုေခ်ာ့၍၊
ေလ်ာ့ေခြတန္႔နား၊ ခ်ိန္ေစာင့္စားမည္၊
လြမ္းအားအစု၊ မ်က္ရည္ဥျဖင့္၊
၊ေျပမွဳေျပရာ၊ေျပေႀကာင္းရွာလည္း။
ဗ်ာပါလွဳိင္းပုတ္၊စိတ္ရွဳပ္ေပြေႏွာ၊
လြမ္းေရေႀကာ၀ယ္၊မိန္းေမာေတြေ၀၊
နစ္ေမ်ာေနမိ၊တေျမနယ္စံ၊
မယ့္သက္ႏွံရယ္၊တိမ္ယံေဗြလမ္း၊
၀တိန္နန္းမွ၊စခန္းငွက္သြင္၊
ကြန္႔လာခ်င္ဟု၊စိတ္တြင္ေထြကူး၊
 မႀကည္ႏူးရွင့္၊ခ်စ္ဦးသက္ေ၀၊
လြမ္းစိတ္ေပြသည္။တေမေႀကာ့ခိုင္ ၊
ေျဖမႏိုင္ဘူး၊ ရွိေစဦးေတာ့၊
ေလ်ာ့ေခြတန္႔နား၊ ခ်ိန္ေစာင့္စားမည္၊
အမွားမဖက္ႏိုင္သည္တကား။        ။
   
၁၉၅၅ခုႏွစ္
***************************

ကိုဘာ့ေႀကာင္မလာ

ႏွမေမးမယ္ ေမာင္ႀကီးရယ္၊
မွန္မွန္ေျဖပါ့ကြယ္။
ေန့လည္အဆုံး ၊တေန႔လု့းံ၊
ေမာင္ဘယ္နားမွာပုန္း။
ခ်စ္ဆုံးေမာင့္ကို ၊ ေစာင့္ကာႀကိဳ ၊
ေတးသံလြင္ခ်ိ္ဳခ်ိဳ၊
အလို အိုေတာ့  လာႏိုင္ဘူး၊
ေမာင္ဘယ္နားမွာၿမဴး။

ခ်စ္ဦးမွာျဖင့္ ၊ေတြးဆကာ၊
ေမွ်ာ္တလင့္လင့္ပါ၊
ေစာင့္ကာေနလဲ၊ ေပၚလာဘဲ၊
ေမာင္ဘယ္နားမွာလဲ။

ႏွမ ေမးေပါ့ ေမာင္ႀကီးရယ္ ။
မွန္ေအာင္ေျဖပါကြယ္။
ညာမယ္ဆိုရင္ ေမခင္ေလး၊
စိတ္ဆိုးမယ္ရွင့္ေလး။       ။

၁၉၅၃ခုႏွစ္ မွာေရးသည္။၁၉၅၅ခုႏွစ္ ဒီဇဘၤာပထမအပတ္ တိုင္းရင္းေမ ကဗ်ာဥယ်ာဥ္တြင္ ဓါတ္ပုံႏွင့္တကြ ေဖၚျပပါရွၿိပီးျဖစ္သည္။

No comments: