Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Saturday, September 22, 2012

ေသာကေပြစရာ ေတာင္အာဖရိကကမၻာ

ကမၻာတစ္လႊားက ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈေတြ ကၽြန္ေတာ္ ေလ့လာမိသေလာက္ဆိုရင္ ေတာင္အာဖရိကမွာ ေနာက္ထပ္ႏွစ္ေတြအမ်ားႀကီး ထပ္ၿပီးေတာ့ အမိန္႔အာဏာျပ၀ါဒ ႀကီးစိုးတဲ့ (အာဏာရွင္)ေခတ္ထဲ ျပန္ၿပီးေလွ်ာက်သြားမွာကို ေတြးပူမိပါတယ္။

ဒီအဆိုးျမင္တဲ့အယူအဆဟာ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားသူေတြရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ၊ က်ရႈံးမႈေတြကို ျပဳလုပ္တဲ့ သမာရိုးက်မဟုတ္တဲ့အသိအျမင္ကေန ထြက္ေပၚလာတာပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုစာေလာက္အတြက္အဓိကေလ့လာခဲ့တဲ့  အေမရိကန္ပညာသင္ဆုစီမံကိန္းတစ္ခုမွာ တရား၀င္နာမည္ရ၊ အာဏာရၿပီးသားေရေပၚဆီလူတစ္စုကသာ ဒီမိုကရက္တစ္စံႏႈန္းေတြ၊ နည္းလမ္းေတြအတိုင္းသြားပါမွ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဟာ ခိုင္မာႏိုင္မယ္ဆိုတာ အေလးအနက္ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ က်ရႈံးမႈမရွိေတာ့တဲ့ အခ်ိန္အကူးအေျပာင္းကာလကသာ ဒီမိုကေရစီခိုင္ခံတဲ့ကာလအျဖစ္ဆံုးျဖတ္ဖို႔ ညႊန္းတဲ့ကိရိယာပါ။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ အခ်ိန္ကာလကလည္း အသားက်ဖို႔အတြက္ အၾကမ္းဖ်ဥ္းအကဲျဖတ္ႏိုင္ပါတယ္တဲ့။ အဲဒါသာမွန္ကန္တယ္ဆိုရင္ ၁၈ႏွစ္တာအထိေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့တဲ့ ေတာင္အာဖရိကရဲ႕လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားမႈကာလအၿပီးမွာ ဒီမိုကေရစီနိမိတ္ဆိုးေတြ အိုင္ထြန္းေနတာဟာ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားစရာပါ။ အဲဒါေတြက ႏုနယ္တဲ့ဒီမိုကေရစီေခတ္ေတြကို က်ဳိးပဲ့သြားေစမွာပဲ။ ေခတ္တစ္ေခတ္ရဲ႕က်ရႈံးမႈေတြရွိႏိုင္တဲ့စြန္႔စားခန္းေတြဟာ ၁၅ ႏွစ္ကေန ႏွစ္၂၀ ေက်ာ္ ဒီမိုကေရစီဘ၀သက္တမ္းအထြာ ပိုရင္ပိုမယ္၊ ေလ်ာ့ရင္ေလ်ာ့မယ္။ အဲဒီကာလေတြျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးမွ တည္ၿငိမ္သြားတတ္တာပါ။ ရင့္က်က္မႈျဖစ္စဥ္မွာ ထိလြယ္ရွလြယ္ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈေတြဟာ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႔ပဲ ေသဆံုးသြားႏိုင္တယ္။ ဖိရင္ျပန္ကန္၊ အေလ်ာ့အတင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ဳိးကသာ အသက္ရွည္ႏိုင္ပါတယ္။အဖြဲ႕အစည္းေတြ - နာမည္တိတိက်က် တတ္ရရင္ေတာ့ အဓိကႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ စစ္တပ္ဟာ ဒီမိုကေရစီကို က်ဳိးပဲ့ေအာင္တိုက္ရိုက္ ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ သူေတြပါ။ ကၽြန္ေတာ့အျမင္အရ ဒီႏွစ္ခုထဲက ပါ၀င္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြက ဒီမိုကေရစီကို က်ရႈံးေအာင္လုပ္ႏိုင္တယ္။ ၁) အေရးပါတဲ့အခြင့္အေရး နဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံ့အာဏာပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့သူ၊ ၂) အဲဒီအာဏာကို သိမ္းယူဖို႔ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့သူ ေတြပါ။ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းက အတင္းအဓမၼ သိမ္းယူဖို႔ျပဳလုပ္ေနသလဲဆိုတဲ့အေပၚမူတည္ၿပီး ရလာတဲ့လႈပ္ရွားမႈေတြက ပုန္ကန္ထၾကြမႈကိုအားေပးတဲ့ အတိုက္အခံပါ စစ္တပ္မ်ဳိးပံုသြင္းႏိုင္ပါမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ေလ့လာဆန္းစစ္သူေတြနာမည္ေပးထားသလို “ရာထူးရွိသူရဲ႕အက်ဳိးအျမတ္ကို ခိုင္ခံ့ေစျခင္း” ဆိုတာမ်ဳိးျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲကေနေအာင္ျမင္လာသူေတြဟာ သူတို႔ကိုယ္ပိုင္ဆႏၵအတိုင္း တိုင္းျပည္အနာဂတ္ကို ျပင္ဆင္အားျဖင့္ သူတို႔ရဲ႕လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈကိုပဲ ခိုင္မာေအာင္လုပ္ထားလိုက္ၾကတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ဆႏၵဆိုတာ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ စိတ္ႀကိဳက္ ကႀကိဳးတန္ဆာဆင္ထားတာ၊ ၿပိဳင္ဘက္ေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္တာ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္တားဆီးထားတာေတြပါ။
 စစ္ေအးကာလၿပီးဆံုးခ်ိန္ကတည္းကစလို႔ ဒီမိုကေရစီအေရးက်ရႈံးမႈအမ်ားစုဟာ အာဏာရွင္စနစ္ကို အၿပီးသတ္မတိုက္ထုတ္ႏိုင္ေသးပဲ အာဏာရွင္၀ါဒကိုၿပိဳင္ဆိုင္တဲ့ေခတ္ဖန္တီးမႈေတြသာ ျဖစ္တည္လာခဲ့ပါတယ္။ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ခံလိုက္ရတဲ့အဖြဲ႕အစည္းဟာ ႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ထိေရာက္တဲ့နည္းလမ္းေတြကို ေစတနာစစ္နဲ႔မေပးပါဘူး။ စစ္တပ္ပိုင္းကပါ၀င္မႈဟာ အခုေခတ္မွာ ပိုၿပီး နည္းပါးလာေပမယ့္ ရွိေနၾကဆဲပါ။ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့တိုင္းျပည္ေတြမွာ ႏိုင္ငံေရးပိုင္းမွာ စစ္တပ္က တိုက္ရိုက္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနတဲ့သမိုင္းရွိပါတယ္။ ေအာင္ျမင္မႈရသြားၾကတဲ့ ပုန္ကန္မႈေတြဟာ အရွားပါးဆံုးပါပဲ။ ပုန္ကန္ထၾကြသူေတြဟာ စုစုစည္းစည္းျဖစ္ေအာင္ ဖြဲ႕စည္းဖို႔ခက္ခဲတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ အတြင္းမွာပါ၀င္ေနသူေတြဟာ ဆႏၵျပလႈပ္ရွားမႈေတြကို သိမ္းပိုက္စီစဥ္ထားၿပီးျဖစ္တယ္။ တစ္ဘက္ကလူေတြက အဖြဲ႕အစည္းထဲတိုး၀င္ထားၿပီး ႀကိဳတင္အကြက္ခ်တာေတြရိွပါတယ္။ သက္တမ္းဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုစာရွိလာၿပီျဖစ္တဲ့ ေတာင္အာဖရိက ဒီမိုကရက္တစ္ေခတ္မွာလည္း အဲဒီလို စမ္းသပ္မႈေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတယ္။ ထံုးစံအတိုင္း အာဏာကို ဆုပ္ကိုင္ထားခ်င္တဲ့အုပ္စုေတြဟာ ျပည္သူျပည္သားေတြကို ေၾကာင့္ၾကပူပန္ေစတယ္။ အာဖရိကအမ်ဳိးသားညီလာခံ(ANC)ပါတီ ဟာ လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားမႈကိုဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကတဲ့ (ရွည္ၾကာၿပီး ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းတဲ့)လႈပ္ရွားမႈေတြ ေအာင္ျမင္ၾကၿပီ လို႔ သက္ေသျပခ်င္ခဲ့တယ္။ လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားမႈအလြန္ေခတ္မွာ ႏိုင္ငံေရးပိုင္းကို အလံုးစံုလႊမ္းမိုးထားႏိုင္ခဲ့ၿပီ။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေအာင္ျမင္ခဲ့သူေတြဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕ လူမည္းအမ်ားစုဆိုတာ စာရင္းဇယားနဲ႔ တြက္ၾကည့္စရာမလိုပဲနဲ႔ကို ေနရာတိုင္းမွာ ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္လို႔ ANC က ဆိုတယ္။
လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားမႈေခတ္အလြန္ အခ်ိန္ဆြဲေနတဲ့ပ်ားရည္ဆမ္းကာလႀကီးဟာ အခုေတာ့ အဆံုးသတ္ဖို႔ လမ္းစျမင္လာရပါၿပီ။ လူျဖဴေတြစိုးမိုးခဲ့တဲ့ကာလအဆံုးသတ္သြားရင္ ပိုေကာင္းတဲ့ဘ၀ကိုရလာခဲ့မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေတာင္အာဖရိကလူမ်ဳိးေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြဟာ ဘာမွ မျပည့္စံုႏိုင္ေသးဘူး။ ဘ၀အေျခအေနေတြမွာ ေက်နပ္မႈမရႏိုင္ၾကေသးပါဘူး။ အဲဒီဖိစီးမႈေတြကို ျမင္သာတဲ့အျဖစ္အပ်က္ကေတာ့ တုိင္းျပည္ရဲ႕ အေရးပါတဲ့သတၳဳတြင္းလုပ္ငန္းမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ သပိတ္ေမွာက္မႈမွာပါ။ ေတာင္အာဖရိက အေနာက္ေျမာက္ ရပ္စတန္းဘာဂ့္ေဒသ၊ မာရီကာနာၿမိဳ႕အနီးက သတၳဳတြင္းမွာ သတၳဳတြင္းအလုပ္သမား ၃၄ ေယာက္ကို ရဲက သတ္ျဖတ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီအျဖစ္အပ်က္အၿပီးမွာ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း နဲ႔ ANC အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၀န္ႀကီး ေဂ် ႏိုင္းဒူး က Think Africa Press မွာ ေရးသားခဲ့တယ္။ မာရီကာနာ ရဲ႕ နာလန္မထူႏိုင္ေအာင္ရႈံးနိမ့္မႈဟာ ဘက္ေပါင္းစံုက ေခါင္းေဆာင္မႈရႈံးနိမ့္တဲ့လကၡဏာပါပဲ၊ ေတာင္အာဖရိကမွာ စိတ္အခ်ဥ္ေပါက္မႈက ႀကီးထြားလာေနပါၿပီတဲ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္ေတြ၊ ေက်းလက္ေဒသေတြနဲ႔ က်ဴးေက်ာ္စခန္းက လူေတြ အားလံုးက ခါးသီးမႈေတြျပည့္ေနၾကၿပီ။ ဒီမိုကေရစီဟာ သူတို႔အတြက္ ေကာင္းမြန္လတ္ဆတ္တဲ့သစ္သီးျဖန္႔ေ၀ေပးတာမ်ဳိးမဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ျမင္ေနရတာက အလြန္နည္းပါးတဲ့ လက္ေရြးစင္လူစုေတြသာ ျပံဳးေပ်ာ္ေနၾကပါတယ္။ မ်ားျပားလွတဲ့လူမည္းေခါင္းေဆာင္ေတြသာ သူတို႔ရဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္ေလးေတြကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး လူျဖဴေတြေနထိုင္တဲ့သီးသန္႔ေနရာေတြမွာ အာမာနီစတိုင္လ္ေနထိုင္ဖို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားၾကတယ္။ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနၾကတဲ့ ေတာင္အာဖရိက လူ႔အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ကာလရွည္ၾကာစြာပဲ ထိေတြ႕မႈမရွိၾကေတာ့ဘူး။

လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားမႈအဆံုးသတ္သြားၿပီး၁၈ႏွစ္တာကာလအတြင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲနယ္ပယ္ေတြမွာ ANC ကို အတိမ္းအေစာင္းျဖစ္ေအာင္လုပ္ႏိုင္စရာ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ရင္ဆိုင္စရာၿပိဳင္ဖက္ မယ္မယ္ရရမရွိေအာင္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားတာေၾကာင့္ပါ။ ေနာက္ဆံုးေရြးေကာက္ပြဲကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က က်င္းပခဲ့တဲ့အခါ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ANC ဟာ ေနရာ ၄၀၀ မွာ ၂၆၄ ေနရာ ေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္။ အဲဒီ အမ်ားစုအႏိုင္ရသူ သံုးပံုႏွစ္ပံုက တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ၾကမွာပါ။ ဘယ္သူမွေစာဒကမတက္ႏိုင္တဲ့ ANC ရဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈဟာ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ အဆံုးသတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ပါတီတြင္း အုပ္စုကြဲမႈေတြရွိႏုိင္ေသာ္လည္း အခြင့္အေရးအသစ္ကို ရွာေဖြႏိုင္မယ့္ ပါတီအျပင္အဆင္မ်ဳိးျဖစ္ေအာင္ သတိ၀ီရီယထားေနၾကတယ္။ ၾသဂုတ္လ သတ္ျဖတ္မႈေတြၿပီးတဲ့အခါ ANC လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ ဂ်ဴးလီးယပ္စ္ မာလီမာ က မာရီကာနာကို လာခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သတၳဳတြင္းလုပ္သားေတြရဲ႕မိသားစု၀င္ေတြကို ေျပာတယ္။ သမၼတ ဂ်က္ေကာ့ဘ္ဇူးမား ဟာ အဲဒီ အလုပ္သမား ၃၄ ဦး ေသဆံုးမႈမွာ တာ၀န္ရွိေနတယ္။ ဆႏၵျပလုပ္သားေတြရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈေတြကို ျပန္ၾကည့္သင့္တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ တာ၀န္ကေန ႏႈတ္ထြက္ေပးသင့္တယ္တဲ့။ တကယ္တမ္းႏႈတ္ထြက္လိုက္ရတာက မာလီမာပါ။ မာလီမာ ANC ကေန ထုတ္ပယ္ခံရပါတယ္။ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းကြဲျပားမႈျဖစ္ေအာင္လုပ္တယ္၊ အဖြဲ႕အစည္းကို နာမည္ဖ်က္တယ္ ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္နဲ႔ပါ။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ အဆင့္ျမင့္ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ အဖြဲ႕ခြဲတစ္ခုနဲ႔ မဟာမိတ္ယူၿပီး ဇူးမားကို ANC ရဲ႕ ဥကၠဌအျဖစ္ အစားထိုးေစခ်င္တာကို ဒီဇင္ဘာလ  အမ်ဳိးသားညီလာခံမွာ ထင္ထင္ရွားရွားသိေစခဲ့တယ္။ အစိုးရေရွ႕ေနတစ္ဦးရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ တျခားသတၳဳတြင္းလုပ္သားေတြကိုလည္း မာရီကာနာက ေသဆံုးလုပ္သား ၃၄ ဦး သတ္ျဖတ္ခဲ့သူေတြနဲ႔  အတူ စြဲခ်က္တင္အျပစ္ေပးေစခဲ့တာပါ။ ရဲတပ္သားအေရအတြက္ အမ်ားအျပား ဇူးမားက ေစလႊတ္ခဲ့တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေတြ႕မႈပိုမိုဆိုးရြားေစခဲ့တယ္ ဆိုတာေလာက္ပဲ အျပစ္တင္စကားေျပာခဲ့ပါတယ္။
Jacob Zuma
ပါတီတြင္း အုပ္စုကြဲမႈေတြနဲ႔ အေရးေပၚအေျခအေနေတြမွာ ANC ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဘယ္လို တုံ႔ျပန္လုပ္ေဆာင္ၾကလဲ။ မၾကာေသးခင္ကျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈမွာ သူတို႔ရဲ႕ တံု႔ျပန္မႈက ဘယ္လိုလဲဆိုတာ ၾကည့္ရေအာင္ပါ။ ၂၀၁၁ အကုန္ေလာက္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္လွဳိ႕၀ွက္ခ်က္ကို ေပါက္ၾကားေစတဲ့အေမးအေျဖတစ္ခုကို သတင္းစာတစ္ေစာင္က ေရးသားထုတ္ေ၀လိုက္ပါတယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈစြပ္စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိသမၼတ ဂ်က္ေကာ့ဘ္ဇူးမားကို လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ႏွစ္က ေမးျမန္းထားတဲ့ အေမးအေျဖပါ။ အဲဒီအေမးအေျဖေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ သတင္းေထာက္ေတြကို ျပင္းထန္တဲ့ျပစ္ဒဏ္ေပး၊ အေရးယူႏိုင္တဲ့ဥေပေဒ ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့အခါ ပါလီမန္ကို လႊမ္းမိုးႏုိင္တဲ့ ANC က သေဘာတူလက္ခံခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခု လတ္တေလာမွာ အစိုးရက လူမ်ဳိးစုေတြရဲ႕တရားမွ်တမႈအတြက္ လူမ်ဳိးစုေတြနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့တရားရုံး တရား၀င္ထားရွိဖို႔ ေထာက္ခံလိုက္တာပါ။ အဲဒီ ANC ရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖစ္တဲ့ လူမ်ဳိးစုတရားရုံးကိစၥဟာ လူမ်ဳိးစုေခါင္းေဆာင္ေတြကို သစၥာခံေအာင္၊ မဲမ်ားမ်ားရေအာင္ျပဳလုပ္တာပါ လို႔ ေလ့လာသူတခ်ဳိ႕က မွတ္ခ်က္ခ်ၾကတယ္။ မာလီမာလို အမိန္႔နာခံမႈမရွိ ေတာ္လွန္လိုတဲ့သူကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးေလာက ကေန ႏွင္ထုတ္ခံလိုက္ရမွာပါပဲ။ အဲဒီတံု႔ျပန္လႈပ္ရွားမႈေတြကို ၾကည့္ရတာဟာ ေတာင္အာဖရိကကို အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ အသြင္တူတဲ့ေခတ္တစ္ခုနဲ႔ ဦးေဆာင္ခ်င္ေနတာပါ။ ANC ဟာ သူ႔ရဲ႕ ပါတီ ပိုမိုႀကီးထြားအားေကာင္းလာေစမယ့္ ကစားပြဲမ်ဳိး မၾကာခဏ ကစားေနတာပါပဲ။ လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားမႈေခတ္စနစ္အၿပီးမွာ တျခားၿပိဳင္ဖက္ပါတီေတြဟာလည္း ANC လုိပဲ ကိုယ့္ရဲ႕ကိုင္ပိုင္အနာဂတ္ကိစၥေတြကိုပဲ အေလးထားမႈေတြ ေတြ႔ေနရတယ္။ မာရီကာနာက လြန္မင္းကုမၸဏီပိုင္ သတၳဳတြင္းဆႏၵျပမႈအၿပီး နယူးေယာက္တိုင္းမ္စ္သတင္းစာမွာ သတင္းေထာက္ လီဒီယာေပၚဂရင္းန္က ဒီလိုေရးသားခဲ့ပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ရုန္းကန္လႈပ္ရွားခဲ့တဲ့ေန႔ရက္ေတြမွာပါ၀င္တဲ့ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ ဆီယီရဲလ္ ရာမာဖိုစာဟာ ေနာက္ပိုင္းမွာ ANC ရဲ႕ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ရာထူးရရွိသြားၿပီး အခုဆိုရင္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာၾကြယ္၀ခ်မ္းသာတဲ့သူ၊ ေသဆံုးခဲ့တဲ့ အလုပ္သမား၃၄ဦးကိုဆန္႔က်င္တဲ့ သတၳဳတြင္းကုမၸဏီတစ္ခုရဲ႕ ဘုတ္အဖြဲ႕၀င္လူႀကီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနခဲ့ၿပီ လုိ႔ ေရးသားထားပါတယ္။ ရာမာဖိုစာက ျခြင္းခ်က္တစ္ခုရယ္လို႔မဟုတ္ပါဘူး။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈ၊ ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အာဏာကိုရွာေဖြႏိုင္မယ္ဆိုရင္ အေပးအယူေတြျပဳလုပ္ၾကဖို႔ ရွိေနၾကတယ္။ ေလ်ာ့ရဲပ်က္သုဥ္းလု၊ ရပ္တည္မႈေတြနဲ႔ ခရီးဆက္ေနၾကပါတယ္။

အလုပ္သမားဆူပူအံုၾကြမႈဟာ ေတာင္အာဖရိကအတြက္ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ေတာ္လွန္ေရးမ်ဳိးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါဘူး။ ဆႏၵျပရာမွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ေခါင္းေဆာင္ေတြမွာ ႏိုင္ငံ့အာဏာအတြက္ စနစ္တက်ပံုစံခ်ခဲ့ၾကတာမရွိတာျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံ့အာဏာကို ဆုပ္ကိုင္ဖို႔ႀကိဳးစားခဲ့မယ္ဆိုရင္လည္းပဲ လံုး၀အေရးနိမ့္မွာပါပဲ။ ဘယ္လိုအျဖစ္အပ်က္ေတြ ထပ္ျဖစ္လာဦးမလဲဆိုတာဟာ ANC ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈေတြရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ နဲ႔ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းေတြကို ဘယ္လိုသံုးသပ္သလဲ၊ တျခားႏိုင္ငံေရးသမားေတြပါ အဲဒီလိုႀကိဳးစားလာႏိုင္မလား ဆိုတဲ့အေျခအေနေတြေပၚ မူတည္ေနပါတယ္။ အလုပ္သမားဆူပူအံုၾကြမႈေတြသာ က်ယ္ျပန္႔မယ္။ ဆက္ၿပီးတည္ရွိေနဦးမယ္ဆိုရင္ ေတာင္အာဖရိက ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအရည္အေသြးအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိလာႏိုင္မွာပါ။ ANC ေၾကာက္ရြံ႕တဲ့ အထူးအခြင့္အေရး နဲ႔ ပစၥည္းဥစၥာဆံုးရႈံးမႈ၊ လႊတ္ေတာ္ထဲကေနရာခိုင္ခံ့မႈေတြကို အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစႏိုင္မွာပါ။ အျဖစ္အပ်က္၊ အစိတ္အပိုင္းေတြ အားလံုးေပါင္းစပ္ၿပီး ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္လို အျပည့္အစံု ရုပ္လံုးေပၚလာတဲ့အခါမွာ လူနည္းစုအာဏာယူ အုပ္ခ်ဳပ္ထားတဲ့အစိုးရေခတ္မ်ဳိးကို ဦးတည္ေနတာကိုပဲ ေတြ႕လာရမွာပါ။ အာဏာကိုထိပါးၿခိမ္းေျခာက္မႈေပၚထြက္လာရင္ ေခ်မႈန္းပစ္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းမယ့္အေျခအေနေတြ ျမင္ေနရပါတယ္။ အဲဒီလမ္းေၾကာင္းဟာ ရုရွား၊ အာေမးနီးယား၊ ယူကရိန္း၊ ဗင္နီဇြဲလား၊ နီဂါရာဂြာ နဲ႔ ဘင္ဂူ၀ါ မာသာရီခါ လက္ထက္ ေမာ္လ၀ီႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ႏုနယ္ငယ္ရြယ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီေတြနဲ႔ အတူတူပါပဲ။ 
ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာမႈေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ဒီလိုအေျဖထုတ္ေပးေနေပမဲ့လည္း၊ မလြဲမေသြျဖစ္မယ္လို႔ေတာ့ မဆိုႏိုင္ပါဘူး။ ANC ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းဟာ သူတို႔ရဲ႕ အနာဂတ္ အထူးအခြင့္အေရး နဲ႔ အာဏာအတြက္ ကာကြယ္ဖို႔မႀကိဳးစားေတာ့ဘူး။ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ကို ကူညီႏိုင္မယ့္ ပိုေကာင္းတဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ေရွ႕ဆက္ဖို႔ပဲ ႀကိဳးစားလာႏိုင္မယ္လို႔လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါေသးတယ္။    ။
Source : Worrying about South Africa by Jay Ulfelder

ေဆာင္းပါးရွင္ Jay Ulfelder ဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရးသိပၸံသုေတသနပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ စတန္းဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္ကေန ေဒါက္တာဘြဲ႕ရရွိခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးမၿငိမ္သက္မႈ၀န္တာခြန္အား(Political Instability Task Force) ဆိုတဲ့ စီမံကိန္းမွာ ၁၀ႏွစ္ၾကာ သုေတသနဒါရိုက္တာအျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တယ္။ သုေတသနေဆာင္းပါေတြေရးသားခဲ့ပါတယ္။ Dilemmas of Democratic Consolidation A Game-Theory Approach စာအုပ္ဟာ ဒီမိုကေရစီေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးအတြက္ အထူးစိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတဲ့ စာတစ္အုပ္ပါ။ ဒီမိုကရက္တစ္က်ရႈံးမႈေတြကို ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အထိ (ဆိုက္ပရပ္စ္၊ ဖီဂ်ီ၊ စပိန္၊ ထိုင္း၊ ယူကရိန္း နဲ႔ ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံေတြရဲ႕) ေခတ္ေျပာင္းကာလေတြအေၾကာင္း သုေတသနအခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ကိုးကားေရးသား ထားပါတယ္။

No comments: