Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Friday, October 15, 2010

ေတာ္လွန္ေရးသမား၊ အၾကမ္းဖက္သမား .. ဘယ္လုိကြာျခား

ေတာ္လွန္ေရးသမားတစ္ဦးနဲ႔ အၾကမ္းဖက္သမားတစ္ဦးရဲ႕ကြာျခားခ်က္အစစ္အမွန္ေတြကို လူနည္းနည္းကပဲ နားလည္ ၾကပါတယ္၊ ျဖစ္ရပ္ေတြအမ်ားႀကီးမွာ ေတာ္လွန္ေရးသမားကို အၾကမ္းဖက္သမားတစ္ေယာက္လို႔ တံဆိပ္တပ္လိုက္ၾက တယ္၊ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ အၾကမ္းဖက္သမားကို ေတာ္လွန္ေရးသမားလို႔ ထင္ျမင္ယူဆၾကတယ္၊ တကယ္တမ္းမွာ အဲဒီအေခၚအေ၀ၚႏွစ္ခုအခ်င္းခ်င္း ကြာျခားခ်က္ကဆန္႔က်င္ဘက္ပါ၊ ေတာ္လွန္၊ အၾကမ္းဖက္ ဒီအမ်ဳိးအစားႏွစ္ခုလံုးရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကိုအဆံုးအျဖတ္ေပးတဲ့ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းေတြဟာ အင္မတန္ကြဲျပားေနၾကပါတယ္။

ရိုးရိုးရွင္းရွင္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အၾကမ္းဖက္သမားတစ္ဦးဟာ တျခားလူေတြ၊ ဂိုဏ္း၊ အဖြဲ႔အစည္း၊ အစိုးရေတြကို သူတို႔ရဲ႕ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ေတြအတိုင္း လက္ခံလိုက္နာလာေအာင္ တရားဥပေဒနဲ႔ မညီတဲ့ အားကိုသံုးမယ္၊ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္တယ္၊ အတင္းအဓမၼတိုက္တြန္းတယ္၊ အၾကမ္းဖက္သမားတစ္ဦးဟာ သူလက္ခံထားတဲ့အဆင့္ကိုရဖို႔ လႈပ္ရွားမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးထဲက နည္းတစ္ခုခုနဲ႔ႀကိဳးစားတယ္၊ က်ဳးလြန္တယ္၊ သူတို႔ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြရဲ႕အခ်ိန္အမ်ားစုမွာ ဥပေဒကေန ဆန္႔က်င္ေဖာက္ထြက္ေနၾကတယ္။


အျခားတစ္ဖက္မွာဆိုရင္ ေတာ္လွန္ေရးသမားတစ္ဦးကလည္း လူေတြကို သူခံယူထားတဲ့ သေဘာထားအတိုင္း လက္ခံလာေအာင္ ေျပာင္းလဲဖို႔ႀကိဳးစားတာပါပဲ၊ ဒါေပမဲ့ အၾကမ္းဖက္တဲ့နည္းမပါပါဘူး၊ အားကိုမသံုးပါဘူး၊ အက်ဳိးသင့္အေၾကာင္းသင့္ ဆင္ျခင္ပိုင္းျဖတ္မႈ၊ ယံုၾကည္ခ်က္ျပင္းျပမႈ၊ ရိုးသားမႈ၊ ဒါေတြကိုပဲ အားအျဖစ္ အသံုးျပဳပါတယ္၊ လူေတြရဲ႕အျမင္ကိုေျပာင္းလဲဖို႔ ႀကိဳးစားရာမွာ အင္အားမသံုးပဲ လူေတြကို သူတို႔ရဲ႔ျပဳမူ ေဆာင္ရြက္မႈ၊ အေတြးအေခၚေတြ ကိုယ္တိုင္နားလည္သေဘာေပါက္လာေစၿပီး ေျပာင္းလဲဖို႔ပဲႀကိဳးစားပါတယ္။
အႀကမ္းဖက္သမားကေတာ့ လူေတြကို သတ္ျဖတ္ျခင္းနဲ႔ ပိုင္ဆိုင္တဲ့ပစၥည္းဥစၥာေတြဖ်က္ဆီးျခင္းက သူလိုခ်င္တာကိုရဖို႔ လိုက္နာက်င့္သံုးရမယ့္နည္းလမ္းလို႔ ယံုၾကည္ထားတယ္၊ သူ႕ရဲ႕၀ါဒနဲ႔ေသြဖီသူေတြကို နားလည္လက္ခံလာေအာင္ ႀကိဳးစားဖို႔ထက္ ရွင္းလင္းပစ္လိုက္တာကပဲ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းလို႔ သူယံုၾကည္တယ္၊ ေတာ္လွန္ေရးသမားက အျခားတစ္ဖက္ကပါ၊ လူေတြကိုသတ္ျဖတ္တာကို ေျဖရွင္းရမယ့္နည္းလမ္းလို႔ သူမယံုၾကည္ဘူး၊ ဖ်က္ဆီး/သတ္ျဖတ္ အဲဒီနည္းလမ္းေတြမွာ ဘယ္ေတာ့မွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳပါဘူး။

အဲဒီအခ်က္အလက္ေတြၾကည့္ၿပီး အၾကမ္းဖက္သမားဟာ ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈေျမာက္တဲ့လုပ္ရပ္ေတြနဲ႔ လူေတြကို ေသြးေဆာင္ တယ္၊ လူေတြကိုဖ်က္ဆီးတယ္၊ ေတာ္လွန္ေရးသမားက ကမၻာႀကီးကိုေျပာင္းလဲဖို႔ႀကိဳးစားရာမွာ ေသြးေဆာင္ဖို႔ သူ စိတ္မ၀င္စားဘူး၊ သူကိုယ္တိုင္ပဲ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳတယ္ဆိုတာ သိသာျမင္သာေစပါတယ္။

အၾကမ္းဖက္သမားဟာ မိမိကိုယ္တိုင္ တကိုယ္ေကာင္းဆန္ဆန္လည္း ဆံုးျဖတ္တတ္ပါေသးတယ္၊ ကမၻာႀကီးကို ေျပာင္းလဲဖို႔ႀကိဳးစားေနသူလို႔ ကိုယ္တိုင္ပဲတံဆိပ္တပ္လိုက္ပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ သူေျပာင္းလဲလိုတဲ့ ကမၻာႀကီးက သူနဲ႔ ေနသားတက်ျဖစ္မဲ့၊ သူ႕စိတ္ႀကိဳက္ကမၻာမ်ဳိးျဖစ္ေနပါတယ္၊ အၿမဲလိုလို ကမၻာႀကီးက ဘယ္လိုပံုစံျဖစ္ေနသင့္တယ္ဆိုတဲ့ လြဲမွားတဲ့စိတ္ကူးသာရွိေနတတ္ပါတယ္၊ ေတာ္လွန္ေရးသမားက တစ္ေယာက္တည္းအျမင္နဲ႔ သူ႔အတြက္ပဲ မေတြးပါဘူး၊ ကမၻာထဲက လူေတြအားလံုးအတြက္ ေလးေလးစားစား ရွိတယ္၊ ျဖန္႔က်က္ေတြးပါတယ္၊ ကမၻာႀကီးကို ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ေနရာ၊ ေနသာတဲ့ေနရာျဖစ္လာဖို႔ပဲ အျမဲကူညီေနေလ့ရွိပါတယ္။

အၾကမ္းဖက္သမားေတြ ဘာေၾကာင့္အၾကမ္းဖက္တာလဲ .. ဘယ္လိုအႀကမ္းဖက္တာလဲ ဆိုတာ စိတ္၀င္စားစရာေတာ့ေကာင္းေနပါတယ္။

အၾကမ္းဖက္သမားေတြ ... ဘာေၾကာင့္ ... ဘယ္လို ...
(၁၈၀၀-၁၈၉၉)
ယူအက္စ္ - ၁၈၆၅-၁၈၇၇ခုႏွစ္ - ေငြ၀ယ္ကၽြန္ေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕တြဲဖက္ ျပည္သူ႔သမၼတပါတီ၀င္ ၃၀၀၀ေက်ာ္ ကို Ku Klux Klan၊  အဖြဲ႔သားေတြနဲ႔ ေဒသခံလူျဖဴအၾကမ္းဖက္သမားအစုအဖြဲ႕ေတြ သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္၊ Ku Klux Klan၊  The Klan ဆိုတဲ့အဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီး KKK လို႔လည္း လူသိမ်ားၾကတယ္၊ ေခတ္သံုးေခတ္နဲ႔ KKK အဖြဲ႕အစည္း အားၾကီးခဲ့ၾကတယ္၊ သူတို႔ရဲ႕အ၀တ္အစားက အျဖဴေရာင္ကေတာ့ပံု ေခါင္းေဆာင္းမ်က္ႏွာဖံုးနဲ႔ အျဖဴေရာင္ျခံဳထည္ပါပဲ၊ လူျဖဴ၊ လူမည္းကိစၥေတြမွာလည္း ပါ၀င္ခဲ့တယ္၊ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ သတ္ျဖတ္တာေတြလုပ္ခဲ့ၾကတယ္။
ရုရွားအင္ပါယာ - ၁၈၈၁ ခုႏွစ္ - Narodnaya Volya(လူမ်ားရဲ႕စိတ္ဆႏၵ)လို႔ အမည္ေပးထားတဲ့  အဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီး ရုရွားႏိုင္ငံရဲ႕ ဘုရင္အလက္ဇန္းဒါး II ကို လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့မႈမွာ နာမည္ႀကီးပါတယ္၊ အဲဒီအဖြဲ႔အစည္းဟာ ျပည္သူကိုယ္စားျပဳဖို႔ ေပၚေပါက္လာတယ္လို႔ေၾကြးေၾကာ္တယ္၊ လြတ္လပ္စြာ ေဟာေျပာခြင့္/ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခြင့္/ စုရုံးခြင့္ေတြကိုေတာင္းဆိုတယ္၊ ျပည္သူကိုယ္စားျပဳ ကိုယ္ပိုင္အစိုးရ ေတာင္းဆိုတယ္၊ စစ္တပ္ကိုျပည္သူ volunteer ေတြနဲ႔ပါ၀င္ဖြဲ႔ထားတဲ့ အျမဲတမ္း စစ္တပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလိုတယ္၊ ဘုရင္ အလက္ဇန္းဒါး II ဟာ ပိုလန္ႏိုင္ငံဘုရင္၊ ဖင္လန္ႏိုင္ငံျမိဳ႕စားလည္းျဖစ္တယ္။
ဆြဇ္ဇာလန္ - ၁၈၉၈ စက္တင္ဘာ ၁၀ရက္ - ၾသစတီယားဧကရီ၊ ဟန္ေဂရီဘုရင္မ Elisabeth of Bavaria ကို မင္းမဲ့၀ါဒီသမား လူအီဂ်ီလာခ်ီနီဆိုသူ က ဆြဇ္ဇာလန္မွာ ခြ်န္ထက္တဲ့ဓါးနဲ႔ ႏွလံုးတည့္တည့္ထိုးစိုက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ပါတယ္၊ သူ တကယ္ သတ္ျဖတ္လိုတာက ဘုရင္ကို လို႔ဆိုတယ္၊ ၾသစႀတီးယား-ဟန္ေဂရီ ႏွစ္ႏိုင္ငံဘုရင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အတြင္း သမိုင္း၀င္ အမွတ္တံဆိပ္ပမာ နာမည္ေက်ာ္လွတဲ့ မင္းသမီးပါ၊ ဘိုဟီးမီးရားဘုရင္မ၊ ခရိုေအးရွားဘုရင္မလို႔လည္း နာမည္ႀကီးလွပါတယ္။
(၁၉၀၀-၁၉၆၉)

ေမာ္ရိုကို - ၁၉၀၄ ေမ ၁၈ရက္
- ဂရိ-အေမရိကန္လူခ်မ္းသာႀကီးအိုင္ယြန္ပါးဒီကားရစ္နဲ႔ ခရြမ္း၀ဲလ္ဗာလီဟာ ေမာ္ရိုကိုမွာ ျပန္ေပးဆြဲခံခဲ့ရတယ္၊ ျပန္ေပးဆြဲသူ ေရဆူလီအာရပ္ဘ္လူမ်ဳိးစု၀င္ ေရဆြန္နီက အင္မတန္ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ၾကတဲ့ ဆူလ္တန္ဘုရင္နဲ႔ ေမာ္ရိုကိုေတာ္၀င္မ်ဳိးဆက္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ Mulai Abd al-Aziz IV တို႔ ဆီက ျပန္ေပးေငြ ေဒၚလာ ၇ေသာင္း ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။

ရုရွား -၁၉၀၄ ဇြန္ ၁၆ရက္
-  ရုရွားဘုရင္ခံဗိုလ္ခ်ဳပ္ နီကိုလိုင္အီဗန္ႏိုဗစ္ခ်္ေဘာ့ဘရီေကာဗ့္ကို ဖင္လန္ႏိုင္ငံသား အမ်ဳိးသား၀ါဒီသမား ယူဂ်န္ေရွာန္မန္းက ဖန္လန္ႏိုင္ငံ၊ ဟဲလ္စင္ကီးၿမိဳ႕ေတာ္လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အဦးမွာ လုပ္ၾကံ သတ္ျဖတ္ခဲ့ပါတယ္၊ ေဘာ့ဘရီေကာဗ့္ကိုလုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈဟာ ဖင္လန္ႏိုင္ငံေရးသမားေတြအၾကား ေမးခြန္းထုတ္စရာ ထိပ္ဆံုးကကိစၥရပ္ျဖစ္ခဲ့တယ္၊ ေရွာန္ကို ဒီေန႔အထိဖင္လန္ႏိုင္ငံရဲ႕သူရဲေကာင္းအျဖစ္ဆံုးျဖတ္ထားၾကဆဲပါပဲ။

ၾသစၾတီးယား-ဟန္ေဂရီ ၁၉၁၄ ဇြန္ ၂၈ ရက္ - ၾသစႀတီးယားဂရန္းၿမိဳ႕စားႀကီး ဖရန္႔ဇ္ဖာဒီနန္နဲ႔ ဇနီးသည္တို႔ဟာ ဆာရာေယဗိုၿမိဳ႕မွာလုပ္ၾကံခံခဲ့ရတယ္။ ေဘာစ့္နီးယား-ဟာဇီဂိုးဗီးနားေဆးရုံဖြင့္ပြဲတစ္ခုကို ဧည့္သည္ေတာ္အျဖစ္ တက္ေရာက္ၾကခ်ိန္ ကားနဲ႔အလာ လမ္းမွာပဲ Young Bosnia အဖြဲ႔၀င္လူငယ္ နဲလ္ဒဲရ္ကိုခ်ာဗရီႏိုဗစ္က လက္ပစ္ဗံုး တစ္လံုးကို ၿမိဳ႕စားႀကီးရဲ႕ကားထဲအရွိန္နဲ႔ ပစ္သြင္းလိုက္ပါတယ္၊ ဗုံးက ၁၀စကၠန္႔ေနာက္က်သြားၿပီး ေနာက္ကားတစ္စင္းရဲ႕ ဘီးနားမွာေပါက္ကြဲသြားခဲ့တယ္၊ ဒဏ္ရာရသူေတြရွိခဲ့တယ္၊ အဲဒီလူငယ္က အသင့္ယူလာတဲ့ ဆိုင္ယာႏိုက္အဆိပ္ေဆးျပားကို မ်ဳိခ်ၿပီး ျမစ္ထဲခုန္ဆင္းေပမဲ့ ေဆးျပားကရက္လြန္ေနသလို ျမစ္ကလည္း မနက္ခဲ့ပါဘူး၊ အဲဒီလူငယ္ကို ရဲကဖမ္းမိခဲ့တယ္၊ ၿမိဳ႔စားၾကီးက လြတ္ေျမာက္သြားခဲ့တယ္၊ သူ ေအာ္ဟစ္ပါတယ္၊ “ဧည့္သည္ေတြကို ဗံုးနဲ႔ဧည့္ခံသလား” လုိ႔ တာ၀န္ရွိသူေတြကို ႀကိမ္းေမာင္းခဲ့တယ္၊ ဒဏ္ရာရသူေတြကို ၾကည့္ရႈဖို႔ ေဆးရုံကိုဆက္ၿပီးအသြားမွာ ကားေမာင္းသူရဲ႕လမ္းအေရြးမွားမႈေၾကာင့္ လမ္းခုလတ္မွာ လုပ္ၾကံသူေတြ အၾကံအထေျမာက္ေစဖို႔ ျဖစ္သြားခဲ့တယ္၊ Young Bosnia နဲ႔ Black Hand အဖြဲ႔သား ေနာက္ထပ္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ အသက္၁၉ႏွစ္အရြယ္ ဆားရ္ဘီးယန္းလူမ်ဳိး ဂါဗရီလိုပရင္စီးပ္ဟာ FN Model 1910၊ .32 ACP အိပ္ေဆာင္ ပစ္စတိုေသနတ္နဲ႔ ဖရန္႕ဇ္ဖာဒီနန္ရဲ႕လည္ပင္း၊ ဇနီးဆိုဖီရဲ႕၀မ္းဗိုက္ပိုင္းေတြပစ္ခတ္ခဲ့တယ္၊
ကယ္ဆယ္ဖို႔လူေတြေရာက္လာတဲ့ အခ်ိန္ထိ ဖရန္႔ဇန္ဖာဒီနန္ အသက္ရွင္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ဇနီးသည္ကို “ဒါလင္ ေသလို႔မျဖစ္ဘူး၊ ငါတို႔ကေလးေတြအတြက္ အသက္ရွင္ေပးပါ” လို႔ တဖြဖြ ေျပာဆိုေနခဲ့ပါတယ္၊ မိနစ္ပိုင္းအတြင္း သူ ေသဆံုးသြားခဲ့ၿပီး ဆိုဖီကေတာ့ ေဆးရုံ အသြားလမ္းခုလတ္မွာပဲ ေသဆံုးသြားခဲ့ပါတယ္၊ ပရင္စီးပ္လည္း ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ေသနတ္နဲ႔ပစ္သတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေပမဲ့ ေသနတ္ကိုတစ္စံုတစ္ေယာက္က ဆြဲယူသိမ္းဆည္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး ပထမလူငယ္လိုပဲ ဆိုင္ယာႏိုက္ေဆးျပား မ်ဳိခ်ခဲ့တယ္၊ ပ်ဳိ႕အန္ခဲ့တာနဲ႔ မေသခဲ့ပါဘူး၊  ပရင္စီးပ္ကိုဖမ္းဆီးမိခဲ့ၿပီး ေသဒဏ္ေပးဖို႔ အသက္မျပည့္ေသးတဲ့အတြက္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္၂၀ အျမင့္ဆံုးပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့တယ္၊ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ၿပီး ၃ႏွစ္နဲ႔ ၁၀လ အၾကာ တဲရဲဇင္ေထာင္ထဲမွာ ေသဆံုးခဲ့ပါတယ္၊ အဲဒီျဖစ္ရပ္ဟာ ပထမကမၻာစစ္ျဖစ္ပြားဖို႔ ေသနတ္ေမာင္းျဖဳတ္ခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ သမိုင္းမွာ နာမည္ဆိုးနဲ႔ေက်ာ္ၾကားခဲ့ရတယ္။

ယူအက္စ္ - ၁၉၂၀ စက္တင္ဘာ ၁၆ရက္
- wall street ဗံုးခြဲတိုက္ခိုက္မႈပါ၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႔ေတာ္ရဲ႕ စီးပြားေရး ရပ္ကြက္ FiDi မွာ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီ ၁မိနစ္ က ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္၊ ၃၈ ဦးေသဆံုးၿပီး လူေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရခဲ့ၾကတယ္၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈအမ်ားစုမွာ အီတလီမင္းမဲ့၀ါဒီသမားေတြရဲ႕တိုက္ခိုက္မႈလို႔ ယူဆခဲ့ၾကၿပီး ၂၉ေယာက္ေျမာက္  အေမရိကန္သမၼတ ၀ါရင္းဂ်ီဟားဒင္းလက္ထက္မွာေတာ့ ဆိုဗီယက္က ႀကိဳးကိုင္ခိုင္းေစခဲ့တာျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကတယ္၊ ေနာက္ေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ USA လုပ္တယ္လို႔ နာမည္တပ္ျပန္တယ္၊ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္မွာ ဖက္ဒရယ္စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဗ်ဴရိုရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြမွာ ယူနီယံရုရွားအလုပ္သမားအဖြဲ႔၊ IWW၊ ကြန္ျမဴနစ္ စတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြလို႔ ယူဆၾကတယ္၊ ေနာက္ဆံုး စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြမွာေတာ့ အီတလီမင္းမဲ့၀ါဒီသမားေတြ ဒါမွမဟူတ္ အီတလီအၾကမ္းဖက္သမားေတြလို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ျဗိတိသွ်အမိန္႔အရပါလက္စတိုင္း - ၁၉၂၀-၁၉၄၈
- ၁၉၂၀ ပါလက္စတိုင္းအဓိကရုဏ္း(Nabi Musa အဓိကရုဏ္း)လို႔ နာမည္ႀကီးပါတယ္၊ အဲဒီအဓိရုဏ္းဟာ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးေတြရဲ႔တည္ရွိမႈမွာ ၂၈ႏွစ္ၾကာ အႀကီးအက်ယ္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္။
King David Hotel after Bombing
၁၉၄၆ ဇူလိုင္ ၂၂ရက္ေန႔ မွာ ေဂ်ရုစလင္ၿမိဳ႕ေတာ္ King David ဟိုတယ္မွာ ဂ်ဴးအမ်ဳိးသားလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ ဇီယြန္နစ္နဲ႔ ေျမေအာက္အဖြဲ႔အစည္းအားဂန္တို႔က ဗံုးခြဲတိုက္ခိုက္ခဲ့ပါတယ္၊ အဲဒီဟုိတယ္ဟာ ပါလက္စတိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျဗိတိသွ် စစ္တပ္ရုံးခ်ဳပ္ရုံးစိုက္တဲ့ေနရာျဖစ္တယ္၊ ၿဗိတိသွ်တပ္သား ၉၁ေယာက္နဲ႔ အရပ္သားေသဆံုးမႈေတြရွိခဲ့တယ္။

ယူအက္စ္ ၁၉၄၀-၁၉၅၆
- ေဂ်ာ့ခ်္မက္တက္စကီးဟာ “ဗုံးခြဲအရူး” လို႔ နာမည္ၾကီးတယ္၊ အဲဒီ ဗံုးခြဲအရူး မက္တက္စကီးဟာ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ၁၆ ႏွစ္လံုးလံုး ျပဇာတ္ရုံ၊ စာၾကည့္တိုက္၊ ေလဆိပ္၊ ကားဂိတ္၊ ရထားဂိတ္၊ အစိုးရရုံးေတြမွာ ဗံုးေပါင္း ၃၀ေက်ာ္ တစ္ေယာက္တည္း လွည့္ၿပီးခြဲေနခဲ့ပါတယ္၊ မက္တက္စကီးဟာ ကုမၸဏီေပၚမွာ မုန္းတီးခဲ့တဲ့ စိတ္အခံေၾကာင့္ တိုက္ခိုက္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့တာပါ၊ ပထမကမၻာစစ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ယူအက္စ္ေရတပ္ထဲ၀င္ခဲ့ၿပီး လွ်စ္စစ္ကၽြမ္းက်င္အျဖစ္အလုပ္လုပ္ခဲ့တယ္၊ ေနာက္ ဇာတိကိုျပန္ခဲ့ၿပီး ယူအက္စ္ရဲ႕ အႀကီးဆံုးလွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီ ConEdison မွာ စက္ျပင္ဆရာအျဖစ္လုပ္ခဲ့တယ္၊ ဘြိဳင္လာအိုးေပါက္ကြဲခဲ့တာေၾကာင့္ အဆုတ္ထဲ အေငြ႔ေတြ၀င္ေရာက္ကာ အလုပ္မွ လစာနဲ႔ ၂၆ပတ္ခန္႔ နားေနခဲ့ရတယ္၊ ေနာက္ပိုင္းမွာ အဲဒီအလုပ္ကိုဆံုးရႈံးခဲ့ရတယ္၊ အလုပ္မွ ထိခိုက္မႈေၾကာင့္ နမိုးနီးယားရခဲ့ၿပီး တီဘီေရာဂါဆက္ၿပီးျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္၊ အလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကးအတြက္ တိုင္ၾကားေတာင္းခံခဲ့ေပမဲ့ ကုမၸဏီက ျငင္းဆန္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ ConEdison ကုမၸဏီကိုအလြန္အမင္းမုန္းတီးခဲ့တယ္၊ ပထမဆံုးဗံုးကို ၁၉၄၀ ႏို၀င္ဘာ ၁၆ရက္ေန႔မွာ ConEdison ပင္မလွ်ပ္စစ္ဌာနမွာ ခ်ထားခဲ့တယ္၊ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဗံုးခြဲမႈေတြ ဆက္တိုက္လုပ္ခဲ့တယ္၊ သတင္းစာတိုက္ေတြကိုပါ ျခိမ္းေျခာက္စာေတြ ေရးသားခဲ့တယ္၊ ၁၉၄၁ ဒီဇင္ဘာမွာ ဒုတိယကမၻာစစ္ထဲ အေမရိကန္ပါ၀င္လာခဲ့ေတာ့ ရဲဌာနကို စာလံုးမဲၾကီးေတြနဲ႔စာေရးပို႔ခဲ့ပါတယ္၊ “စစ္ပြဲအတြင္း ကြ်န္ေတာ္ ဗံုးေတြကို ျပဳလုပ္မွာ မဟုတ္ဘူး၊ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕မ်ဳိးခ်စ္စိတ္က ဒီလိုဆံုးျဖတ္ဖို႔ ခိုင္းေစခဲ့တာျဖစ္တယ္၊ စစ္ပြဲၿပီးရင္ေတာ့ ConEdison ကို တရားမွ်တတဲ့ဘက္ေရာက္ေစဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ျပန္လာဦးမယ္၊ သူတို႔ရဲ႕ တာ၀န္မဲ့တဲ့လုပ္ရပ္အတြက္ သူတို႔ျပန္ၿပီးေပးဆပ္ရဦးမွာပဲ. F.P”  လုိ႔ ေရးသားခဲ့တယ္၊ အမႈေပါင္း ၄၇မႈနဲ႔ တရားစြဲခံရတယ္၊ သူ႔ရဲ႕ ျခိမ္းေျခာက္စာတိုင္းမွာ F.P လို႔ အဆံုးသတ္ေရးထားတာနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး စုံေထာက္ေတြကစစ္ေဆးေမးျမန္းတဲ့အခါ သူက Fair Play ပါလို႔ ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္၊ နယူးေယာက္ Fishkill Correctional Facility အက်ဥ္းေထာင္မွာ အက်ဥ္းက်ခံရၿပီး ၁၉၇၃ မွာ Creedmoor စိတ္ေရာဂါကုစင္တာကိုေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရတယ္၊ အဲဒီႏွစ္မွာပဲ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္၊ ရဲဌာနနဲ႔ သတင္းစာတိုက္ေတြဆီကို စာေပါင္း ၉၀၀ ေရးသားေပးပို႔ခဲ့တယ္၊ အက်ဥ္းေထာင္ကလြတ္လာခဲ့ၿပီး ႏွစ္၂၀ အၾကာ အသက္ ၉၀ မွာ ေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။

ဆီးရီးယား ၁၉၄၉ ၾသဂုတ္ ၅ ရက္
- ဇူလိုင္လ ၂၀ရက္ေန႔က လူစန္းညီလာခံမွာ အစၥေရး-ဆီးရီးယားတို႔ ၁၉၄၉ စစ္ေျပၿငိမ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကၿပီးတဲ့အခ်ိန္နဲ႔တိုက္ဆိုင္စြာပဲ အေနာက္ႏိုင္ငံဆန္႔က်င္ေရး အမ်ဳိးသားအင္အားစုေတြက ဂ်ဴးဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ ပိုမိုလႈပ္ရွားလာၿပီး ဒမတ္စ္စကပ္ၿမိဳ႔ေတာ္ မေနာရွားဆီးနေဂါန္ ဂ်ဴးရပ္ကြက္ထဲကို လက္ပစ္ဗံုးေျမာက္မ်ားစြာပစ္သြင္းခဲ့တယ္၊ ဂ်ဴးလူမ်ဳိး၊ ကေလးငယ္ေတြအပါအ၀င္ ၁၂ ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ၃၀ခန္႔ ဒဏ္ရာရခဲ့ၾကတယ္။

ဆိုက္ပရပ္စ္ ၁၉၅၆ ဇြန္ ၁၆ ရက္
- ဆိုက္ပရပ္စ္ႏိုင္ငံ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ နီကိုစီးရာမွာ လူတစ္ဦးက ဗံုးခြဲတိုက္ခိုက္တာေၾကာင့္ ၆ ဦး ဒဏ္ရာရခဲ့ပါတယ္၊ နီကိုစီးရာဟာ တူရကီျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ဆိုက္ပရပ္စ္ ျဖစ္ၿပီး ဆိုက္ပရပ္ကၽြန္းဟာ အဲဒီအခ်ိန္က ဂရိဆိုက္ပရပ္စ္နဲ႔ တူရကီဆိုက္ပရပ္စ္ဆိုၿပီး ေျမာက္ပိုင္း၊ ေတာင္ပိုင္း ၂ပိုင္းကြဲခဲ့ပါတယ္။

လက္ဘႏြန္ ၁၉၅၈ ၾသဂုတ္ ၁၅ရက္
-  ၿမိဳ႔ေတာ္ေဘရြတ္မွာ ဗံုးတစ္လံုးခြဲခဲ့ၿပီး လူ ၃ ဦးေသဆံုးခဲ့ပါတယ္၊ အဲဒီဗံုးေၾကာင့္ ၁၀ဦးခန္႔ ထပ္မံဒဏ္ရာရခဲ့ၿပီး အဲဒီေန႔က အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွာအၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈေတြ အဆံုးသတ္ေစေရးအတြက္ ယူအန္အေထြေထြအစည္းအေ၀းမွာ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာေနၾကတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္တယ္။

ဗီယက္နန္ - ၁၉၆၅ ဇြန္ ၂၆ ရက္
- ဟိုခ်ီမင္းၿမိဳ႕ေတာ္ ဆိုင္ဂံုျမစ္ထဲက ေရေပၚစားေသာက္ဆိုင္မွာ ၂ ႀကိမ္ ဗံုးခြဲပါတယ္၊ ပထမတႀကိမ္မွာ လူေပါင္း ၂၃ ဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ဗံုးကြဲခ်ိန္မွာ အေမရိကန္အမ်ဳိသမီးတစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့တယ္၊ လူေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ဒဏ္ရာရခဲ့ပါတယ္။

ဂရိ - ၁၉၆၇ ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ရက္
- ရိုေဒါစ့္ဂရိကၽြန္းအနီး British European Airways Flight 284 ေပါက္ကြဲခဲ့ၿပီး ေျမထဲပင္လယ္ထဲကို ပ်က္က်ခဲ့တယ္၊ ခရီးသည္ေတြနဲ႔ ေလယာဥ္အမႈထမ္း ၆၆ ဦးလံုး ေသဆံုးခဲ့ပါတယ္၊ ခရီးသည္တစ္ေယာက္ရဲ႕ထိုင္ခံုေအာက္မွာ စစ္တပ္သံုးပလပ္စတစ္ဗံုးနဲ႔ ခြဲခဲ့တာကို စစ္ေဆးသိရွိခဲ့ၾကတယ္။

ဒီအၾကမ္းတိုက္ခိုက္မႈေတြဟာ ၁၉ရာစု/၂၀ရာစု ေတြရဲ႕ နာမည္ႀကီးတဲ့ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈေတြပါ၊ ဒီဘက္ရာစုႏွစ္ေတြမွာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈစာရင္းေတြ ႏိုင္ငံအ၀ွမ္းအမ်ားႀကီးပဲျဖစ္လို႔ေနပါၿပီ၊ အၾကမ္းဖက္သမားေတြ ဘာေၾကာင့္ ဘယ္လိုတိုက္ခိုက္တယ္ဆိုတာနည္းနည္းပါးပါး သိရၿပီးတဲ့အခါ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြရဲ႕ ဘာေၾကာင့္ ... ဘယ္လို ... ဆိုတာလည္း ဖတ္ၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္၊

ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြ ... ဘာေၾကာင့္ ... ဘယ္လို ...

၁၆ရာစုက ဂ်ာမန္ဘုန္းႀကီး၊ ဘာသာေရးပညာ ပေရာ္ဖက္ဆာ မာတင္လူသာ ဟာ ပရိုတက္စတင့္ ျပန္လည္ပံုသြင္းျခင္း စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္တယ္၊ ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ အျပစ္သားေတြကို ဘုရားသခင္အျပစ္ေပးျခင္း (ကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္းေတြမွာ အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ အျပစ္မွလြတ္ကင္းေစျခင္း)ကို စတင္ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါတယ္၊ ၁၅၁၇ ခုႏွစ္မွာ The Ninety-Five Theses က်မ္းစာကိုေရးသားခဲ့တယ္၊ အဲဒီက်မ္းဟာ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဥေရာပရဲ႕ ျမင့္ျမတ္တဲ့အေမြအႏွစ္ေတြထဲက အထင္ရွားဆံုးတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ေနာက္ထပ္ ဂုဏ္သေရရွိရွိေက်ာ္ၾကားခဲ့တဲ့ Luther's Large Catechism/ Luther's Small Catechism/ On the Freedom of a Christian စာအုပ္ေတြကိုလည္း ေရးသားခဲ့ပါတယ္။

အိုလီဗာခရြမ္း၀ဲလ္ (ဧၿပီ ၂၅ ၁၅၉၉ - စက္တင္ဘာ ၃ ၁၆၅၈)
- အဂၤလန္ႏိုင္ငံကို ရီပတ္ပလီကန္ ဓနသဟာယႏိုင္ငံျဖစ္လာေစဖို႔ စတင္လႈပ္ရွားခဲ့တဲ အဂၤလိပ္စစ္သား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး အျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားပါတယ္၊ သူ႔ရဲ႕ႏိုင္ငံေရးအျမင္ဟာ အိုင္ယာလန္နဲ႔ ယူေကႏွစ္ႏိုင္ငံအတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ရန္ျငိဳးေတြကေနအေၾကာင္းရင္းတစ္ခုအျဖစ္စတင္ခဲ့တယ္၊ အဂၤလိပ္ျပည္တြင္းစစ္ပြဲအတြင္း ပါလီမန္အမတ္ ေတြနဲ႔ဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ့ New Model Army မွာ စစ္ဗိုလ္တစ္ဦးအျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္၊ အဂၤလန္၊ စေကာ့တလန္နဲ႔ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ျဗိတိသွ်ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုဥပေဒအရ ေပၚထြက္လာခဲ့တဲ့ Lord Protector ဘြဲ႔ရခဲ့တယ္။ 

ကေလာဒီဖိုေရွး(စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္ ၁၇၄၄- ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ ၁၇၉၃) ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းအုပ္တစ္ဦးပါ။

မက္ဇီမီလိန္းရုဘ္စပီးရဲ (ေမ ၆ရက္ ၁၇၅၈ - ဇူလိုင္ ၂၈ ၁၇၉၄)
- ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးမွာ နာမည္ အေက်ာ္ၾကားဆံုးနဲ႔ လႊမ္းမိုးမႈအရွိဆံုးပံုရိပ္ေတြထဲက တစ္ဦးျဖစ္တယ္၊ ၁၈ရာစုအတြင္းက ပညာအလင္း ျဖန္႔ေ၀ေပးခဲ့တဲ့ ဒႆနိက ပညာရွင္ႀကီးေတြျဖစ္တဲ့ ဂ်ီးန္ဂ်က္ရူးဆိုးနဲ႔ မြန္းတက္စ္ခရူးတို႔ရဲ႕အသိအျမင္ဒႆန လႊမ္းမိုးပါတယ္။

မဟတမဂႏၶီ (ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္ ၁၈၆၉ - ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္ ၁၉၄၈)
- အိႏၵိယႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈေတြ အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ႏူးညံ့တဲ့လႈပ္ရွားမႈအသြင္ ေဖာ္ေဆာင္ ခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရဖခင္ႀကီးျဖစ္ခဲ့တယ္၊ အိႏိၵယအမ်ဳိးသားအၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုနဲ႔ အဆက္အသြယ္ရွိသူ ဟိႏၵဴအမ်ဳိးသား၀ါဒီ နက္သူရမ္ေဂါ့ဒ္စီက အီတလီလုပ္ .၃၈ ေအာ္တိုေသနတ္နဲ႔ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္တာခံခဲ့ရပါတယ္။

မာတင္လူသာကင္းဂ်ဴနီယာ (ဇန္န၀ါရီ ၁၅ရက္ ၁၉၂၉ – ဧၿပီ ၄ရက္ ၁၉၆၈) - အေမရိကန္ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ႀကီးျဖစ္ခဲ့ဖူးသူ၊ ေတာ္လွန္ေရးသမား၊ အထူးသျဖင့္ အာဖရိကန္-အေမရိကန္ျပည္သူျပည္သားေတြရဲ႕အခြင့္အေရးအတြက္လႈပ္ရွားခဲ့သူ၊ ထင္ရွားတဲ့ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးပါ၊ မဟတမဂႏၶီရဲ႕သြန္သင္ဆံုးမမႈေတြကိုလိုက္နာခဲ့ရင္း အၾကမ္းမဖက္တဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ ျပည္သူျပည္သားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးအတြက္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္လႈပ္ရွားခဲ့သူအျဖစ္ ယူအက္စ္အတြက္၊ တကမၻာလံုးအတြက္ အေကာင္းဆံုးၿငိမ္းခ်မ္းေရးအမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္ခဲ့တယ္၊ ၁၉၆၈ ဧၿပီ ၄ရက္ေန႔မွာ တန္နက္ဆီျပည္နယ္ မမ္းဖစ္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာလုပ္ၾကံခံခဲ့ရပါတယ္၊ ကင္းရဲ႕ အားထုတ္မႈေတြထဲမွာ ဆင္းရဲငတ္မြတ္မႈအဆံုးသတ္ေရးနဲ႔ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲအဆံုးသတ္ေရးမွာအတြက္လည္း ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္။

ေမာ္စီတုန္း (ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ ၁၈၉၃- စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ ၁၉၇၆) ဟန္တရုတ္ေတာ္လွန္ေရးသမား၊ ႏိုင္ငံေရးသမား၊ ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္တယ္၊ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္က စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ့ People's Republic of China (PRC) ကို ေသဆံုးတဲ့အခ်ိန္ထိ ဦးေဆာင္ခဲ့တယ္၊ ေမာ္စီတုန္းရဲ႕ မာစ့္-လီနင္၀ါဒပါ၀င္တဲ့အယူအဆ၊ စစ္ဗ်ဴဟာေတြနဲ႔ ကြန္ျမဴနစ္လမ္းစဥ္ေတြကိုစုေပါင္းၿပီး အခုအခါ ေမာ္၀ါဒလို႔ ေခၚဆိုၾကတယ္၊

ေမာ္စီတုန္း ေရးသားခဲ့တဲ့ စာအုပ္ေတြက -
•    On Guerrilla Warfare 1937
•    On Practice 1937
•    On Contradiction  1937
•    On Protracted War 1938
•    In Memory of Norman Bethune 1939
•    On New Democracy 1940
•    Talks at the Yan'an Forum on Literature and Art 1942
•    Serve the People 1944
•    The Foolish Old Man Who Removed the Mountains 1945
•    On the Correct Handling of the Contradictions Among the People 1957 တို႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြထဲမွာထင္ရွားတဲ့ အထူးသျဖင့္လူငယ္ေတြကပါ အင္မတန္ေလးစားၾကတဲ့ ေခ်ေဂးဗားရာကို ခ်န္ထားလို႔မရပါဘူး၊ ေခ်ေဂဗားရာဟာ မာစ့္၀ါဒီေတာ္လွန္ေရးသမားပါ၊ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္မွာ ေမာ္တာတစ္လံုး ကိုယ္တိုင္ တပ္ဆင္ထားတဲ့ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္နဲ႔ ေျမာက္ပိုင္းအာဂ်င္တီးနား ၄၅၀၀ကီလိုမီတာခရီးရွည္ကို တစ္ကိုယ္တည္း ထြက္ခဲ့တယ္၊ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္မွာ ေျမာက္အေမရိကျပည္နယ္ေတြဆီ ၈၀၀၀ကီလိုမီတာခရီးႏွင္ခဲ့တယ္၊ အဲဒီခရီးစဥ္ေတြက လက္တင္အေမရိကရဲ႕ လက္ရွိစီးပြားေရး အေျခအေနေတြသိျမင္လာခဲ့ၿပီး သူရဲ႔အေတြးအျမင္ေတြကို အေျခခံက်က် ေျပာင္းလဲဖို႔ ျဖစ္လာတယ္လို႔ဆိုတယ္၊ ယူအက္စ္က အေထာက္အပ့ံေပးထားတဲ့ အာဏာရွင္က်ဴးဘားသမၼတ ဖူလ္ဂ်န္ဆီယို ဘက္တစ္စတာကိုဆန္႔က်င္တဲ့ က်ဴးဘားေတာ္လွန္ေရး(၁၉၅၉ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္)မွာ အဓိကေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခဲ့တယ္၊ ဖီလ္ဒဲကက္စရိုကလည္း အဲဒီ က်ဴးဘားေတာ္လွန္ေရးကို ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ထဲကတစ္ဦးပါပဲ၊ ေခ်ေဂးဗားရာရဲ႕ “The Motorcycle Diaries” မွတ္စုဟာ ေနာက္ပိုင္းမွာ နယူးေယာက္တိုင္းမ္ရဲ႕ အေရာင္းရဆံုးစာရင္း၀င္ခဲ့တဲ့စာအုပ္ ျဖစ္ခဲ့တယ္၊ တိုင္းမ္မဂၢဇင္းႀကီးက ၂၀ရာစုရဲ႕အလႊမ္းမိုးဆံုး၁၀၀ထဲက တစ္ဦးလို႔ ေခ်ေဂးဗားရာကို အမည္တပ္ခဲ့ပါတယ္။


က်ဴးဘားဓါတ္ပံုဆရာအဲလ္ဘာ့တိုေကာ္ဒါရိုက္ကူးခဲ့တဲ့ “သူရဲေကာင္းေျပာက္က်ားတပ္သား”(Guerrillero Heroico) လို႔ အမည္ေပးထားတဲ့ဓါတ္ပံုဟာ ကမၻာမွာအေက်ာ္ၾကားဆံုးဓါတ္ပံုအျဖစ္ ေၾကညာျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္၊ ၁၉၆၀ခုႏွစ္ ဟာဗားနားဆိပ္ကမ္းမွာ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ခဲ့စဥ္ ေခ်ေဂးဗားရာရဲ႕ ရုပ္သြင္ကို ေကာ္ဒါ .. လွ်ပ္တျပက္ရိုက္ကူးခဲ့တယ္၊
ေကာ္ဒါ က ေျပာခဲ့တယ္ ...
“အဲဒီပံုမွာ ေခ်ေဂးဗားရာရဲ႕ “ေဒါသနဲ႔နာက်င္မႈ” ကို ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရတယ္” တဲ့ ...


ေမာ္နီတာဂ်ာနယ္ အတြဲ (၁)၊ အမွတ္ (၂၇)

7 comments:

Anonymous said...

ညီမ ၿဖိဳး ေရ

စာေတြဖတ္သြားတယ္ စိတ္ဝင္စားတယ္ ေနာက္တေခါက္ ေသခ်ာ လာဖတ္ အုန္းမယ္..

KKK သံုးလံုးဂိုဏ္း ကို ေတာ႔ ရင္းႏွီးေနတယ္.. Gone with the wind ဝတၳဳ ထဲက စကားလက္ ရဲ႕ ဒုတိယ ေယာက္က်ားနဲ႕ အက္ရွ္ေလ တို႕နဲ႕ လူႀကီးလူေကာင္း ေတြ အမ်ားစု ပါဝင္ၾကလို႕..

သူတို႕ကေတာ႔ ေတာ္လွန္ေရး သမားေတြ အျဖစ္ ခံယူထားၾကတာ ထင္တယ္ ေနာ္ (လူေတြ အမ်ားႀကီးသတ္ခဲ႔တာဘဲ)

ၾသစႀတီးယားဂရန္းၿမိဳ႕စားႀကီး ဖရန္႔ဇ္ဖာဒီနန္နဲ႔ ဇနီးသည္ တို႕ ဟာ ၂ခါ တိတိ ဆက္တိုက္ လုပ္ႀကံခံခဲ႔ ရတာေပါ႔ ကံဆိုးလိုက္တာ တႀကိမ္လြတ္ၿပီးသားကို

“ဗုံးခြဲအရူး” ကလည္း ကုမဏၰီ မေကာင္းလို႕ အၾကမ္းဖက္ သမားျဖစ္သြားတယ္

ညီမ ရဲ႕ အားထုတ္မႈ႕ အတြက္ ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္

ခင္မင္စြာျဖင္႔
ေရႊစင္ဦး

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

အၾကမ္းဖက္သမားနဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးသမားကို သိသိသာသာခြဲျခားျပေပးတာ ေက်းဇူးပါျဖိဳးေရ
အခ်က္အလက္ေတြ အမ်ားၾကီးကို အပင္ပန္းခံျပီး ရွာေပးထားတာမို႕ စာတစ္ပုဒ္ထဲမွာ ေစတနာဘယ္ေလာက္ပါတယ္ဆိုတာ ခန္႕မွန္းမိပါတယ္..
ေခ်ေဂးဗားရာနဲ႕ ဖီလ္ဒဲကက္စရိုကေတာ႕ တို႕ရဲ႕ သူရဲေကာင္းေတြလို႕ ေျပာရမယ္.. သူတို႕အေၾကာင္းေတြဖတ္ေတာ႕မွ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာကို ေလးေလးနက္နက္ နားလည္ခဲ႕ရတယ္.. ျပီးေတာ႕ အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ လုပ္ပံုလုပ္နည္းေတြဟာ တစ္ႏိုင္ငံနဲ႕တစ္ႏိုင္ငံ သိပ္မကြာျခားတာကို သေဘာေပါက္ခဲ႕ရတယ္...

ခ်စ္တဲ႕
မေခ်ာ

ေမပယ္လ္ said...

တင္ျပမွဳ အားေကာင္းတယ္
တိက် ခုိင္လုံတယ္
မွီျငမ္းကုိးကားနုိင္တယ္..
ဒါမ်ိဳးေတြ ဆက္ေရးပါ မျဖိဳး

လင္းျမၾကည္ျဖဴ said...

ဒီလို သမိုင္းနဲ႕ဆိုင္တဲ႕ လူပုဂၢဳိလ္ေတြအေၾကာင္းကို စိတ္၀င္စားမိပါတယ္..
ငယ္ငယ္က သမိုင္းဆိုရင္ သိပ္သေဘာက်ခဲ႕တာ။ အရြယ္ရလာေတာ႕ ျပင္ပစာအုပ္ေတြမွာ ရွာေဖြဖတ္ရႈမိတယ္။
ဒီလို စာေလးေတြ တင္ေပးေနတဲ႕ ဒီဘေလာ႕ေလးကို သိရတာ ၀မ္းသာမိပါတယ္။ အေထာက္အထားေတြ စုေဆာင္းတာ သိပ္ေကာင္းတာဘဲ။ အားက်မိတယ္။

Anonymous said...

this post is very usefull thx!

Anonymous said...

I think one of your advertisements caused my internet browser to resize, you might want to put that on your blacklist.

စိုင္း said...

အား ငိုခ်င္လိုက္တာလို႔ ေအာ္လိုက္ခ်င္တယ္ တဂယ္ေျပာတာ...ႏိုင္ငံတကာက အထူးသျဖင့္ ကမၻာပုလိပ္ လို႔သတ္ မွတ္ခံထားရတဲ့ ႏိုင္ငံႀကီးက (All Burma Student Democratic Front)အား အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ ့အစည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္း မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ လ ၂၀ ရက္ေန ့ကမွ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ အမိေျမလံုၿခံဳေရး ၀န္ႀကီးဌာန Department of Homeland Security မွ ပယ္ ဖ်က္ လိုက္ သည္ လို႔ေၾကျငာတာေလ...။

အမွန္တကယ္က သူတို႔လည္း ေတာ္လွန္ေရးလုပ္တာပဲ မဟုတ္္လား... ေသခ်ာေျပာရရင္ ေက်ာင္းသားဘ၀ က်ေန ႐ုတ္တရက္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး ဘ၀ကို တဆစ္ခ်ဳိးေျပာင္းလိုက္တာ လြယ္ေတာ့မလြယ္ လွပါဘူး တခ်ဳိ႕ဆိုရင္ အက်င့္ပ်က္သြားတာ စာရိတၱပ်က္ သြာတာေတြဟာ ပံုျပင္ေတြမဟုတ္ပါဘူး။

က်ေနာ္အေပၚမွာ ငိုခ်င္တယ္လို႔ ဘာလို႔ေျပာတာလဲဆို ေတာ့ ဒီေဆာင္းပါးကို အခုမွဖတ္ရလို႔ပါ အျခားသူေတြ ေရးတာေတြ မဖတ္ရဘူးလားဆိုေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး ဖတ္ ရပါတယ္ ဘာျဖစ္လို႔လည္းေတာ့မသိဘူး က်ေနာ့္ စိတ္ထဲမွာ အႏုပညာမပါဘူးလို႔ပဲ ထင္ေနတယ္ အခ်ဳိ႕ လည္း ေပါ့ပ်က္ပ်က္ အခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္း ေလးေလး ႀကီး...။(သူတို႔လည္း ေကာင္းပါတယ္ :D)

အခု အမရဲ႕စာကိုုဖတ္လိုက္ရေတာ့ စိတ္ထဲမွာ ေတာ္ေတာ္ ဘ၀င္က်သြားတယ္.. ဥပမာႏႈိင္းရရင္ ကိုယ့္ စိတ္ႀကိဳက္ ေကာ္ဖီတခြက္ကို မနက္အိပ္ယာႏိုးႏိုးခ်င္း ေသာက္လိုက္ရသလို ခံစားရတယ္ (ႏိႈင္းေကာင္းလား မေကာင္းလားေတာ့မသိ :D) ေနာက္ကိုယ္လုပ္ရမယ့္ အလုပ္ကိုလည္း ပိုၿပီးေလးနက္လာတယ္ အားရွိတယ္ ေပါ့ဗ်ာ။

ေက်းဇူးတင္တယ္ဗ်ာ .... တဂယ့္ကို ေလးေလးနက္ နက္ေျပာတာ ဒီပံုစံမ်ိဳးေတြ ဆက္ေရးပါဦ္း ကိုယ္တိုင္က မေရးႏိုင္ေပမယ့္ သူမ်ားေရးတာေတြကိုေတာ့ အရမ္း ႀကိဳက္တယ္..။ ။